Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Departament Artă teatrală Actorie

Gheorghe Petraru

Responsabil de program

Scurt istoric despre programul Actorie

De la începuturi și până în prezent programul Actorie a fost şi este condusă de personalităţi remarcabile ale artei teatrale moldovenești: Vitalie Rusu, Artist al Poporului, Victor Ciutac, Artist al Poporului, Emil  Gaju, Artist al Poporului,  Silvia Berov, Conferențiar Universitar, Grigore Rusu, Profesor Universitar, Ilie Todorov, Artist al Poporului, Nelly Cozaru, Maestru în Artă, Conf. Univ., Titus Bogdan Jucov, Artist al Poporului. Actualmente, responsabil de program este Gheorghe Petraru, Artist al Poporului, Conf. Univ.

Alături de disciplina principală – Arta actorului, o mare importanță au disciplinele de specialitate formative: arta vorbirii, canto, dansul, mişcarea scenică, ritmică, lupta scenică. Decisivă este personalitatea maestrului de clasă, el îşi lasă amprenta puternic implantată în individualitatea studentului. Programul pregătește actori pentru teatru dramatic şi film și actori-păpuşari. Totodată se pregătesc actori pentru teatrele de limbă română și rusă din R. Moldova.  Actualmente toate teatrele din Moldova îşi completează trupele cu absolvenţi ai secției Arta actorului. La fel, absolvenţii noştri se angajează la radio, televiziune în calitate de crainici, prezentatori, regizori, actori ai Teatrului TV. Alţii desfăşoară o activitate artistico-didactică, conducând cercuri artistice în şcoli, licee etc. La fel, absolvenţii programului Actorie  activează în cele mai importante teatre din România, participă la diverse concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale, sunt posesorii înaltor distincţii,  premii, burse ş.a. Din anul 2001 instituţia noastră este membru asociat al Ligii Şcolilor Superioare a Institutului Internaţional de Teatru, participă la atelierele internaţionale de teatru. Întrucât în cadrul AMTAP există învăţământ postuniversitar, unii dintre absolvenţi se înscriu la masterat şi doctorat  cu scopul cercetării și activității ştiinţifice în domeniul artei teatrale.

Lista personalului didactic al programului Actorie

Titulari

Nr.
Numele, prenumele
Funcția didactico-științifică
Titluri onorifice
1.
Conferențiară universitară
Maestru în artă
2.
Țâcu Luminița
Lectoră universitară
Maestru în artă
3.
Lector universitar
Maestru în artă
4.
Asistentă universitară
 
5.
Lector universitar
 
6.
Profesoară universitară
Artistă Emerită
7.
Asistentă universitară
 

Cumul intern

Nr.
Numele, prenumele
Funcția didactico-științifică
Titluri onorifice
8.
Târțău Svetlana
Profesoară universitară
Om Emerit
9.
Asistentă universitară
 
10.
Apostol Snejana
Lectoră universitară
Maestru în artă
11.
Miacșilo Cristina
Asistentă universitară
 
12.
Petrașcu Ianoș
Lector universitar
 

Cumul extern

Nr.
Numele, prenumele
Funcția didactico-științifică
Titluri onorifice
13.
Lector universitar
Maestru în Artă
14.
Gaju Emil
Lector universitar
Artist al Poporului
15.
Petraru Gheorghe
Conferențiar universitar
Artist al Poporului
16.
Asistentă universitară
 
17.
Chiriac Serghei
Asistent universitar
 
18.
Vutcarău Petru
Lector universitar
Artist al Poporului
19.
Vutcarău Ala
Lectoră universitară
Artist al Poporului

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.