Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Despre COMPASS

http://amtap.md/wp-content/uploads/2019/10/ue-300x86.jpg              http://amtap.md/wp-content/uploads/2019/10/logo_compass.jpg                  http://amtap.md/wp-content/uploads/2019/10/amtap_logo.jpeg

СOMPASS – „TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFE LONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA”

Erasmus+ Programme 2014-2020
KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practice/Consolidarea capacităților în învățământul superior
Număr de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
Titlu: „Către Modelul Universitar European de Învățare pr tot Parcursul Vieții în Moldova – COMPASS”
Perioada realizării proiectului: 15/11/2018 – 14/11/2021

Pagină web a proiectului: http://compass-project.md/

DESPRE COMPASS: Proiectul „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE pe tot parcursul vieții ÎN MOLDOVA – COMPASS”, ref. nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, este destinat procesului de integrare a modelului universitar de învățare pe tot parcursul vieții (ULLL) incluziv și receptiv ca fiind cel care instituțiile de învățământ superior să administreze strategic învățare pe tot parcursul vieții a învățământului superior este considerat obiectivul general al proiectului și principala susținere a rolului responsabil și complementar al Republicii Moldova în cadrul EHEA.

GRUPURILE ȚINTĂ: reprezentanți ai ministerului educației  (învățământ superior); promotori procesului Bologna la nivel național; managerii superiori din universitățile naționale, directorii ULLL și personalul operațional ULLL.

SCOPUL proiectului constă în contribuția la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în EHEA prin integrarea unui model universitar de învățare pe tot parcursul vieții  (ULLL) în Republica  Moldova.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt:

OB1: Promovarea si consolidarea culturii LLL (Life Long Learning) în Moldova și consolidarea consensului național al actorilor cheie cu privire la problemele de dezvoltare până în noiembrie 2021;
OB2: Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare în domeniul LLL în Moldova până în Noiembrie 2020;
OB3: Creșterea funcției de integrare a universităților din Moldova prin dezvoltarea strategiilor integrate universitare de LLL până în Noiembrie 2020;
OB4: Sporirea capacităților instituționale ale universităților din Moldova pentru implementarea eficientă a reformei LLL până în Noiembrie 2021.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 • Creșterea gradului de conștientizare a rolului LLL în societate și creșterea numărului de grupuri țintă și a părților interesate implicate
 • Elaborarea documentelor legislative naționale privind învățarea pe tot parcursul vieții  în Moldova
 • Elaborarea a regulamentelor privind LLL
 • Consolidarea structurilor de învățare pe tot parcursul vieții la universitățile din Moldova și servicii și cursuri de LLL.

REZULTATELE PROIECTULUI:

R1. Crearea și implementarea legislației naționale care a lipsit până în prezent în Moldova: Foaie de parcurs națională privind LLL; Regulamentul de validare a învățării anterioare, inclusiv formal și informal (VPL); Regulamentul privind aplicarea instrumentelor și procedurilor ECTS existente pentru LLL.
R2. Elaborarea și implementarea unor strategii universitare eficiente cu privire la LLL integrat, împreună cu măsuri instituționale coerente capabile de orientare pe tot parcursul vieții și VPL, îmbunătățirea capacităților instituționale pentru sporirea participării la LLL.

PARTENERI AI PROIECTULUI:

 1. Academia de Studii Economice din Moldova
 2. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 3. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
 4. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”  
 5. Universitatea Cooperatist Comerciala din Moldova
 6. Universitatea de Stat din Comrat
 7. Consiliul Rectorilor al Republicii Moldova
 8. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 9. Rețeaua de educație continuă a universităților europene (Belgia);
 10. Universitatea din Turku (Finlanda);
 11. Universitatea Dunării din Krems (Austria);
 12. Universitatea din Graz (Austria);
 13. Institutul European de Dezvoltare și Cercetare a Politicilor din Maribor (Slovenia);
 14. Universitatea din Barcelona (Spania);
 15. Universitatea din Genova (Italia);
 16. Universitatea din Brest (Franța)

ECHIPA COMPASS – AMTAP

ECHIPA MANAGERIALĂ:

1. Victoria Melnic rector, coordinator instituțional
2. Victoria Tcacenco șef secție Integrare Europeană și Mobilitate Academică – manager
3. Olga Vortolomei Contabil șef al AMTAP, manager financiar 

ECHIPA DE LUCRU:

1. Victoria Melnic rector
2. Victoria Tcacenco expert, autor al cursurilor LLL
3. Valueva Marina șef secție Formare continuă și frecvență redusă
4. Tihoneac Victor expert în instrumente e-learning
5. Moraru Emilia Responsabilă  pentru LLL la nivel de departament
6. Brînzilă-Coșleț Zinaida Responsabilă pentru LLL la Facultatea  Artă  Muzicală
7. Plațînda Svetlana Responsabilă pentru LLL la Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design
8. Guțu Zoia Responsibilă pentru LLL la Facultatea Arte Dramatice, Coregrafice și Multimedia
9. Roman Ruslana șef secție Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară, responsibilă  la AMTAP

Evenimente REALIZATE

Vizită de studiu la Universitatea Turku, Finlanda, 11-15.10. 2021

Curs online „Aptiduni antreprenoriale în industrii creative”, 14.07-23.07 2021

Curs online „Implementare  softurilor educaționale”, 26.07-30.07. 2021

Vizită de studiu online la Universitatea din Graz (UniGRAZ), Austria, 15-16.06.2021

Vizită de studiu online la Universitatea din Genova, Italia, 5-7.04.2021

COMPASS Workshop, sesiunea a doua, 24-26.03.2021

Consorțiul meeting nr. 3, 09.02.2021

 Consorțiul meeting nr. 2, 16.092020

Școala de vara COMPASS, 01.07-31.08.2020

Vizită de studiu la Universitatea din Barcelona, Institutul de Educație Continuă, Spania, 11-15.11.2019

Vizita de studiu la Universitatea Catolică din Louvain, Belgia, 16-20 septembrie 2019

Vizita de studiu la Universitatea Danube din Krems, Austria, 06-10.05.2019

Consorțiul meeting nr. 1, 20-21.03.2019

Conferința de lansare a proiectului și Workshop Internațional pe tematica dezvoltării în domeniul învățării pe tot parcursul vieții,  20-21.03.2019


„Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană. Suportul financiar din partea Comisiei Europene pentru acest proiect nu constituie o andosare a conținutului care reflectă doar părerile autorilor, şi Comisia nu poate purta răspundere pentru orice mod de utilizare a informației incluse în prezentul proiect de document”

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.