Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Misiune. Viziune. Servicii

Viziune

Cea mai importantă și performantă Bibliotecă din domeniul artelor, un factor cheie pentru procesul de studii și cercetare în mediul academic.

Misiune

Biblioteca reprezintă o componentă esențială de interes naţional care dezvoltă, organizează şi asigură accesul la resurse informaționale, servicii și produse, care contribuie la asigurarea procesului de studiu şi cercetări ştiinţifice în domeniul învăţământului cu profil de arte.

Fiind o verigă între trecut şi viitor, Biblioteca păstrează colecţiile cu valoare durabilă şi participă la schimbările inovative ale noilor tehnologii.

Valori

 • Excelență
 • Tradiție
 • Inovare
 • Responsabilitate
 • Respect
 • Libertate de gândire și exprimare
 • Personal care respectă utilizatorii

Biblioteca este o subdiviziune specializată a AMTAP, care susține procesul de formare, educație și cercetare prin organizarea și dezvoltarea colecțiilor de documente în domeniul artelor, altor domenii adiacente, precum și asigurarea accesului la diferite resurse și servicii informaționale.

Biblioteca își desfășoară activitatea potrivit strategiei în domeniul educației, informației, culturii, științei și inovării, în condițiile legislației în vigoare.

Biblioteca are un rol central în oferta națională de informații în domeniul artelor. De asemenea, în calitate de Centru metodologic oferă asistenţă de specialitate bibliotecilor din reţeaua de învăţământ artistic.

Principiile de funcţionare a Bibliotecii sunt: accesibilitate, egalitate la acces la informații, neangajare politică, autonomie profesională, gestionarea raţională a resurselor şi serviciilor informaţionale, transparența, libertatea de expresie.

În prezent Biblioteca deţine cea mai bogată colecţie de documente de muzică tipărită din Republica Moldova.

Biblioteca, parte a instituţiei de cultură de o valoare deosebită, de categorie superioară, este amplasată în centrul Chişinăului, în trei blocuri de studii, clădiri cu valoare istorică şi arhitecturală deosebită.

Echipa Bibliotecii asigură accesul de calitate la colecţiile sale în scop de cercetare, studiu și informare.

Colecţiile bibliotecii cuprind domeniile artelor muzicale, artelor dramatice, artelor plastice, ştiinţelor socio-umanistice, precum şi alte domenii ale cunoaşterii, inclusiv în diferite limbi moderne.

Utilizatorii au acces la reviste şi ziare din Republica Moldova, România, Rusia, Franţa.

Dezvoltarea culturii informaţiei este una din competenţele profesionale ale formatorilor bibliotecii, care constituie un suport efectiv în folosirea resurselor informaţionale disponibile.

În vederea realizării unor obiective comune, Biblioteca dezvoltă parteneriate externe cu Biblioteca Centrală a Universităţii Naționale de Arte „George Enescu” din Iaşi, Biblioteca Centrală „Eugen Todoran”din Timişoara, Biblioteca Universităţii de Arte din Tărgu-Mureş, Biblioteca Academiei de Muzică „ Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Biblioteca Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București, Biblioteca Universității „Transilvania” din Brașov, Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, România, alte instituții.

Servicii pentru utilizatori

Serviciile sunt prestate în mod gratuit

 • Accesul la resursele informaționale ale Bibliotecii pe diferite suporturi (documente tipărite, documente electronice, documente audiovizuale și multimedia etc.)
 • Accesul la instrumentele de informare despre resursele informaționale și serviciile Bibliotecii (inclusiv la distanță)
 • Accesul la Catalogul electronic online http://catalog.lib.amtap.md/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=a
 • Accesul la cataloagele tradiționale (alfabetice, sistematice, analitice pe subiecte, personalia, publicațiile profesorilor, achiziții noi, compozitori din Republica Moldova, titluri de opere dramatice etc)
 • Consultarea documentelor în sălile de lectură, rezervarea documentelor
 • Împrumutul documentelor la domiciliu (cărți, documente de muzică tipărită, reviste)
 • Împrumutul interbibliotecarnațional al documentelor
 • Accesul la Repozitoriul Instituțional http://repository.amtap.md:8080/
 • Accesul la Biblioteca electronică https://amtap.md/ro/biblioteca-electronica/
 • Accesul la baze de date (Mediateca AMTAP, baze de date naționale și internaționale)
 • Audierea înregistrărilor audio în cadrul serviciului Fonoteca
 • Accesul la site-ul revistei AMTAP https://revista.amtap.md/
 • Referințe bibliografice și consultații (inclusiv electronice)
 • Difuzarea electronică a documentelor
 • Atribuirea indicilor CZU la articolele profesorilor
 • Redacția referințelor bibliografice la articolele profesorilor
 • Coordonarea atribuirii DOI la publicațiile profesorilor
 • Asistență privind crearea ORCID
 • Asistență privind obținerea ISBN, ISMN
 • Consultații privind clasificarea documentelor de muzică tipărită (CZU – Muzică)
 • Elaborarea bibliografiilor în domeniul artelor
 • Bibliografii selective la diverse discipline conform programelor de studii
 • Elaborarea buletinelor de informare privind intrările noi Achiziții Biblioteca AMTAP
 • Lansări de carte
 • Organizarea expozițiilor de achiziții, aniversare și tematice în format tradițional și virtual
 • Instruirea utilizatorilor privind cultura informației offline și online
 • Accesul la Internet
 • Informare prin rețelele de socializare despre serviciile și produsele Bibliotecii
 • Orientarea și îndrumarea în spațiile bibliotecii
 • Oferirea materialelor promoționale ale bibliotecii
 • Accesul la echipamentul bibliotecii (calculatoare, laptop, printere etc.)
 • Organizarea activităților cultural-științifice
 • Oferirea spațiului pentru studiu individual, precum și pentru activități în grup
 • Instruire nonformală în domeniul scrierii academice, competențelor digitale
 • Asistență de specialitate în domeniul biblioteconomiei

Contacte

Web: www.amtap.md
E-mail: biblioteca@amtap.md; bibliotecaamtap@gmail.com
Fax: (373) 22 23 82 14

Director: Avasiloaie Rodica  CV
Tel. (373) 22 24 23 38, e-mail: rodica.avasiloaie@amtap.md; rodica.avasiloaie@gmail.com
Director adjunct: Țâra Elena, tel.: (373) 22 23 84 39

Adresa: str. Alexei Mateevici, nr. 111, Chişinău – bloc I; Tel.: (373) 22 23 81 44;
str. Alexei Mateevici, nr. 87, Chişinău – bloc II; Tel.: (373) 22 24 23 38;
str. 31 August 1989, nr.  137, Chişinău – bloc III; Tel.: (373) 22 23 38 00

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.