Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Acte normative interne

Politici și strategii AMTAP

Planul strategic al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice pentru perioada 2023-2028 (aprobat - pr.v.nr.4 din 27.12.2022)

Strategia privind Asigurarea Calității în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice pentru perioada 2022-2026 (aprobat - pr.v.nr.13 din 29.06.2022)

Strategy regarding Quality Assurance within the Academy of Music, Theatre and Fine Arts for the period 2022-2026  (approved — minutes no.13 dated 29.06.2022)

Strategia de cercetare și creație pentru anii 2022-2026 (aprobat - pr.v.nr.12 din 16.12.2021)

Strategia de internaționalizare a AMTAP pe perioada 2018-2022 (aprobat - pr.v.nr.6 din 18.05.2020)

Planul strategic al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice pentru perioada 2018-2022 (aprobat - pr.v.nr.12 din 18.12.2017)

Politica accesului deschis a AMTAP (aprobat - pr.v.nr.2 din 27.09.2017)

Carta Universitară AMTAP (aprobat - pr.v.nr.8 din 17.06.2015)

Organe de conducere ale AMTAP

Regulamentul Senatului AMTAP (aprobat - pr.v.nr.7 din 30.03.2016, revizuit - pr.v.nr.3 din 28.10.2020)

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Electorale a AMTAP (aprobat - pr.v.nr.7 din 30.03.2016)

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică a AMTAP din 30 noiembrie, 2022, pr. verb. 4 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului științific AMTAP (aprobat - pr.v.nr.8 din 17.06.2015)

Regulamentul CDSI AMTAP (aprobat - pr.v.nr.8 din 17.06.2015)

Codul de Etică și deontologie universitară AMTAP din 18 mai, 2022, pr. verb. nr. 12

Regulamentul Senatului Studențesc  (aprobat - pr.v.nr.5 din 22.02.2012)

Ocupare post

Regulament instituțional de organizare, de desfășurare a concursului și de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice (aprobat - pr.v.nr.12 din 28.06.2021). Anexele pot fi descărcate AICI.

Regulament de conferire a titlurilor științifico-didactice (aprobat - pr.v.nr.2 din 25.09.2019, revizuit - pr.v.nr.3 din 28.10.2020, revizuit - pr.v.nr.12 din 18.05.2022)

Metodologia de recrutare, angajare și promovare a personalului didactic, științifico-didactic și științific (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere AMTAP (aprobat - pr.v.nr.8 din 17.06.2015)

Supliment la Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale AMTAP aprobat la 17.06.2015

Regulamentul privind modul de alegere a Rectorului AMTAP (aprobat - pr.v.nr.7 din 06.05.2015)

Acte normative privind organizarea și funcționarea subdiviziunilor universitare

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Secției Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară (aprobat - pr.v.nr.8 din 28.03.2018)

Regulamentul de activitate a Secției Integrare europeană și mobilitate academică a AMTAP (aprobat - pr.v.nr.7 din 01.02.2017)

Regulament instituțional de funcționare a căminelor din subordinea AMTAP (aprobat - pr.v.nr.9 din 25.06.2014)

Acte normative privind activitatea științifică și de creație AMTAP

Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor de postdoctorat în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (aprobat - pr.v.nr.5 din 31.05.2021)

Regulament cu privire la organizarea și funcționarea secției Știință (aprobat - pr.v.nr.1 din 02.09.2020)

Regulament de organizare și funcționare a secției Creație (aprobat - pr.v.nr.1 din 02.09.2020)

Regulamentul activității științifice și de creație (aprobat - pr.v.nr.8 din 05.12.2019)

Metodologia de aprobare spre publicare a lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice în cadrul AMTAP (aprobat - pr.v.nr.8 din 05.12.2019)

Regulamentul desfășurării și organizării Conferinței Științifico-practice a studenților și masteranzilor AMTAP (aprobat - pr.v.nr.8 din 28.03.2018)

Admiterea

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă şi de master (ciclul I, II) la AMTAP 

Studii universitare

Contract de studii universitare ciclul II - MASTER 2020

Metodologia de organizare, desfășurare și monitorizare a activităților didactice în format mixt (aprobat - pr.v.nr.1 din 02.09.2020)

Instrucțiuni de activitate a AMTAP pe timp de pandemie (aprobat - pr.v.nr.1 din 02.09.2020)

Metodologia de organizare a Examenului de finalizare a studiilor superioare de licență și de master. Sesiunea de vară, anul universitar 2019/2020 (aprobat - pr.v.nr.6 din 18.05.2020)

Regulament Antiplagiat (aprobat - pr.v.nr.5 din 26.02.2020)

Regulamentul de organizare a studiilor superioare de Licență (Ciclul I) (aprobat - pr.v.nr.5 din 26.02.2020)

Regulamentul de organizare și funcționare a bazelor de practică din cadrul AMTAP (aprobat - pr.v.nr.4 din 31.10.2018)

Regulament privind stagiile de practică (aprobat - pr.v.nr.4 din 29.11.2017, revizuit - pr.v.nr.3 din 26.09.2018)

Regulament privind normarea activității științifico-didactice a personalului științifico-didactic și didactice (aprobat - pr.v.nr.11 din 28.06.2017, revizuit - pr.v.nr. 1 din 25.08.2021)

Regulament cu privire la activitatea juriilor (Comisiilor de analiză) în rezolvarea situațiilor excepționale ale studenților în AMTAP  (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Regulamentul AMTAP cu privire la mobilitatea academică  (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Regulament de organizare și funcționare a procesului de învățământ bazat pe sistemul european de credite transferabile (ECTS)  (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Regulament privind evaluarea activității de învățare a studenților (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Regulament privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Regulament privind activitatea de ghidare și consiliere în carieră (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Contract tip de studii superioare de licență (aprobat - pr.v.nr.4 din 13.01.2016)

Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetare în AMTAP (aprobat - pr.v.nr.9 din 25.06.2014)

Regulament de organizare și desfășurare a studiilor superioare de master (Ciclul II) (aprobat - pr.v.nr.1 din 30.08.2022)

Regulament ECTS 2015

Metodologia de stabilire și repartizare a normelor științifico-didactice (aprobat - pr.v.nr.1 din 25.08.2021)

Metodologie privind stabilirea raportului ore de contact direct — ore de studiu individual, ciclul II Masterat (aprobat - pr.v.nr.12 din 28.06.2021)

Managementul calității

Manualul calității (aprobat — pr.v.nr.2 din 27.09.2023)

Quality manual (approved — minutes no.2 dated 27.09.2023)

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor  al AMTAP  (aprobat — pr.v.nr.9 din 28 iunie 2023)

Regulament de funcționare a Comisiei de Asigurare a Calității Studiilor din cadrul facultății AMTAP și a Comisiei de Evaluare Internă  din Cadrul Școlii doctorale ( aprobat — pr.v.nr 9 din 28 iunie 2023)

Regulament privind Sistemul de Management al Calității în cadrul AMTAP (aprobat - pr.v.nr.7 din 29.03.2023)

Declarația de politică în domeniul calității

Ghid de elaborare a Curriculumului disciplinar la programele de studii pentru ciclurile I (Licență) și II (Master) (aprobat - pr.v.nr.5 din 23.12.2020)

Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (aprobat - pr.v.nr.7 din 27.02.2019)

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor (aprobat - pr.v.nr.2 din 28.09.2016, revizuit - pr.v.nr.11 din 25.06.2018)

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Asigurare a Calității Studiilor din cadrul facultății AMTAP (aprobat - pr.v.nr.2 din 28.09.2016, revizuit - pr.v.nr.11 din 25.06.2018)

Regulament privind Sistemul de Management al Calității Studiilor în cadrul AMTAP (aprobat - pr.v.nr.2 din 28.09.2016, revizuit - pr.v.nr.3 din 26.09.2018)

Regulament privind evaluarea periodică a performanțelor cadrelor didactice universitare (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Regulament instituțional de inițiere, proiectare, aprobare, monitorizare, revizuire și evaluare periodică a programelor de studii de licență și master (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Strategia Managementului Calității Studiilor pentru perioada 2016-2020 (aprobat - pr.v.nr.2 din 28.09.2016)

Manualul Calității (aprobat - pr.v.nr.2 din 28.09.2016)

Gestionarea informației

Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (aprobat - pr.v.nr.11 din 25.06.2018)

Regulament cu privire la pagina web oficială a AMTAP și paginile web ale subdiviziunilor AMTAP (aprobat - pr.v.nr.6 din 01.02.2017)

Alte documente

Regulament privind sistemul de salarizare în IP Academia de Muzică, Teatru si Arte Plastice (Modificat prin Decizia Senatului Nr.1 din 25.08.2021).pdf

Regulament cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific la IP ”Academia de Muzica Teatru și Arte Plastice”

Normativele de personal pentru funcțiile de conducere pentru  anul 2021-2022 (aprobat - pr.v.nr.12 din 28.06.2021)

Regulament privind modul de calculare și plată a premiului anual pentru rezultatele activității anului precedent (aprobat - pr.v.nr.1 din 17.12.2020)

Nomenclatorul serviciilor cu plată (aprobat - pr.v.nr.2 din 6.07.2023)

Decizie cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea publică (aprobat - pr.v.nr.4 din 11.01.2019)

Taxele de studii pentru anul de studiu 2022-2023 (aprobat - pr.v.nr.15 din 29.06.2018)

Metodologia de stabilire a taxelor de studii (aprobat - pr.v.nr.13 din 29.06.2022)

Regulament de ordine internă al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (aprobat - pr.v.nr.3 din 13.12.2017)

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.