Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Posturi vacante

AVIZ

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, se anunță concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice — 0,5 unități.

 

Dosarul candidaților va include:

  1. Cererea de înscriere la concurs;
  2. CV – ul;
  3. Copii ale diplomelor care denotă deținerea titlurilor științifice şi ştiinţifico-didactice;
  4. Actul de confirmare a dreptului de conducere a doctoranzilor;
  5. Lista lucrărilor științifice și metodologice publicate.

Termenul de depunere a cererilor și a dosarelor – 2 luni de la data apariției avizului (10.09.2021 — 10.11.2021)

 

Dosarele se depun la Cancelaria AMTAP.

 

Adresa: or. Chișinău, str. A. Mateevici, 111.

 

Informații la telefoanele: (022) 238720; (022) 923730.

 


AVIZ

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de director al Școlii Doctorale Studiul artelor și Culturologie.

 

În termen de 14 zile de la anunțarea concursului, 10.09.2021-24.09.2021, pretendenții la postul vacant vor depune la Cancelaria din cadrul AMTAP următoarele acte:

 

  1. Cererea de admitere la concurs;
  2. CV-ul, model Europass;
  3. Lista lucrărilor științifico-metodice publicate în ultimii 5 ani;
  4. Certificatul care confirmă atribuirea dreptului de conducere /consultare științifică;
  5. Un program de dezvoltare a Școlii doctorale pentru o perioadă de 5 ani.

 

În conformitate cu Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1007 din  10.12.2014 pretendentul la postul vacant este membru al școlii doctorale date.

 

 

 

 

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.