Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Posturi vacante

AVIZ

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice anunţă

Concurs pentru suplinirea următoarelor posturi didactice vacante:

Departamentul Artă coregrafică și performanță motrică

 • Profesor universitar – 1 (Istoria artei coregrafice, Teoria coreografiei, Metodologia cercetării științifice)

Departamentul Arte decorative și Sculptură

 • Conferențiar universitar – 1 (Bazele compoziției, Teza de master)

 

Concurs pentru suplinirea postului de Șef departament/catedră:

Departamentul Canto academic și Dirijat

Departamentul Artă teatrală

Departamentul Artă coregrafică și performanță motrică

Departamentul Multimedia

Catedra Muzică populară

Catedra Management artistic și Culturologie

 

Dosarul candidaților pentru posturi didactice va include:

 1. Cererea de participare;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Fișa personală de evidență a cadrelor;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Copii ale diplomei de licență, de master;
 6. Copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare;
 7. Copii ale diplomei de doctor, ale diplomei de profesor universitar sau de conferențiar universitar, precum și ale titlurilor onorifice;
 8. Lista lucrărilor științifice și metodice publicate;
 9. Darea de seamă pentru ultimii 5 ani de activitate.

 

Dosarul candidaților pentru postul de Șef departament/catedră va include:

 1. Cererea de participare la concurs;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Fișa personală de evidență a cadrelor;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Copii ale diplomei de licență, de master;
 6. Copii ale diplomei de doctor, ale diplomei de profesor universitar sau de conferențiar universitar, precum și ale titlurilor onorifice;
 7. Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate;
 8. Programul-proiect de conducere a catedrei/departamentului.

 

Termenul de depunere a cererilor și a dosarelor–30 zile de la data apariţiei avizului (15.04.2021 — 14.05.2021)

Dosarele se depun la Cancelarie.

Adresa: or. Chişinău, str. A. Mateevici, 111

Informaţii la telefoanele:  (022)238213; (022) 238720; (022) 238712

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.