Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Catedra Discipline tehnico-teoretice în arte vizuale

VLADIMIR LOZOVANU

Șef catedră

 • Str. 31 August 1989, 137
 • +373 (22) 42 30 14;

Catedra universitară „Discipline tehnico-teoretice în arte vizuale” a fost creată în anul 1998 în cadrul Facultății Arte Plastice, având ca scop educarea și formarea specialiștilor de înaltă cultură cu un bagaj de cunonoștinte fundamentale, ținută etico-estetică și însușirea perfectă a temelielor măestriei profesionale. Catedra include în structura sa specialiști de înaltă calificare științifică și artistică. În anul 2013 în cadrul catedrei a fost deschisă specialitatea „Istoria și teoria artelor plastice”, pentru formarea tinerilor specialiști în domeniul teoriei artelor plastice, criticii de artă, managimentului artistic etc. În prezent, colectivul catedrei participă la realizarea diferitor programe şi proiecte culturale, efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul teoriei artelor.

PERSONALUL DIDACTIC

 1. Leonardo Guțu
 2. Angela Candu
 3. Stanislav Babiuc
 4. Oleg Buga
 5. Dmitri Șibaev
 6. Eleonora Florea
 7. Teodora Hubenco
 8. Victor Crețu
 9. Vladimir Lozovanu
 10. Rașchitor Tatiana
 11. Vasile Sitari
 12. Zinaida Sitari
 13. Liudmila Toma

DOCUMENTE

Fișele disciplinelor:

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.