Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Despre CONNECT

                                                                                                             

 

Conectarea dintre universități și industrie prin cooperare antreprenorială inteligentă și inteligența competitivă a studenților din Moldova, Georgia și Armenia

DESPRE PROIECT

Nr. 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP

Acronim: CONNECT

Tipul proiectului: Joint project

Perioada proiectului: 15/01/2021 – 14/01/2024 (36 luni)

Buget total:  932.798,00 €

OBIECTIVUL GENERAL:

Consolidarea legăturilor dintre universitate și industrie, bazată pe o abordare antreprenorială inteligentă (personalizată) în instituțiile de învățământ superior din țările Parteneriatului Estic și îmbunătățirea inteligenței competitive a studenților și absolvenților (comportamente, abilități etc.) și capacitatea lor de a crea noi locuri de muncă.

SCOPUL proiectului CONNECT constă în dezvoltarea spiritului anterprenorial în cadrul studenților, antrenarea lor în vederea digitalizării și inițierii startup-urilor și companiilor proprii.

Un grup de studenții AMTAP de la diferite facultăți (cel puțin 25 de persoane) vor fi antrenați online pe parcursul a 3 workshopuri. La fel 4-5 profesori AMTAP vor avea posibilitatea de a face un upgrade al metodelor lor de predare a disciplinilor legate de dezvoltarea spiritului anterprenorial.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Creșterea capacității de predare și învățare a universităților din Moldova, Armenia și Georgia cu ajutorul celor mai bune practici din țările programului în domeniul antreprenoriatului, digitalizării, comunicării și educației artistice/auto-exprimării;
 • Îmbunătățirea comportamentelor antreprenoriale, a abilităților, a mentalităților viitoarelor start-up-uri și sprijinirea companiilor încorporate recent în cadrul universităților;Sprijinirea infrastructurii huburilor co-creative care susțin studenții care generează, dezvoltă, comercializează propriile idei inovatoare prin antrepernoriat și/sau inovația deschisă între cele trei țări ale Parteneriatului Estic;
 • Introducerea și punerea în aplicare a formei noi și inovatoare de interconectare a sistemelor universitare-întreprinzătoare prin activități de aderare;
 • Îmbunătățirea implicării studenților care nu intră automat în contact cu studiile antreprenoriale și împlementarea modului de învățare bazată pe probleme abilităților antreprenoriale, comportamentelor, mentalităților prin abordarea interdisciplinară și prin revizuirea programelor de studiu și a evenimentelor de diseminare.

PARTENERI:

Coordonator: Universitatea de Stat din Moldova

Parteneri din UE:

 • Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, ROMÂNIA
 • Universitatea de Business, Arte și Tehnologie „RISEBA”, LATVIA
 • Anthology Mgmt. LLC, GRECIA
 • Universitatea Tehnică Lappeenranta, FINLAND

Parteneri Non-EU:

Moldova:

 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți
 • NGO “IMPULS”

Armenia:

 • Universitatea de Stat de Limbi Străine și Științe Sociale „V.Briusov” din Erevan
 • Universitatea de Stat Vnadznor
 • NGO Creativity

Georgia:

 • Universitatea de Stat „Ilia”
 • Universitatea de Stat de Teatru și Film „Shota Rustaveli” din Georgia

„Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană. Suportul financiar din partea Comisiei Europene pentru acest proiect nu constituie o andosare a conținutului care reflectă doar părerile autorilor, şi Comisia nu poate purta răspundere pentru orice mod de utilizare a informației incluse în prezentul proiect de document”

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.