Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Biblioteca electronică

Biblioteca Electronică (BE) a AMTAP
are următorul conținut:

  • Publicațiile profesorilor AMTAP cu textul integral cu acces limitat (cu parolă oferită de bibliotecă/decanat, în cadrul AMTAP). Publicațiile profesorilor cu textul integral, cu acces deschis, le puteți consulta în continuare accesând Repozitoriul Instituțional (RI) al AMTAP   http://repository.amtap.md:8080
  • Cărți, documente de muzică tipărită cu conținut integral, sau cu indicarea link-ului la conținutul integral al documentului după domeniile prioritare de studii și cercetare în cadrul AMTAP.
   Acces la baza de date Cambridge University Press Urmați link-ul: https://www.cambridge.org/core/  Tastați Log in, apoi Log in; E-mail: gudimana@lib.ase.md   Password: LibASEM2020

Publicaţii Artă Muzicală

Publicații Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia

Publicaţii Arte Plastice, Decorative și Design

Publicaţii Ştiinţe socio-umanistice și limbi moderne

REVISTA  AMTAP
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.