Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Cursuri de recalificare

Secția studii cu frecvență redusă și formare continuă, AMTAP anunță înscrierea candidaților la cursurile de calificare profesională suplimentară și de recalificare la toate specialitățile stipulate pe saitul (www. amtap.md). Accesați: Studii – Ciclul I, licență – Specialități sau link-ul https://amtap.md/ro/specialita%C8%9Bi.html

 

Relații la telefon:

022238219 (Secția studii cu frecvență reddusă, formare continuă și recalificare);

069506344 (Șchiopu Constantin, șef secție)

 

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.