Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Organigrama AMTAP

FUNCȚIA
NUMELE, PRENUMELE
CONTACTE
Rector
Victoria Melnic, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă
(+373 22) 24-02-13 victoria.melnic@amtap.md
Prim-prorector, activitatea didactică
Pavel Gamurari, doctor în arte, lector universitar
(+373 22) 23-87-01 paul.gamurari@amtap.md
Prorector, activitatea științifică și de creație
Tatiana Comendant, doctor în sociologie, conferențiar universitar
(+373 22) 23-87-20 tatianacomend@gmail.com
Prorector în probleme de administrare şi gospodărie
Vasilii Pușcaș
(+373 22) 23-81-38 prorector.sag@amtap.md
Șefa Secției Formare Continuă, Validare și Ghidare în Carieră
Marina Valueva, asistent universitar, Magistru în psihologie
(+373 22) 23-82-19
Șef Secţie Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară
Ruslana Roman, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar interimar
(+373 22) 92-37-30 ruslanaroman@gmail.com
Șef Secţie Integrare Europeană și Mobilitate Academică
Victoria Tcacenco, doctor în studiul artelor, profesor universitar interimar
(+373 22) 92-88-89 amtap2003@yahoo.com
Șef Departament Științe Socio-Umanistice și Limbi Moderne
Ludmila Lazarev, dr., conf. univ.
ludmila.lazarev@amtap.md, tel.022 23 27 75
Decan FAM
Igor Socican, asistent universitar
(+373 22) 24-02-17 i.socican@amtap.md
Decan FATCM
Mariana Starciuc, doctor în arte
(+373 22) 23-87-74 mariana.starciuc@amtap.md
Decan FAPDD
Svetlana Plaținda, asist. univ.
(+373 22) 23-42-23 veta.10@mail.ru
Șef Secţia Studii
Ludmila Plaţinda
(+373 22) 23-83-45 sectiastudiiamtap@gmail.com
Șef Secție Resurse Umane și Organizare a Muncii
Svetlana Garștea
(+373 22) 23-87-12 academia.sru@gmail.com
Șef Cancelarie
Tatiana Coșciug
(+373 22) 23-82-14
Șef Contabilitate
Olga Tabăra, contabil şef
(+373 22) 23-84-40 amtapcont@mail.ru
Director Bibliotecă
Rodica Avasiloaie, director bibliotecă
(+373 22) 24-23-38 rodica.avasiloaie@gmail.com
Președinte al Comitetului Sindical
Vasile Fotescu
(+373 22) 23-84-53
Secretar ştiinţific al senatului
Marica Dumitrașco, dr., conf. cercetător
marica.dumitrasco@amtap.md
Mihail Afanasiev, lector universitar
Șef Fonotecă
(+373 22) 24-26-07
Șef Mediatecă
Igor Roman, lector universitar
(+373 22) 24-12-57

Bl.I, FATCM, str. A.Mateevici 111, Chişinău, 2009, Republica Moldova

FUNCȚIA
NUMELE, PRENUMELE
CONTACTE
Prim-prorector activitate didactică
Pavel Gamurari, doctor în arte, lector universitar
(+373 22) 23-87-01 (+373 22) 23-82-13 paul.gamurari@amtap.md
Prorector activitate științifică și de creație
Tatiana Comendant, doctor în sociologie, conferențiar universitar
(+373 22) 23-87-20 tatianacomend@yahoo.com
Prorector în probleme de administrare şi gospodărie
Vasilii Pușcaș
(+373 22) 23-81-38 prorector.sag@amtap.md
Șef secţie Studii cu Frecvență Redusă și Formare Continuă
Marina Valueva, asistent universitar, Magistru în psihologie
(+373 22) 23-82-19
Decan FATCM
Mariana Starciuc, dr., prof. univ.
(+373 22) 23-87-74 mariana.starciuc@amtap.md
Decanat FATCM
Fax: (+373 22) 23-82-14
(+373 22) 92-55-23 (+373 22) 23-82-10 ftfdamtap@gmail.com
Şef Departament Artă Teatrală
Oleg Mardari
(+373 22) 23-84-89 oleg.mardari@amtap.md
Şef Departament Multimedia
Vladimir Druc, conf. univ.
(+373 22) 23-22-26 vdruck@yahoo.com
Şef Catedră Studii Teatrale
Dumitrița Maximciuc
(+373 22) 23-87-19 dumitrita.maximciuc@amtap.md
Şef Departament Arta Coregrafică și Performanță Motrică
Zoia Guţu, dr. prof. univ.
(+373 22) 23-81-49 zoia.gutu@gmail.com
Șef Departament Științe Socio-Umanistice și Limbi Moderne
Ludmila Lazarev, dr., conf. univ.
ludmila.lazarev@amtap.md, tel.022 23 27 75
Șef Secţie Studii
Ludmila Plaţinda
(+373 22) 23-83-45 sectiastudiiamtap@gmail.com
Șef Secție Resurse Umane și Organizare a Muncii
Svetlana Garștea
(+373 22) 23-87-12 academia.sru@gmail.com
Șef Cancelarie
Tatiana Coșciug
(+373 22) 23-82-14 tatianadudacosciug@mail.ru
Șef Contabilitate
Olga Tabăra, contabil şef
(+373 22) 23-84-40 amtapcont@mail.ru
Director Bibliotecă
Rodica Avasiloaie, director bibliotecă
(+373 22) 24-23-38 rodica.avasiloaie@gmail.com
Președinte al Comitetului Sindical
Vasile Fotescu
(+373 22) 23-84-53
Secretar ştiinţific al senatului
Marica Dumitrașco, dr., conf. cercetător.
marica.dumitrasco@amtap.md

Bl.II, FAM, str. A.Mateevici 87, Chişinău, MD 2009, Republica Moldova

FUNCȚIA
NUMELE, PRENUMELE
CONTACTE
Rector
Victoria Melnic, dr., prof. univ., Maestru în Artă
(+373 22) 24-02-13 victoria.melnic@amtap.md
Anticamera Rectorului
Fax: (+373 22) 24-02-13
(+373 22) 24-02-13 amtap.anticamera@gmail.com
Șef Secţie Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară
Ruslana Roman, dr., conf. univ.
(+373 22) 92-37-30 ruslana.roman@amtap.md
Șef Secţie Integrare Europeană și Mobilitate Academică
Victoria Tcacenco, dr., prof. univ.
(+373 22) 92-88-89 amtap2003@yahoo.com
Șef Secţie Studii
Fax: (+373 22) 22-19-49
(+373 22) 24-53-34
Decan FAM
Igor Socican, asistent univ.
(+373 22) 24-02-17 i.socican@amtap.md
Decanat FAM
Fax: (+373 22) 22-19-49
(+373 22) 24-45-58 decanatmuzica@amtap.md
Șef Departament Pian
Anatolie Lapicus, prof. univ., Artist al Poporului
(+373 22) 24-53-34 mozart_626@mail.ru
Șef Departament Instrumente Orchestrale
Vladimir Andrieș, dr., prof. univ., Maestru în Artă
(+373 22) 24-53-34 vlandries@gmail.com
Șef Catedră Muzica Populară
Vitalie Grib, dr., lect. univ.
(+373 22) 24-53-34 neamtu_petre@gmail.com
Şef Departament Muzicologie, Compoziție și Jazz
Diana Bunea, dr. stud. art., conf. univ.
(+373 22) 24-26-07 diana.bunea@amtap.md
Şef Departament Canto Academic și Dirijat
Ana Șimbariova, dr. conf. univ.
(+373 22) 24-53-34
Şef Catedră Pedagogie Muzicală
Emilia Moraru, dr., conf. univ., Maestru în Artă
(+373 22) 23-84-43
Director Bibliotecă
Rodica Avasiloaie, director bibliotecă
(+373 22) 24-23-38 rodica.avasiloaie@gmail.com
Șef Fonotecă
Mihail Afanasiev
(+373 22) 24-26-07
Șef Mediatecă
Igor Roman
(+373 22) 24-12-57 mediateca.amtap@gmail.com

Bl.III, FAPDD, str. 31 August 1989, nr.137, MD 2004, Republica Moldova

FUNCȚIA
NUMELE, PRENUMELE
CONTACTE
Decan
Svetlana Plaținda, asistent universitar
Tel: (+373 22) 22-29-31 Fax: (+373 22) 22-19-49 veta.10@mail.ru
Decanat FAPDD
Fax: (+373 22) 22-19-49
(+373 22) 23-42-23 fap.decanat@gmail.com
Şef Departament Arte Plastice
Iurie Matei
(+373 22) 23-43-73 iuriematei@yahoo.com
Şef Departament Arte Decorative și Sculptură
Iarina Savițcaia-Baraghin, dr. stud. art., conf. univ.
iarina.savitcaia-baraghin@amtap.md
Şef Departament Design
Leonid Dumitrașcu
(+373 22) 23-38-95 ldumitrascu@hotmail.com
Şef Catedră Discipline Tehnico-Teoretice în Arte Vizuale
Lozovanu Vladimir
(+373 22) 23-33-11 vladlozovanu@mail.ru
Organigrama AMTAP
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.