Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Rectorat

VICTORIA MELNIC

Rector AMTAP
Doctor în studiul artelor, profesor universitar,
Maestru în Artă

PAVEL GAMURARI

Prorector pentru activitate didactică, asigurarea calităţii și internaţionalizare

Doctor în arte, conferențiar universitar, Maestru în Artă

TATIANA COMENDANT

Prorector activitate științifică şi de creaţie
Doctor în sociologie, conferențiar universitar

Pușcaș Vasilii

Prorector în probleme de administrare şi gospodărie

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.