Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Posturi vacante

AVIZ

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice anunţă

Concurs pentru suplinirea următoarelor posturi didactice vacante:

 

Departamentul Muzicologie, Compoziție și Jazz

 • Conferențiar universitar – 1 (Armonie, Solfegiu, Istoria muzicii)

Departamentul Arte plastice

 • Conferențiar universitar – 1 (Explorări creative în grafica de șevalet, Grafica de calculator, Dimensiuni tehnice și artistice în grafica de carte)

Dosarul candidaților va include:

 1. cererea de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. fișa personală de evidență a cadrelor;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. copii ale diplomei de licență, de master;
 6. copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare;
 7. copii ale diplomei de doctor, ale diplomei de profesor universitar sau de conferențiar universitar, precum și ale titlurilor onorifice;
 8. lista lucrărilor științifice și metodice publicate;
 9. darea de seamă pentru ultimii 5 ani de activitate.

Termenul de depunere a cererilor și a dosarelor–30 zile de la data apariţiei avizului (08.10.2020 — 06.11.2020)

Dosarele se depun la Cancelarie.

Adresa: or. Chişinău, str. A. Mateevici, 111

Informaţii la telefoanele:  (022)238213; (022) 238720; (022) 238712


AVIZ

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, se anunţă concurs pentru ocuparea postului de Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Dosarul candidaților va include:

 1. Cererea de înscriere la concurs;
 2. CV – ul;
 3. Copii ale diplomelor care denotă deţinerea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;
 4. Actul de confirmare a dreptului de conducere a doctoranzilor;
 5. Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodologice publicate.

Termenul de depunere a cererilor și a dosarelor – 2 luni de la data apariţiei avizului

(11.09.2020 — 11.11.2020)

Dosarele se depun la Cancelaria AMTAP.

Adresa: or. Chişinău, str. A. Mateevici, 111.

Informaţii la telefoanele: (022) 238720; (022) 923730.  

 


 

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.