Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Birou Permanent

Donica Valentino

Președintele Senatului Studențesc
Student la Facultatea Artă Muzicală
Specialitatea: Canto Academic

Soboleva Daniela

Vice-președintele Senatului Studențesc
Șef sector ecologic
Studentă la Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia
Specialitatea Producție Culturală și Management Artistic

Babaian Ecaterina

Secretară a Senatului Studențesc
Șef Sector relații
Studentă la Facultatea Artă Muzicală
Specialitatea Instrumente orchestrale

Sinița Constanța

Șef sector științific
Studentă la Facultatea Artă Muzicală
Specialitatea Instrumente orchestrale

Vîzdoagă Marcela

Șef sector social
Studentă la Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia
Specialitatea Dramaturgie și scenaristică

Brinișter Irina

Șef sector artistic
Studentă la Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia
Specialitatea Producție Culturală și Management Artistic

Coman Cătălin

Șef sector sportiv
Student la Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia
Specialitatea Producție Culturală și Management Artistic

Țurcan Olga

Șef sector instructiv-didactic
Studentă la Facultatea Artă Muzicală
Specialitatea Muzică

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.