Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Bibliografii

Dramaturgi pe scenele teatrelor din Republica Moldova

 

Lucrarea marchează traseul dramaturgiei în perioada de la Independență (1991) până în 2017. Acest volum biobibliografic oferă o imagine cât mai completă a fenomenului artistic și cultural care este teatrul universal și prezența lui pe scenele teatrelor din Republica Moldova. Lexiconul este conceput ca o lucrare care prezintă biografia dramaturgilor și a scriitorilor (174) ale căror opere au fost dramatizate, precum și bibliografia despre activitatea, opera, textele dramatice/lucrările dramatizate montate.

 

Dramaturgi pe scenele teatrelor din Republica Moldova

 

 

 

Publicații muzicologice ale profesorilor

Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

(1946-2016)

Bibliografia este rezultatul unei cercetări bibliografice fundamentale de mai mulți ani în domeniul muzicologiei și continuă tradiția Bibliotecii de a elabora bibliografii în domeniul artelor.

Prezenta bibliografie retrospectivă reflectă activitatea științifică, didactică și publicistică în domeniul artei și învățământului muzical desfășurată de profesorii și doctoranzii Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și a instituțiilor predecesoare pe parcursul anilor 1946-2016. Această lucrare va contribui substanțial la valorificarea și promovarea publicațiilor profesorilor AMTAP.

Bibliografia îmbogățește informația despre arta muzicală în Republica Moldova și oferă posibilitatea de a face o sinteză asupra cercetărilor muzicologice efectuate pe parcursul a 71 ani.

Lucrarea acoperă o mare varietate de subiecte referitoare la diverse aspecte ale artei muzicale și este structurată în trei compartimente mari: Lucrări științifice, Lucrări metodico-didactice și Studii și referințe privind activitatea artistică muzicală.

Această amplă bibliografie, cu un impresionant număr de înregistrări bibliografice – 3051, își va dovedi utilitatea în cercetarea muzicologică din Republica Moldova și în promovarea artei muzicale naționale în străinătate.

Mulțumiri și aprecieri tuturor profesorilor pentru sprijinul acordat și pentru contribuțiile în dezvoltarea culturii și artei din Republica Moldova.

Publicații muzicologice ale profesorilor Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.