Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Misiune

 

Senatul studențesc

Senatul Studenţesc al AMTAP este un organ obştesc de conducere al studenţilor din universitate, care promovează interesele tineretului studios, participă la administrarea AMTAP prin reprezentanţii săi în Senat şi are drept scop:

 • organizarea eficientă a vieţii studenţilor;
 • dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între studenţi şi administraţia universităţii, promovarea deciziilor Senatului universitar şi ale rectoratului între studenţi;
 • favorizarea implicării studenţilor în activitatea ştiinţifică, culturală, sportivă şi socială;
 • asigurarea creşterii calităţii pregătirii cadrelor de înaltă calificare prin educarea simţului responsabilităţii studenţilor pentru reuşita şi disciplina academică;
 • promovarea în rândurile studenţilor a unui spirit civic şi participativ;
 • soluţionarea problemelor sociale ale studenţilor şi acordarea suportului consultativ în rezolvarea problemelor cotidiene;
 • participarea la elaborarea actelor normative ce ţin de activitatea studenţilor;
 • colaborarea cu organisme similare de la universităţile din ţară şi din străinătate;
 • colaborarea cu organizaţiile guvernamentale şi non guvernamentale ce sprijină activitatea studenţilor;

Senatul Studenţesc al AMTAP funcţionează în baza principiilor democratice şi egalităţii opiniilor liber exprimate.

Activitatea curentă a Senatului Studenţesc este realizată prin crearea sectoarelor:

 • Instructiv-didactic,
 • Știinţific,
 • Artistic,
 • Sportiv,
 • Relaţii interuniversitare,
 • Social,
 • Ecologic.

Preşedinte al Senatului Studenţesc AMTAP este Donica Valentino, student anul IV, Facultatea Artă Muzicală, Specialitatea Canto academic. Membrii Senatului Studenţesc sunt studenţii AMTAP, reprezentanţi ai celor 3 facultăţi, repartizaţi după activităţi în sectoare. Fiecare sector este condus de către un reprezentant al Senatului – şef al sectorului;

Contacte

senatul.studentesc.amtap@gmail.com

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.