Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Scurt istoric

Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, păstrătoarea patrimoniului intelectual în domeniul artistic, a fost înfiinţată în 1940 odată cu fondarea Conservatorului de Stat din Chişinău. Originea Bibliotecii rezidă dintr-o moştenire a fondului de carte rămas de la conservatoarele precedente (conservatoarele private „Unirea”, „Naţional” şi Conservatorul Municipal) precum şi a magazinului de note al lui Sicora, care conţinea lucrări ale compozitorilor clasici.

Prima directoare a Bibliotecii, care s-a îngrijit, sprijinită de unele personalități remarcabile din Moldova, să formeze fondurile Bibliotecii de la zero a fost pianista T. Iurcovscaia.

În 1947 colecția Bibliotecii conținea 5000 ex. de cărți, circa 13000 ex. – partituri. Biblioteca avea pe atunci circa 250 de abonați, dintre care 58 pedagogi și 165 studenți. Printre cititorii activi ai bibliotecii erau oameni marcanți ai culturii din Moldova.

Transformările care le-a suportat instituția noastră pe parcursul anilor au vizat, în mare parte, și Biblioteca. Crește colecția Bibliotecii, care în prezent constituie circa 190 000 u. m; au fost organizate servicii dotate cu spații aparte; utilizatorii dispun de săli de lectură în toate cele 3 blocuri de studii ale AMTAP.

În 1968 colectivul Bibliotecii a fost apreciat cu Diploma de gradul III acordată de către Ministerul Culturii al URSS și cu titlul de „Bibliotecă exemplară” conferit de Ministerul Culturii din URSS.

O realizare remarcabilă a Bibliotecii este raportarea ei, în anul 2006 și 2022, la categoria superioară.

Informațiile despre Bibliotecă sunt cumulate în cadrul unui studiu Istoria Bibliotecii Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.