Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Seminar de instruire cu genericul „Sistemul de management al calității în învățământul superior”

                                                                                         


 

În data de 25 octombrie 2023 în cadrul AMTAP a avut loc Seminarul de instruire Sistemul de management al calității în învățământul superior organizat în cadrul proiectului internațional Erasmus+ Îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior din Moldova - QFORTE (număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP).

Acest seminar a reunit aproximativ 20 de participanți din diverse structuri universitare, șefii subdiviziunilor AMTAP, membrii secției Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară, președinții Comisiei de Asigurare a Calității Studiilor, precum și studenți implicați în activități de asigurare a calității.

Seminarul a fost deschis cu un cuvânt de salut din partea rectorului AMTAP, Victoria Melnic, dr., prof. univ., și a prorectorului activitate didactică, asigurarea calității și internaționalizare, Pavel Gamurari, dr., conf. univ., care au subliniat importanța implicării tuturor structurilor universitare în activitățile de asigurare a calității. Acest eveniment a demonstrat angajamentul ferm pentru îmbunătățirea calității studiilor și pentru crearea unui mediu de studiu de înaltă calitate.

În cadrul seminarului, Ruslana Roman, dr., conf.univ., șefa secției Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară, a oferit prezentări detaliate despre Sistemul de Management al Calității (SMC) în instituțiile de învățământ superior. A fost evidențiată importanța unui SMC bine pus la punct și au fost discutate procesele esențiale pentru funcționarea sa eficientă. De asemenea, s-a adus în discuție documentația specifică SMC, arătându-se cât de important este să fie documentate și evaluate toate aspectele legate de calitate.

O altă temă importantă abordată în cadrul seminarului a fost tipurile de procese și servicii în instituțiile de învățământ superior. Participanții au avut ocazia să se familiarizeze cu conceptul de proces, precum și cu elementele principale ale proceselor. S-au analizat  în detaliu principalele procese din cadrul instituțiilor de învățământ superior, cu accent pe  procesele educaționale, de cercetare/creație și de asigurare a calității vieții studenților.

Seminarul a oferit o platformă pentru discuții ample asupra subiectelor precum evaluarea calității, îmbunătățirea proceselor educaționale, gestionarea riscurilor și dezvoltarea curriculară.

În final, seminarul a demonstrat angajamentul ferm al comunității academice din AMTAP pentru îmbunătățirea continuă a învățământului superior și a proceselor de asigurare a calității. Astfel de evenimente reprezintă pași importanți în direcția promovării culturii calității și excelenței în educație.

Programul Seminarului


Mai multe detalii despre proiectul QFORTE găsiți pe pagina oficială a proiectului: https://qforte.usm.md/ și pe pagina AMTAP a proiectului QFORTE: https://amtap.md/ro/qforte/

Data: 25.10.2023

Locul desfășurării: AMTAP, Blocul I, Sala Senatului

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.