Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Despre QFORTE

                          


DATE DESPRE PROIECTUL QFORTE

Titlul proiectului: Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova – QFORTE/ Îmbunătățirea asigurării calității în Sistemul de învățământ superior din Moldova.

Acronim: QFORTE

Număr de referință: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

Sursa de finanțare: Programul Erasmus+

Instituția coordonatoare:  Universitatea de Stat din Moldova

Coordonatorul proiectului: Nadejda Velișco

Coordonatorul instituțional AMTAP: Victoria Melnic

Durata proiectului: 15.11.2020 – 14.11.2023

Bugetul total: € 992.363,00

Site-ul oficial al proiectului: http://qforte.usm.md

Pagina AMTAP a proiectului: https://amtap.md/ro/qforte/


Scopul proiectului: Contribuirea la integrarea temeinică a Republicii Moldova prin îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior

Obiective specifice:

- Promovarea și consolidarea culturii Asigurării Calității în Moldova și construirea consensului național al actorilor-cheie cu privire la problemele de dezvoltare până în noiembrie 2023.

- Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior din Moldova până în noiembrie 2023.

- Îmbunătățirea managementului asigurării calității instituțiilor de învățământ superior din Moldova prin acreditare instituțională internațională până în noiembrie 2023.

- Consolidarea capacităților instituționale ale universităților din Moldova pentru implementarea eficientă și eficace a reformei asigurării calității până în noiembrie 2023.


REALIZĂRI ȘI REZULTATE AȘTEPTATE:

La nivel național:

 1. Recomandări pentru revizuirea Metodologiei  privind acreditarea instituțională în asigurarea calității;
 2. Modificări la Codul educației al Republicii Moldova;
 3. Proceduri de evaluare externă a calității pentru acreditarea programelor de studii comune;
 4. Ghid de evaluare externă a calității instituțională dezvoltat.

La nivel instituțional:

 1. Strategii universitare pentru dezvoltarea asigurării calității elaborate și adoptate de fiecare instituție parteneră;
 2. Manuale de asigurare a calității  modernizate la fiecare universitate națională implicată în proiect;
 3. Planuri de acțiune pentru consolidarea asigurării calității  elaborate după procesul  acreditării internaționale (sustenabilitatea proiectului);
 4. Metodologia de evaluare instituțională externă a calității implementată de  IIS;
 5. Platforma online activă pentru evaluarea externă a calității instituțională.

ECHIPA PROIECTULUI

 • Universitatea de Stat din Moldova;
 • Academia de Studii Economice din Moldova;
 • Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți;
 • Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hașdeu din Cahul;
 • Universitatea de Stat din Comrat;
 • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 • Universitatea de Studii Politice și Economice Europene;
 • Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare;
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova;
 • Universitatea din Montpellier, Franța;
 • Universitatea din Salamanca, Spania;
 • Universitatea din Leipzig, Germania;
 • European Policy Development and Research Institute, Maribor, SLOVENIA;
 • Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education.
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.