Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Acte normative interne

Politici și strategii AMTAP

Planul strategic al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice pentru perioada 2023-2028 (aprobat - pr.v.nr.4 din 27.12.2022)

Strategia privind Asigurarea Calității în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice pentru perioada 2022-2026 (aprobat - pr.v.nr.13 din 29.06.2022)

Strategy regarding Quality Assurance within the Academy of Music, Theatre and Fine Arts for the period 2022-2026  (approved — minutes no.13 dated 29.06.2022)

Strategia de cercetare și creație pentru anii 2022-2026 (aprobat - pr.v.nr.12 din 16.12.2021)

Strategia de internaționalizare a AMTAP pe perioada 2018-2022 (aprobat - pr.v.nr.6 din 18.05.2020)

Planul strategic al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice pentru perioada 2018-2022 (aprobat - pr.v.nr.12 din 18.12.2017)

Politica accesului deschis a AMTAP (aprobat - pr.v.nr.2 din 27.09.2017)

Carta Universitară AMTAP (aprobat - pr.v.nr.8 din 17.06.2015)

Organe de conducere ale AMTAP

Regulamentul Senatului AMTAP (aprobat - pr.v.nr.7 din 30.03.2016, revizuit - pr.v.nr.3 din 28.10.2020)

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Electorale a AMTAP (aprobat - pr.v.nr.7 din 30.03.2016)

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică a AMTAP din 30 noiembrie, 2022, pr. verb. 4 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului științific AMTAP (aprobat - pr.v.nr.8 din 17.06.2015)

Regulamentul CDSI AMTAP (aprobat - pr.v.nr.8 din 17.06.2015)

Codul de Etică și deontologie universitară AMTAP din 18 mai, 2022, pr. verb. nr. 12

Regulamentul Senatului Studențesc  (aprobat - pr.v.nr.5 din 22.02.2012)

Ocupare post

Regulament instituțional de organizare, de desfășurare a concursului și de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice (aprobat - pr.v.nr.12 din 28.06.2021). Anexele pot fi descărcate AICI.

Regulament de conferire a titlurilor științifico-didactice (aprobat - pr.v.nr.2 din 25.09.2019, revizuit - pr.v.nr.3 din 28.10.2020, revizuit - pr.v.nr.12 din 18.05.2022)

Metodologia de recrutare, angajare și promovare a personalului didactic, științifico-didactic și științific (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere AMTAP (aprobat - pr.v.nr.8 din 17.06.2015)

Supliment la Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale AMTAP aprobat la 17.06.2015

Regulamentul privind modul de alegere a Rectorului AMTAP (aprobat - pr.v.nr.7 din 06.05.2015)

Acte normative privind organizarea și funcționarea subdiviziunilor universitare

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Secției Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară (aprobat - pr.v.nr.8 din 28.03.2018)

Regulamentul de activitate a Secției Integrare europeană și mobilitate academică a AMTAP (aprobat - pr.v.nr.7 din 01.02.2017)

Regulament instituțional de funcționare a căminelor din subordinea AMTAP (aprobat - pr.v.nr.9 din 25.06.2014)

Acte normative privind activitatea științifică și de creație AMTAP

Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor de postdoctorat în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (aprobat - pr.v.nr.5 din 31.05.2021)

Regulament cu privire la organizarea și funcționarea secției Știință (aprobat - pr.v.nr.1 din 02.09.2020)

Regulament de organizare și funcționare a secției Creație (aprobat - pr.v.nr.1 din 02.09.2020)

Regulamentul activității științifice și de creație (aprobat - pr.v.nr.8 din 05.12.2019)

Metodologia de aprobare spre publicare a lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice în cadrul AMTAP (aprobat - pr.v.nr.8 din 05.12.2019)

Regulamentul desfășurării și organizării Conferinței Științifico-practice a studenților și masteranzilor AMTAP (aprobat - pr.v.nr.8 din 28.03.2018)

Admiterea

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă şi de master (ciclul I, II) la AMTAP 

Studii universitare

Contract de studii universitare ciclul II - MASTER 2020

Metodologia de organizare, desfășurare și monitorizare a activităților didactice în format mixt (aprobat - pr.v.nr.1 din 02.09.2020)

Instrucțiuni de activitate a AMTAP pe timp de pandemie (aprobat - pr.v.nr.1 din 02.09.2020)

Metodologia de organizare a Examenului de finalizare a studiilor superioare de licență și de master. Sesiunea de vară, anul universitar 2019/2020 (aprobat - pr.v.nr.6 din 18.05.2020)

Regulament Antiplagiat (aprobat - pr.v.nr.5 din 26.02.2020)

Regulamentul de organizare a studiilor superioare de Licență (Ciclul I) (aprobat - pr.v.nr.5 din 26.02.2020)

Regulamentul de organizare și funcționare a bazelor de practică din cadrul AMTAP (aprobat - pr.v.nr.4 din 31.10.2018)

Regulament privind stagiile de practică (aprobat - pr.v.nr.4 din 29.11.2017, revizuit - pr.v.nr.3 din 26.09.2018)

Regulament privind normarea activității științifico-didactice a personalului științifico-didactic și didactice (aprobat - pr.v.nr.11 din 28.06.2017, revizuit - pr.v.nr. 1 din 25.08.2021)

Regulament cu privire la activitatea juriilor (Comisiilor de analiză) în rezolvarea situațiilor excepționale ale studenților în AMTAP  (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Regulamentul AMTAP cu privire la mobilitatea academică  (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Regulament de organizare și funcționare a procesului de învățământ bazat pe sistemul european de credite transferabile (ECTS)  (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Regulament privind evaluarea activității de învățare a studenților (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Regulament privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Regulament privind activitatea de ghidare și consiliere în carieră (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Contract tip de studii superioare de licență (aprobat - pr.v.nr.4 din 13.01.2016)

Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetare în AMTAP (aprobat - pr.v.nr.9 din 25.06.2014)

Regulament de organizare și desfășurare a studiilor superioare de master (Ciclul II) (aprobat - pr.v.nr.1 din 30.08.2022)

Regulament ECTS 2015

Metodologia de stabilire și repartizare a normelor științifico-didactice (aprobat - pr.v.nr.1 din 25.08.2021)

Managementul calității

Manualul calității (aprobat — pr.v.nr.2 din 27.09.2023)

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor  al AMTAP  (aprobat — pr.v.nr.9 din 28 iunie 2023)

Regulament de funcționare a Comisiei de Asigurare a Calității Studiilor din cadrul facultății AMTAP și a Comisiei de Evaluare Internă  din Cadrul Școlii doctorale ( aprobat — pr.v.nr 9 din 28 iunie 2023)

Regulament privind Sistemul de Management al Calității în cadrul AMTAP (aprobat - pr.v.nr.7 din 29.03.2023)

Declarația de politică în domeniul calității

Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (aprobat - pr.v.nr.7 din 27.02.2019)

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor (aprobat - pr.v.nr.2 din 28.09.2016, revizuit - pr.v.nr.11 din 25.06.2018)

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Asigurare a Calității Studiilor din cadrul facultății AMTAP (aprobat - pr.v.nr.2 din 28.09.2016, revizuit - pr.v.nr.11 din 25.06.2018)

Regulament privind Sistemul de Management al Calității Studiilor în cadrul AMTAP (aprobat - pr.v.nr.2 din 28.09.2016, revizuit - pr.v.nr.3 din 26.09.2018)

Regulament privind evaluarea periodică a performanțelor cadrelor didactice universitare (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Regulament instituțional de inițiere, proiectare, aprobare, monitorizare, revizuire și evaluare periodică a programelor de studii de licență și master (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Strategia Managementului Calității Studiilor pentru perioada 2016-2020 (aprobat - pr.v.nr.2 din 28.09.2016)

Manualul Calității (aprobat - pr.v.nr.2 din 28.09.2016)

Gestionarea informației

Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (aprobat - pr.v.nr.11 din 25.06.2018)

Regulament cu privire la pagina web oficială a AMTAP și paginile web ale subdiviziunilor AMTAP (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Alte documente

REGULAMENT PRIVIND SISTEMUL DE SALARIZARE ÎN INSTITUȚIA PUBLICĂ ”ACADEMIA DE MUZICA TEATRU ȘI ARTE PLASTICE”

Regulament cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific la IP ”Academia de Muzica Teatru și Arte Plastice”

Normativele de personal pentru funcțiile de conducere pentru  anul 2021-2022 (aprobat - pr.v.nr.12 din 28.06.2021)

Regulament privind modul de calculare și plată a premiului anual pentru rezultatele activității anului precedent (aprobat - pr.v.nr.1 din 17.12.2020)

Nomenclatorul serviciilor cu plată (aprobat - pr.v.nr.2 din 6.07.2023)

Decizie cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea publică (aprobat - pr.v.nr.4 din 11.01.2019)

Taxele de studii pentru anul de studiu 2022-2023 (aprobat - pr.v.nr.15 din 29.06.2018)

Metodologia de stabilire a taxelor de studii (aprobat - pr.v.nr.13 din 29.06.2022)

Regulament de ordine internă al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (aprobat - pr.v.nr.3 din 13.12.2017)

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.