Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Comitetul sindical

 

 

                                                MEMBRII COMITETULUI SINDICAL

Organul sindical de conducere

 

Nr.

Nume, prenume

Gen

f/m

Datele naşterii

(ziua, luna, anul)

Locul de munca,

funcţia de bază

 

Funcția sindicală

Date de contact

(telefon, e-mail)

Comitetul sindical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.

 Fotescu Vasile

 

m

 

05.04.1980

Catedra Management Artistic și Culturologie, lector universitar

Președintele Organizației sindicale

Reprez. FATCM

 

 

 

  2.

 

 Țîra Elena

  f

06.11.1955

Biblioteca, director adjunct

Vicepreședintele Organizației sindicale

trezorier;

Membru Comisiei pentru probleme de organizare, educare și informare

 

sindicate.amtap@gmail.com

  3.

 

 Caprian Igor

  m

19.05.1980

FAPDD,Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design, lector universitar

Reprez. Grupului sindical al Facultății APDD; Membru Comisiei pentru protecția social-economică și securitatea muncii

i.caprian80@mail.ru

 

  4.

 

  Otean Andrei

  m

23.06.1977

Facultatea Arte muzicale,

asistent universitar

Reprez.Grupului sindical al Facultății Arte Muzicale; Membru Comisiei pentru probleme de cultură, sport și agrement

 

oteansky@gmail.com

  5.

 

  Albu Violeta

  f

24.01.1993

Secția Studii,  metodist

Secretar;

Reprez. Grupului sindical

Sectorul auxiliar; Membru Comisiei pentru probleme de organizare, educare și informare

 

verineia@ inbox.ru

  6.

 

  Negru Nicolae

  m

12.05.1969

Departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne, lector universitar

 Reprez. Grupului sindical

 Depart. ȘSLM;  Membru Comisiei pentru probleme de organizare, educare și informare

 

negru.nicolae@gmail.com

  7.

 

 Damaschin Mariana

  f

06.08.1988

 Căminul nr.2, șef cămin

Reprez. Grupului  sindical sect. Gospodăresc;  Membru Comisiei pentru protecția social-economică și securitatea muncii

 

mariana.damaschin46@gmail.com

  8.

 

  Panainte Ana

  f

09.06.1977

Bl. studii nr.2, șef serviciu administr. Clădire-bloc studii

Reprez. Grupului  sindical sect. Gospodăresc; Membru Comisiei pentru protecția social-economică și securitatea muncii

 

  9.

 

Mămăligă Daniela

  f

13.06.2001

Studettă, Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multinedia

Reprez. Grupului sindical  studențesc al Facultății ATCM;

Membru Comisiei pentru probleme de organizare, educare și informare

 

mamaligadaniella@gmail.com

10.

 Verega Călin

 

  b

26.04.2000

Student,  an II, Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design, ceramică artistică

 

Reprez. Grupului sindical al Facultății APDD;

 Membru Comisiei pentru protecția social-economică și securitatea muncii

 

kverega@gmail.com

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de cenzori

 

1.

 

    

   Procopii Natalia

 

 f

 

26..02.1984

 

Contabil superior

 

Preşedintele

Comisiei de cenzori

 

 

 

 

2.

 

   Sofronii Ioana

 f

19.02.1959

 Șef depozit

Vicepreşedintele

 Comisiei de cenzori

 

 

3.

 

   Mancoș Silvia

 f

 28.09.1976

 Metodist principal

Secretar al

Comisiei de cenzori

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.