Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională (CDSI) activează în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, art.104

Pentru soluționarea competentă și eficientă a problemelor strategice în dezvoltarea instituțională, CDSI este format din profesori, economiști, juriști și manageri de înaltă calificare.

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională are următoarele competenţe şi atribuţii:

 • coordonează elaborarea Planului de dezvoltare strategică instituţională, care cuprinde viziunea, misiunea, strategia de dezvoltare a instituţiei de învățământ şi acţiunile principale pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, şi îl prezintă senatului pentru aprobare;
 • monitorizează, evaluează eficienţa utilizării resurselor financiare şi prezintă senatului pentru aprobare proiectul bugetului instituţiei de învățământ;
 • aprobă contractul-tip de studii şi cuantumul taxelor de studii;
 • asigură managementul instituţional privind drepturile de proprietate intelectuală şi de transfer tehnologic;
 • ia decizii, cu avizul favorabil al senatului, privind:
 1. dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului instituţiei, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
 2. iniţierea şi închiderea programelor de studii, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
 3. metodologia de salarizare şi stimulare a personalului;
 4. activităţile de antreprenoriat, parteneriatele public-private şi cooperarea cu mediul de afaceri;
 5. angajarea în consorţii şi fuzionarea cu alte instituţii de învățământ superior;
 6. organizează şi desfăşoară alegerile pentru postul de rector în conformitate cu regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a alegerilor.

Membrii Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională poartă răspundere pentru deciziile luate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 

NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
BIVOL Svetlana
director general al Filarmonicii Naționale S.Lunchevici, Maestru în Artă, Președinte CDSI
Rotaru Nicolae
jurist, șef al serviciului juridic al Teatrului Național de Operă și Balet ”Maria Bieșu”
GANEA Victoria
șef adjunct direcție al CNAA, confer. univ., dr.
JIREGHE Valeriu
regizor, scenarist, producător, Artist al Poporului
CRĂCIUN Claudia
Doctor în pedagogie, profesor universitar, AMTAP
MAHOVICI Iurie
Profesor universitar, Maestru în Artă, AMTAP
REABCINSCHI Veaceslav
director Centrul de politici culturale
MELNIC Victoria
Rector AMTAP, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă
GAMURARI Paul
dr., conf.univ., Maestru în Artă, prorector activitate didactică, asigurarea calităţii şi internaţionalizare
IUSUPHODJAEV Valentina
Director al Centrului Național de Cinematografie
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.