Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Catedra Studii teatrale

Dumitrița Maximciuc

Str. Mateevici 111, birou 317.
+373 69 60 93 71
dumitrita.mirza@mail.ru
dumitrita.mirza94@gmail.com

Catedra Studii teatrale și Scenografie ține de sfera activității științifico-practice în domeniul artei teatrale. Ea se ocupă de cercetarea istoriei teatrului, teoriei teatrale, criticii de teatru, pedagogiei teatrale, organizării și mediatizării procesului teatral, managementului teatral, realizarea lucrărilor scenografice, scrierea pieselor și scenariilor.

Instruind studenții la specialitățile Dramaturgie și scenaristică, Teatrologie și management teatral și Scenografie, catedra oferă absolvenților posibilitatea de a-și aprofunda cunoștințele în cadrul ciclului II, la studii superioare de master la următoarele programe de studii: Istoria și teoria artelor audiovizuale, Scenografie de Teatru și Film și Scriere dramatică, urmate ulterior de studii doctorale, la ciclul III.

Studenții Catedrei participă la Conferințe științifice internaționale, discuții și întruniri de după spectacolele de teatru (mese rotunde în cadrul ClassFest-ului, Reuniunii Teatrelor Românești, Festivalului de Film), Expoziții Scenografice, diverse concursuri naționale de esee și scrieri dramatice, Școli de vară (Sinapse artistice) cu genericul - Experiment și inovare în teatru și cinematografie, Tabere de vară, organizate peste hotarele Republicii Moldova. De asemenea, studenții sunt implicați în organizarea și promovarea Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru și Film ClassFest, care este la momentul actual un eveniment unic în Republica Moldova, cunoscut în întreaga Europă.

Anual, catedra organizează multiple Ateliere de dramaturgie, Ateliere de Scenaristică, Workshop-uri, Ateliere de management teatral și de scriere a proiectelor culturale. Mese rotunde cu participarea personalităților de teatru și cultură, a scriitorilor, jurnaliștilor, lansări de carte ș.a.

Catedra are drept pedagogi invitați în cadrul acestor ateliere nume sonore în lumea culturală mondială: Aura Corbeanu, Nina Mazur, Ivan Vîrîpaev, Marius Ivaskevicius, Florin Vidamski, Daniela Lemnaru ș.a.

Absolvenții Catedrei Studii teatrale și Scenografie pot profesa ulterior în calitate de: scenarist de film; dramaturg; reporter/redactor de cotidian sau de revistă, specialist în artele spectacolului și mass-media; director de comunicare și relații publice în instituțiile artistice; secretar literar în instituțiile de spectacol (responsabil de dramaturgia de producție, strategia repertorială); manager de proiecte și programe culturale; producător de spectacole; cercetător în istoria, teoria și estetica teatrului și a artelor spectacolului; scenograf de teatru/film;

La Catedra Studii Teatrale și Scenografie activează următoarele cadre didactice:

 

TITULARI

Nr.

Numele, prenumele

Funcția didactico-științifică

Titlul onorific

    1

Maximciuc Dumitrița

Șefă catedră, asistentă universitară

 

    2

Târțău Svetlana

Profesoră universitară, Doctor

Om Emerit

    3

Rocșa-Ichim Angelina

Profesoră universitară, Doctor

Maestru în Artă

    4

Șchiopu Constantin

Profesor universitar, Doctor habilitat

Maestru în Artă

    5

Bulat Vladimir

Lector universitar

Artist al Poporului

 

CUMUL INTERN

Nr.

Numele, prenumele

Funcția didactico-științifică

Titlul onorific

    6

Mariana Starciuc

Lectoră universitară, Doctor

 

    7

Carauș Tatiana

Lectoră universitară

 

    8

Matei Iurie

Lector universitar

Artist al Poporului

    9

Janbinschi Valeriu

Lector universitar

 

    10

Ghilaș Ana

Conferențiară universitară, Doctoră

Maestru în Artă

    11

Usatâi Ion

Asistent universitar

 

    12

Poiată Mihail

Lector universitar

Ordinul Republicii

    13

Fotescu Vaslie

Lector universitar

 

    14

Fotescu Irina

Asistentă universitară

 

    15

Bessonov Felix

Lector universitar

Om Emerit

 

CUMUL EXTERN

Nr.

Numele, prenumele

Funcția didactico-științifică

Titlul onorific

    16

Olărescu Dumitru

Conferențiar universitar, Doctor

Maestru în Artă

    17

Tipa Violeta

Conferențiară universitară, Doctoră

 

    18

Roșca Alexandru

Lector universitar, Doctor

 

    19

Strîmbeanu Aliona

Lectoră universitară

Maestru în Artă

    20

Guțu Ion

Asistent universitar

 

           

Pliant Catedra Studii teatrale si Scenografie

Catalog Cursuri I Licenta AMTAP

Plan de învățământ Ciclul II Istoria și teoria artelor audiozizuale

Plan de învățământ Dramaturgie și Scenaristica Ciclul I

Plan de invățământ Scriere dramatică Master

Plan de învățământ Scenografie Ciclul I

Plan de învățământ Scenografie teatru și cinema, Master

Portofoliu stagiului de practică

Titlurile si calificarile absolventului AMTAP

Plan de învățământ Teatrologie și management teatral, Licență

Regulament privind stagiile de practică Ciclul I și II

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.