Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Despre TEIDCIPEI

https://amtap.md/assets/images/previews-events/Erasmus.jpg

Proiectul Jean Monnet:

DEZVOLTAREA IDENTITĂȚII EUROPENE PRIN CULTURĂ ÎN PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ

DESPRE PROIECT

Nr. 101085561

 Acronim: TEIDCIPEI

Apel: ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

Tipul de acțiune: ERASMUS-LS

Subiect: ERASMUS-JMO-2022-MODULE

Perioada proiectului: 01/11/2022 – 31/10/2025 (36 luni)

Buget total: 30.000,00 €

OBIECTIVELE GENERALE ale proiectului TEIDCIPEI:

  • ​​construirea unui modul interdisciplinar inovativ privind identitatea culturală europeană ca parte a studiilor culturale europene;
  • organizarea de cursuri nou concepute, bazate pe învățarea hibridă pentru a contribui la consolidarea cunoștințelor generale și specifice ale studenților de la ciclurile de sudii universitare de  licență și de  masterat despre UE;
  • datorită implementării durabile a cunoștințelor despre identitatea culturală europeană pentru studenții din învățământul artistic și publicurile –țintă va crește implicarea sectorului cultural în atingerea obiectivelor de integrare europeană a țării.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

  • consolidarea conținutului curriculumului universitar al AMTAP prin introducerea de noi cursuri în domeniul studiilor culturale europene în cadrul Modulului interdisciplinar privind identitatea culturală europeană: a. Psihologia comunicării: identitate în context european, b. Civilizație europeană și identitate culturală, c. Curente și sinteze în arta europeană modernă și contemporană;
  • aplicarea unei  abordări interdisciplinare și integrate a cercetării în domeniul studiilor culturale europene și a construirii identității europene; elaborarea a 5 articole științifice (peer-reviewed )și  publicarea lor într-o revistă universitară.
  • stimularea dezbaterilor publice despre multiculturalism și importanța dezvoltării identității culturale europene pentru o Europă mai puternică în lume prin diseminarea cunoștințelor despre politica culturală a UE în rândul publicului –țintă; organizarea a două workshop-uri cu factori de decizie din domeniul culturii, consilieri locali, reprezentanți ai societății civile, cadre didactice, cadre academice și participarea echipei de proiect la conferințe științifice internaționale cu comunicări privind tematica proiectului.

ECHIPA PROIECTULUI:

Ludmila Lazarev, doctor în istorie, conf.univ., șef Departamentul Științe Socio-Umanistice și Limbi Moderne - manager de proiect

Mariana Zubenschi, doctor în psihologie, lector universitar – trainer-cercetător

Tatiana Rașchitor, doctor în studiului artelor și culturologie, conf. univ. - trainer -cercetător

„Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană. Suportul financiar din partea Comisiei Europene pentru acest proiect nu constituie o andosare a conținutului care reflectă doar părerile autorilor, şi Comisia nu poate purta răspundere pentru orice mod de utilizare a informației incluse în prezentul proiect de document”

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.