Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Biblioteca electronică

Biblioteca Electronică (BE) a AMTAP
are următorul conținut:

Cărți, documente de muzică tipărită, articole cu conținut integral, sau cu indicarea link-ului la conținutul integral al documentului după domeniile prioritare de studii și cercetare în cadrul AMTAP

  • Publicațiile profesorilor cu textul integral, cu acces deschis, le puteți consulta în continuare accesând Repozitoriul Instituțional (RI) al AMTAP   https://repository.amtap.md/home
  •  
   Acces la baza de date Cambridge University Press Urmați link-ul: https://www.cambridge.org/core/  Tastați Log in, apoi Log in; E-mail: gudimana@lib.ase.md   Password: LibASEM2020

Publicaţii Artă Muzicală

Publicații Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia

Publicaţii Arte Plastice, Decorative și Design

Publicaţii Ştiinţe Socio-Umanistice și Limbi Moderne

REVISTA  AMTAP
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.