Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Seminar Evaluarea externă instituțională: realități și perspective organizat în cadrul proiectului QFORTE

                                                            


Pe data de 5 decembrie 2023, membrii echipei de implementare a proiectului QFORTE a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice au participat la Seminarul Evaluarea externă instituțională: realități și perspective realizat în cadrul proiectului Erasmus+ Îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior din Moldova - QFORTE (număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), care s-a desfășurat în format hybrid.

Evenimentul a fost organizat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) și Universitatea de Stat din Moldova (USM), care este coordonatorul proiectului QFORTE.

AMTAP a fost reprezentată de către Victoria Melnic, dr., profesor universitar, rector AMTAP – coordonatorul instituțional al proiectului QFORTE, Pavel GAMURARI, dr., conferențiar universitar, prorector pentru activitatea didactică, asigurarea calității și internaționalizare și Ruslana Roman, dr., conferențiar universitar, șefa secției Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară – membrii proiectului.

Întâlnirea a început cu mesaje de salut din partea dnei Nadejda Velișco, Secretar General al Ministerului Educației și Cercetării – coordonatorul proiectului QFORTE, dlui Igor ȘAROV, rector USM și dlui Andrei CHICIUC, președintele ANACEC, menționând importanța rezultatelor evaluării externe efectuate de către ARACIS și viitoarele perspective pentru evaluarea instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova.

În continuare, dna Lilia Parhomenco, reprezentant al MEC, a prezentat rezultatele evaluării externe instituționale a cinci instituții superioare din Republica Moldova (membri a proiectului QFORTE), efectuată de către ARACIS în perioada mai- iunie 2023.

Apoi fiecare instituție evaluată și-a exprimat impresiile referitor la procesul de evaluare instituțională prin care au trecut. Informații despre procesul desfășurat în cadrul AMTAP a prezentat dna Victoria melnic.

De asemenea, au fost împărtășite experiențe în domeniul evaluării instituționale de către experții evaluatori din partea ANACEC, care au făcut parte din Comisiile de evaluare. Au fost subliniate aspectele privind organizarea  procesului de evaluare, păstrarea și prelucrarea documentelor, precum și lecțiile învățate.

În cea de-a doua parte a Seminarului dnul Jan ENGLEMANN, reprezentant al ASIIN și expert CEENQA, a prezentat experiența Rețelei de Asigurare a Calității din Europa Centrală în evaluarea instituțională. Dna Elena PETROV, vicepreședintele ANACEC, a expus opiniile ENQA cu privire la Metodologia de evaluare externă a calității aplicată de către ANACEC. Dnul Andrei CHICIUC a adus la cunoștință rezultatele sondajelor organizate de către ANACEC pe parcursul a 7 ani, privind opiniile experților evaluatori și a instituțiilor evaluate în ceea ce privește procesele de evaluare organizate de către ANACEC.

La finalul seminarului, dna Felica BANU, șefa Direcției Evaluare în Învățământul Superior, ANACEC, a adus la cunoștință propunerile de modificare a Metodologiei de evaluare externă aplicată de ANACEC.

Agenda evenimentului


Mai multe detalii despre proiectul QFORTE găsiți pe pagina oficială a proiectului: https://qforte.usm.md/ și pe pagina AMTAP a proiectului QFORTE: https://amtap.md/ro/qforte/

Data: 05.12.2023

Locul desfășurării: USM, Chișinău

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.