Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Certificate de acreditare

Programe de studii superioare de licență (Ciclul I):

Facultatea Artă Muzicală

0215.1 Interpretare instrumentală (instrumente cu taste/ pian), forma de învățământ cu frecvență

0215.1 Interpretare instrumentală (instrumente orchestrale), forma de învățământ cu frecvență

0215.1 Interpretare instrumentală (instrumente populare), forma de învățământ cu frecvență

0215.1 Interpretare instrumentală (instrumente muzică ușoară și jazz), forma de învățământ cu frecvență

0215.5 Muzicologie, forma de învățământ cu frecvență

0215.4 Compoziție muzicală (academică), forma de învățământ cu frecvență

0215.2 Canto (Canto popular), forma de învățământ cu frecvență

0215.2 Canto (Canto de estradă și jazz), forma de învățământ cu frecvență

0215.2 Canto (Canto academic), forma de învățământ cu frecvență

0114.12 Muzică, forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă

0215.3 Dirijat (Dirijat coral), forma de învățămînt cu frecvență

Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia

0114.13 Dans, forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă (20.11.2018)

0114.13 Dans, forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă (12.03.2024)

0216.1 Actorie, forma de învățământ cu frecvență

0216.2 Regie, forma de învățământ cu frecvență

0216.3 Scenografie, forma de învățământ cu frecvență

0216.6 Coregrafie, forma de învățământ cu frecvență

0229.1 Culturologie, forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă

0216.5 Teatrologie și management teatral, forma de învățămînt cu frecvență

0211.1 Regie film și TV, forma de învățămînt cu frecvență

0216.4 Dramaturgie și scenaristică, forma de învățămînt cu frecvență

0211.4 Producție film și TV, forma de învățămînt cu frecvență

0211.2 Imagine film și TV, forma de învățămînt cu frecvență

Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design

0212.1 Modă-design vestimentar, forma de învățământ cu frecvență

0212.2 Design interior, forma de învățământ cu frecvență

0213.1 Pictură, forma de învățământ cu frecvență

0213.2 Grafică, forma de învățământ cu frecvență

0213.3 Sculptură, forma de învățământ cu frecvență

0213.4 Istoria și teoria artelor plastice

0214.1 Arte decorative aplicate (Ceramică artistică, Metal artistic), forma de învățământ cu frecvență

0214.1 Arte decorative aplicate (Tapiserie), forma de învățământ cu frecvență

 

Programe de studii superioare de master (Ciclul II):

Facultatea Artă Muzicală

Arta dirijorala - master

Arta interpretarii instrumentale - master

Arta interpretarii vocale - master

Istoria si teoria artei muzicale – master

Pedagogie muzicală - master

Compoziție muzicală avansată - master

 

Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia

Arta actorului contemporan - master

Arta spectacolului coregrafic - master

Pedagogia dansului - master

Regia filmului documentar - master

Regia spectacolului contemporan - master

Scenografie de teatru si cinema - master

Scriere dramatica - master

Patrimoniul cultural si manifestari artistice - master

 

Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design

Arta designului de interior - master

Arta designului vestimentar - master

Arta picturii contemporane - master

Arte decorative - master

Arte grafice - master

Istoria si teoria artelor vizuale - master

Sculptura-materie si forma - master

 

Programe de studii superioare de doctorat (Ciclul III):

Programe de studii superioare de doctorat

Certificat de recunoaștere a revistei în calitate de publicație științifică de profil

Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică (Tipul B)
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.