Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Certificate de acreditare

Programe de studii superioare de licență (Ciclul I):

Facultatea Artă Muzicală

0215.1 Interpretare instrumentală (instrumente cu taste/ pian), forma de învățământ cu frecvență

0215.1 Interpretare instrumentală (instrumente orchestrale), forma de învățământ cu frecvență

0215.1 Interpretare instrumentală (instrumente populare), forma de învățământ cu frecvență

0215.1 Interpretare instrumentală (instrumente muzică ușoară și jazz), forma de învățământ cu frecvență

0215.5 Muzicologie, forma de învățământ cu frecvență

0215.4 Compoziție muzicală (academică), forma de învățământ cu frecvență

0215.2 Canto (Canto popular), forma de învățământ cu frecvență

0215.2 Canto (Canto de estradă și jazz), forma de învățământ cu frecvență

0215.2 Canto (Canto academic), forma de învățământ cu frecvență

0114.12 Muzică, forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă

Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia

0114.13 Dans, forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă

0216.1 Actorie, forma de învățământ cu frecvență

0216.2 Regie, forma de învățământ cu frecvență

0216.3 Scenografie, forma de învățământ cu frecvență

0216.6 Coregrafie, forma de învățământ cu frecvență

0229.1 Culturologie, forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă

Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design

0212.1 Modă-design vestimentar, forma de învățământ cu frecvență

0212.2 Design interior, forma de învățământ cu frecvență

0213.1 Pictură, forma de învățământ cu frecvență

0213.2 Grafică, forma de învățământ cu frecvență

0213.3 Sculptură, forma de învățământ cu frecvență

0213.4 Istoria și teoria artelor plastice

0214.1 Arte decorative aplicate (Ceramică artistică, Metal artistic), forma de învățământ cu frecvență

0214.1 Arte decorative aplicate (Tapiserie), forma de învățământ cu frecvență

Programe de studii superioare de doctorat (Ciclul III):

Programe de studii superioare de doctorat

Certificat de recunoaștere a revistei în calitate de publicație științifică de profil

Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică (Tipul B)
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.