Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Fanfara

Orchestra de fanfară a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice este condusă actualmente de Oleg Cazacu, lector universitar, Maestru în Artă. Colectivul vizat, participă la diferite manifestări cultural-artistice, atât din cadrul instituției noastre cât și în afara acesteia, la diverse festivaluri naționale și internaționale.

Printre personalitățile notorii ale culturii muzicale naționale care au condus colectivul dat a fost Filip Evtodienko, profesor universitar, flautist, care în anii ’70 ai sec. XX, a fost șef catedră „Dirijarea fanfarei” și a predat disciplina „Dirijare”. Un alt conducător al fanfarei a fost Alecu Bojonca (clarinetist, compozitor) iar începând cu anul 2004, aceasta a fost condusă de regretatul Anatol Cazac, conferențiar universitar, Maestru în Artă.

Repertoriul orchestrei include atât prelucrări ale capodoperelor muzicii universale, cât și creații tipice, cum ar fi: marșuri, valsuri, foxtroturi, tangouri, potpuriuri etc. De asemenea, un loc important în repertoriul colectivului îl ocupă melodiile populare în prelucrare pentru orchestră de fanfară. Orchestra este un participant activ al vieții concertistice a instituției fiind și carte de vizită a secției „Instrumente aerofone și de percuție”.

Sârba Moldovenilor

Marş pe meleagurile Moldovei

Sârba bătrânească

Polca din bătrâni

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.