Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Posturi vacante

AVIZ

În conformitate cu decizia Senatului din 03.04.2024, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante.

 

Lista completă a posturilor poate fi vizualizată la următorul link: Extras cu privire la declararea vacanței funcțiilor și organizarea concursului de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante (link la Extrasul Senatului)

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

Depunerea dosarului                                           -          22.04.2024 – 24.05.2024

Examinarea dosarelor                                         -           27.05.2024 – 07.06.2024

Organizarea prezentărilor publice                      -          10.06.2024 – 21.06.2024

Validarea rezultatelor concursului                      -          26.06.2024

 

COMPONENȚA dosarului de concurs:

 • cererea de înscriere, semnată de candidat (Anexa 2);
 • curriculum-ul vitae Europass;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copiile documentelor ce atestă titlurile științifice onorifice sau distincțiile de stat (după caz);
 • lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate (Anexa 3);
 • lista lucrărilor de creație (pentru domeniul Arte), cu un compartiment separat, dedicat rezultatelor înregistrate în ultimii 5 ani;
 • lista proiectelor științifice/organizatorice/de creație/culturale la care a participat pretendentul la funcție (Anexa 4);
 • fișa de autoevaluare (Anexa 5);
 • lista discipolilor cu titluri științifice/onorifice sau laureați ai concursurilor internaționale (pentru solicitanții titlului de profesor/conferențiar universitar) (Anexa 6);
 • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (Anexa 7);
 • opțional și alte documente (la decizia candidatului) care demonstrează satisfacerea cerințelor pentru ocuparea funcției.  

Programul susținerii prezentărilor publice pentru suplinirea funcțiilor științifico-didactice

 

Descrierea procedurii de concurs poate fie accesată pe următorul link: 

https://amtap.md/assets/pdf/Regulament_OFDV_2021_%20Final.pdf

Anexele pot fi descărcate aici:

https://drive.google.com/drive/folders/1qomF_sNaPP4dODFnio0TtQL9kcvN2aot?usp=sharing

Dosarele se depun la Cancelaria AMTAP.

Adresa: or. Chişinău, str. A. Mateevici, 111

Informaţii la telefoanele:  (022)238213;

 (022) 237372; (022) 238214;

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante

Rezultatele concursului de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice

Rezultatele concursului de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice

                   

AVIZ

 

În conformitate cu decizia Senatului din 29.03.2023, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante.

Lista completă a posturilor poate fi vizualizată la următorul link: Extras cu privire la declararea vacanței funcțiilor și organizarea concursului de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante.

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

Depunerea dosarului                                          -           28.04.2023 – 27.05.2023

Examinarea dosarelor                                        -           29.05.2023 – 09.06.2023

Organizarea prezentărilor publice                   -           12.06.2023 – 23.06.2023

Validarea rezultatelor concursului                   -           28.06.2023

COMPONENȚA dosarului de concurs:

 • cererea de înscriere, semnată de candidat (Anexa 2);
 • curriculum-ul vitae Europass;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copiile documentelor ce atestă titlurile științifice onorifice sau distincțiile de stat (după caz);
 • lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate (Anexa 3);
 • lista lucrărilor de creație (pentru domeniul Arte), cu un compartiment separat, dedicat rezultatelor înregistrate în ultimii 5 ani;
 • lista proiectelor științifice/organizatorice/de creație/culturale la care a participat pretendentul la funcție (Anexa 4);
 • fișa de autoevaluare (Anexa 5);
 • lista discipolilor cu titluri științifice/onorifice sau laureați ai concursurilor internaționale (pentru solicitanții titlului de profesor/conferențiar universitar) (Anexa 6);
 • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (Anexa 7);
 • opțional și alte documente (la decizia candidatului) care demonstrează satisfacerea cerințelor pentru ocuparea funcției.

Programul susținerii prezentărilor pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice

 

Descrierea procedurii de concurs poate fie accesată pe următorul link:  https://amtap.md/assets/pdf/Regulament_OFDV_2021_%20Final.pdf

Anexele pot fi descărcate aici:

https://drive.google.com/drive/folders/1qomF_sNaPP4dODFnio0TtQL9kcvN2aot?usp=sharing

Rezultatele Concursului de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante

Dosarele se depun la Cancelaria AMTAP.

Adresa: or. Chişinău, str. A. Mateevici, 111

Informaţii la telefoanele:  (022)238213;

 (022) 237372; (022) 238214;

Data publicării anunțului: 28 aprilie 2023

     

 


 

                                                                                                       AVIZ

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță

Concurs pentru suplinirea postului de Șef departament/catedră:

 

Departamentul Muzicologie, Compoziție  și Jazz

Departamentul Canto academic și Dirijat

Dosarul candidaților pentru postul de Șef departament va include:

 1. cererea de participare la concurs;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. fișa personală de evidență a cadrelor;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. copii ale diplomei de licență, de master;
 6. copii ale diplomei de doctor, ale diplomei de profesor universitar sau de conferențiar universitar, precum și ale titlurilor onorifice;
 7. lista lucrărilor științifice și metodice publicate;
 8.  Programul-proiect de conducere a catedrei/departamentului.

Termenul de depunere a cererilor și a dosarelor–30 zile de la data apariției avizului (28.04.2023 — 27.05.2023)

Dosarele se depun la Cancelarie.

Adresa: or. Chișinău, str. A. Mateevici, 111

Informații la telefoanele:  (022) 237372; (022)238213

Data publicării anunțului: 28 aprilie 2023


                                                                AVIZ

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, se anunță concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice — 0,5 unități.

Dosarul candidaților va include:

 • Cererea de înscriere la concurs;
 • CV Europass;
 • Copii ale diplomelor care denotă deținerea titlurilor științifice şi ştiinţifico-didactice;
 • Actul de confirmare a dreptului de conducere a doctoranzilor;
 • Lista lucrărilor științifice și metodologice publicate.

 

Termenul de depunere a cererilor și a dosarelor – 2 luni de la data apariției avizului (03.03.2023 — 03.05.2023)

Dosarele se depun la Cancelaria AMTAP.

Adresa: or. Chișinău, str. A. Mateevici, 111.

Informații la telefoanele: 

(022) 238720; (022) 923730.

Data publicării anunțului: 03 martie 2023


AVIZ

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță concurs

pentru suplinirea postului de Decan la facultățile:

 

Artă Muzicală (blocul II, str. A. Mateevici, 87)

Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia (blocul I, str. A. Mateevici, 111)

Arte Plastice, Decorative și Design (blocul III, str. 31 august 1989, 137)

 

La funcția de decan pot pretinde persoanele care:

 • sunt cetățeni ai Republicii Moldova;
 • deţin titlul ştiinţific/onorific şi ştiinţifico–didactic (de regulă);
 • posedă limba de stat;
 • sunt titulari ai AMTAP şi activează în această instituţie nu mai puţin de 5 ani;
 • demonstrează integritate, corectitudine în relaţiile cu colegii;
 • manifestă loialitate faţă de valorile şi misiunea AMTAP;
 • cunosc cadrul legal aplicabil sectorului de învăţământ superior;
 • au capacităţi manageriale, spirit de echipă;
 • sunt membri respectați ai comunităţii academice.

 

Dosarul de participare la concurs va include:

 1. Procesul verbal al şedinţei catedrei/departamentului, Consiliului facultăţii, demersul cadrului ştiinţifico-didactic privind înaintarea candidatului la postul de decan sau cererea de participare la concurs în cazul autoînaintării.
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Fișa personală de evidență a cadrelor;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Copii ale diplomei de licență, de master;
 6. Copii ale diplomei de doctor, ale diplomei de profesor universitar sau de conferențiar universitar, precum și ale titlurilor onorifice;
 7. Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate;
 8. Programul-proiect de conducere a facultății.

Notă: Candidaţii, care activează în cadrul AMTAP vor depune numai copiile actelor care lipsesc în dosarul personal.

Descrierea procedurii de concurs poate fie accesată pe următorul link: 

https://amtap.md/assets/pdf/alegeri%20posturi%20de%20conducere.pdf

 

Perioada de depunere a dosarelor:  04 - 17 octombrie 2022.

Dosarele de concurs se depun personal la Cancelaria AMTAP (blocul I).

Informații suplimentare la telefoanele:

(022) 237372; (022) 238214.

Data publicării anunțului: 04 octombrie 2022AVIZ

În conformitate cu decizia Senatului din 30.08.2022, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante. 

Lista completă a posturilor poate fi vizualizată la următorul link: Extras cu privire la declararea vacanței funcțiilor și organizarea concursului de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

Depunerea dosarelor -  23.09.2022 – 22.10.2022

Examinarea dosarelor -  24.10.2022 – 06.11.2022

Organizarea prezentărilor publice - 07.11.2022 – 27.11.2022

Validarea rezultatelor concursului -  30.11.2022

 

Programul susținerii prezentărilor pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice

 

COMPONENȚA dosarului de concurs:

 • cererea de înscriere, semnată de candidat (Anexa 2);
 • curriculum-ul vitae Europass;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copiile documentelor ce atestă titlurile științifice onorifice sau distincțiile de stat (după caz);
 • lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate (Anexa 3);
 • lista lucrărilor de creație (pentru domeniul Arte), cu un compartiment separat, dedicat rezultatelor înregistrate în ultimii 5 ani;
 • lista proiectelor științifice/organizatorice/de creație/culturale la care a participat pretendentul la funcție (Anexa 4);
 • fișa de autoevaluare (Anexa 5);
 • lista discipolilor cu titluri științifice/onorifice sau laureați ai concursurilor internaționale (pentru solicitanții titlului de profesor/conferențiar universitar) (Anexa 6);
 • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (Anexa 7);
 • opțional și alte documente (la decizia candidatului) care demonstrează satisfacerea cerințelor pentru ocuparea funcției.

Descrierea procedurii de concurs poate fie accesată pe următorul link: 

https://amtap.md/assets/pdf/Regulament_OFDV_2021_%20Final.pdf

Anexele pot fi descărcate aici:

https://drive.google.com/drive/folders/1qomF_sNaPP4dODFnio0TtQL9kcvN2aot?usp=sharing

 

Rezultatele Concursului de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante

 

Dosarele se depun la Cancelaria AMTAP.

Adresa: or. Chişinău, str. A. Mateevici, 111

Informaţii la telefoanele:  (022) 238213; (022) 237372; (022) 238214

Data publicării anunțului: 23 septembrie 2022AVIZ

În conformitate cu decizia Senatului din 30.08.2022, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță concurs pentru suplinirea postului de Șef departament/catedră:

 

 1. Departamentul Pian
 2. Departamentul Instrumente orchestrale
 3. Departamentul Arte plastice
 4. Departamentul Arte decorative și sculptură
 5. Departamentul Design
 6. Catedra Discipline tehnico-teoretice în artele vizuale

 

Dosarul candidaților pentru postul de Șef departament/catedră va include:

 • Cererea de participare la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Fișa personală de evidență a cadrelor;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copii ale diplomei de licență, de master;
 • Copii ale diplomei de doctor, ale diplomei de profesor universitar sau de conferențiar universitar, precum și ale titlurilor onorifice;
 • Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate;
 • Programul-proiect de conducere a catedrei/departamentului.

 

Termenul de depunere a cererilor și a dosarelor–30 zile de la data apariţiei avizului (23.09.2022 — 22.10.2022)

 

Dosarele se depun la Cancelarie.

Adresa: or. Chişinău, str. A. Mateevici, 111

Informaţii la telefoanele:  (022) 238213; (022) 237372

Data publicării anunțului: 23 septembrie 2022

 

 

AVIZ

În conformitate cu decizia Senatului din 06.04.2022, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante. 

Lista completă a posturilor poate fi vizualizată la următorul link: Extras cu privire la declararea vacanței funcțiilor și organizarea concursului de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

Depunerea dosarelor -  20.04.2022 – 19.05.2022

Examinarea dosarelor -  20.05.2022 – 12.06.2022

Organizarea prezentărilor publice - 13.06.2022 – 26.06.2022

Validarea rezultatelor concursului -  29.06.2022

 

COMPONENȚA dosarului de concurs:

 • cererea de înscriere, semnată de candidat (Anexa 2);
 • curriculum-ul vitae Europass;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copiile documentelor ce atestă titlurile științifice onorifice sau distincțiile de stat (după caz);
 • lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate (Anexa 3);
 • lista lucrărilor de creație (pentru domeniul Arte), cu un compartiment separat, dedicat rezultatelor înregistrate în ultimii 5 ani;
 • lista proiectelor științifice/organizatorice/de creație/culturale la care a participat pretendentul la funcție (Anexa 4);
 • fișa de autoevaluare (Anexa 5);
 • lista discipolilor cu titluri științifice/onorifice sau laureați ai concursurilor internaționale (pentru solicitanții titlului de profesor/conferențiar universitar) (Anexa 6);
 • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (Anexa 7);
 • opțional și alte documente (la decizia candidatului) care demonstrează satisfacerea cerințelor pentru ocuparea funcției.

Descrierea procedurii de concurs poate fie accesată pe următorul link: 

https://amtap.md/assets/pdf/Regulament_OFDV_2021_%20Final.pdf

Anexele pot fi descărcate aici:

https://drive.google.com/drive/folders/1qomF_sNaPP4dODFnio0TtQL9kcvN2aot?usp=sharing

 

Programul susținerii prezentărilor publice pentru funcțiile scoase la concurs:

Comisia de concurs AMTAP invită candidații la susținerea prezentărilor pubice pentru suplinirea funcțiilor didactice vacante după cum urmează:

 

15 iunie, ora 14.30, Sala Senatului, str. A. Mateevici 111 - candidații de la facultatea Arte Plastice, Decorative și Design și de la departamentul Științe Socio-umanistice și Limbi moderne;

 

16 iunie, ora 14.30, Sala Senatului, str. A. Mateevici 111 - candidații de la facultatea Artă Muzicală.

 

 

Accesul tuturor doritorilor este liber.

 

Rezultatele Concursului de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante

 

Dosarele se depun la Cancelaria AMTAP.

Adresa: or. Chişinău, str. A. Mateevici, 111

Informaţii la telefoanele:  (022) 238213; (022) 238720; (022) 238712

Data publicării anunțului: 20 aprilie 2022

 

AVIZ

În conformitate cu decizia Senatului din 06.04.2022, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță concurs pentru suplinirea postului de Șef departament/catedră:

 

 1. Departamentul Muzicologie, Compoziție și Jazz
 2. Departamentul Canto academic și Dirijat
 3. Catedra Muzică populară
 4. Catedra Pedagogie muzicală
 5. Departamentul Artă teatrală
 6. Catedra Management artistic și Culturologie
 7. Departamentul Științe socio-umanistice și Limbi moderne

 

Dosarul candidaților pentru postul de Șef departament/catedră va include:

 • Cererea de participare la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Fișa personală de evidență a cadrelor;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Copii ale diplomei de licență, de master;
 • Copii ale diplomei de doctor, ale diplomei de profesor universitar sau de conferențiar universitar, precum și ale titlurilor onorifice;
 • Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate;
 • Programul-proiect de conducere a catedrei/departamentului.

 

Termenul de depunere a cererilor și a dosarelor–30 zile de la data apariţiei avizului (20.04.2022 — 19.05.2022)

 

Dosarele se depun la Cancelarie.

Adresa: or. Chişinău, str. A. Mateevici, 111

Informaţii la telefoanele:  (022) 238213; (022) 238712

Data publicării anunțului: 20 aprilie 2022

 

AVIZ

În conformitate cu decizia Senatului din 15.09.2021, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante. 

Lista completă a posturilor poate fi vizualizată la următorul link: Extras cu privire la declararea vacanței funcțiilor și organizarea concursului de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

Depunerea dosarului -  05.10.2021 – 03.11.2021

Examinarea dosarelor -  04.11.2021 – 12.11.2021

Organizarea prezentărilor publice - 15.11.2021 – 22.11 2021

Validarea rezultatelor concursului -  24.11.2021

 

Programul susținerii prezentărilor publice pentru funcțiile scoase la concurs

 

COMPONENȚA dosarului de concurs:

 • cererea de înscriere, semnată de candidat (Anexa 2);
 • curriculum-ul vitae Europass;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copiile documentelor ce atestă titlurile științifice onorifice sau distincțiile de stat (după caz);
 • lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate (Anexa 3);
 • lista lucrărilor de creație (pentru domeniul Arte), cu un compartiment separat, dedicat rezultatelor înregistrate în ultimii 5 ani;
 • lista proiectelor științifice/organizatorice/de creație/culturale la care a participat pretendentul la funcție (Anexa 4);
 • fișa de autoevaluare (Anexa 5);
 • lista discipolilor cu titluri științifice/onorifice sau laureați ai concursurilor internaționale (pentru solicitanții titlului de profesor/conferențiar universitar) (Anexa 6);
 • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (Anexa 7);
 • opțional și alte documente (la decizia candidatului) care demonstrează satisfacerea cerințelor pentru ocuparea funcției.

Descrierea procedurii de concurs poate fie accesată pe următorul link: 

https://amtap.md/assets/pdf/Regulament_OFDV_2021_%20Final.pdf

Anexele pot fi descărcate aici:

https://drive.google.com/drive/folders/1qomF_sNaPP4dODFnio0TtQL9kcvN2aot?usp=sharing

 

Rezultatele Concursului de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante

 

Dosarele se depun la Cancelaria AMTAP.

Adresa: or. Chişinău, str. A. Mateevici, 111

Informaţii la telefoanele:  (022) 238213; (022) 238720; (022) 238712

Data publicării anunțului: 5 octombrie 2021

 

AVIZ

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, se anunță concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice — 0,5 unități.

 

Dosarul candidaților va include:

 1. Cererea de înscriere la concurs;
 2. CV – ul;
 3. Copii ale diplomelor care denotă deținerea titlurilor științifice şi ştiinţifico-didactice;
 4. Actul de confirmare a dreptului de conducere a doctoranzilor;
 5. Lista lucrărilor științifice și metodologice publicate.

Termenul de depunere a cererilor și a dosarelor – 2 luni de la data apariției avizului (10.09.2021 — 10.11.2021)

 

Dosarele se depun la Cancelaria AMTAP.

 

Adresa: or. Chișinău, str. A. Mateevici, 111.

 

Informații la telefoanele: (022) 238720; (022) 923730.

 

Data publicării anunțului: 10 septembrie 2021

 

AVIZ

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de director al Școlii Doctorale Studiul artelor și Culturologie.

 

În termen de 14 zile de la anunțarea concursului, 10.09.2021-24.09.2021, pretendenții la postul vacant vor depune la Cancelaria din cadrul AMTAP următoarele acte:

 

 1. Cererea de admitere la concurs;
 2. CV-ul, model Europass;
 3. Lista lucrărilor științifico-metodice publicate în ultimii 5 ani;
 4. Certificatul care confirmă atribuirea dreptului de conducere /consultare științifică;
 5. Un program de dezvoltare a Școlii doctorale pentru o perioadă de 5 ani.

 

În conformitate cu Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1007 din  10.12.2014 pretendentul la postul vacant este membru al școlii doctorale date.

Data publicării anunțului: 10 septembrie 2021

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.