Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Comisia de etică

Comisia de Etică este o structură independentă a Academiei de Muzică Teatru şi Arte Plastice şi funcţionează în baza prevederilor Codului educației, Cartei Universitare a AMTAP, Codul de etică al AMTAP.

Comisia de Etică este formată din 5 membri, cadre didactice care nu sunt cuprinse în structuri de conducere. Toţi membrii Comisiei de Etică dispun de drept de vot la luarea deciziilor, cu excepţia membrilor care s-au abţinut sau au fost recuzaţi pe motiv de conflict de interese.

Comisia de Etică este subordonată Senatului. Structura şi componenţa Comisiei de Etică sunt propuse și avizate de Senat şi aprobate prin ordinul rectorului.

Comisia de Etică are următoarele atribuţii:

  • Organizează, coordonează şi controlează aplicarea normelor prevăzute în Codul de etică al AMTAP;
  • Primeşte, evaluează şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile referitoare la abaterile de la etica universitară. În acest scop organizează investigaţii şi interviuri în scopul strângerii de date privitoare la cazurile care fac obiectul sesizărilor şi reclamaţiilor, comunicând raportul de caz şi eventualele recomandări administraţiei AMTAP şi după caz Senatului;
  • Elaborează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare, care este înaintat rectorului și Senatului.

Membrii comisiei de etică

NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
E-MAIL
CANAŞIN Iurii
Profesor universitar, catedra Ceramică şi prelucrarea artistică a metalelor, Maestru în Artă, Artist al Poporului, Președintele CE
ycanasingusp@mail.ru
POIATĂ Mihail
Lector universitar, departamentul Multimedia
mspoiata@yahoo.com
CIOLAC Vladimir
Profesor universitar interimar, catedra Pedagogie muzicală, Maestru în Artă
cholak.v@list.ru
BRÎNZILĂ-COŞLEŢ Zinaida
Lector universitar, departamentul Instrumente orchestrale
zinaida_brinzila@yahoo.com
ŢURCAN Arina
Lector superior, departamentul Ştiinţe socio-umanistice și limbi moderne, secretar CE
arinaturcan@gmail.com

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Etică AMTAP

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.