Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Noutăți

UN CAVALER AL FILMULUI: GRIGORE GRIGORIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acces la baza de date

Continuăm oferirea accesului la baza de date Cambridge University Press

(în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”) 

Urmați link-ul: https://www.cambridge.org/core/

Parola o descoperiți pe pagina Bibliotecii electronice: https://amtap.md/ro/biblioteca-electronica/

 

Expoziție

Expoziție virtuală „Publicațiile reprezentative ale profesorilor”

Artă muzicală

Expoziție virtuală „Publicațiile reprezentative ale profesorilor AMTAP”

prilejuită de Aniversarea AMTAP

Partea I: Teatru. Cinematografie. Culturologie etc

   

 BIBLIOGRAFIE –  EVENIMENT

        Publicații muzicologice ale profesorilor Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (1946-2016)

Bibliografia este rezultatul unei cercetări bibliografice fundamentale de mai mulți ani în domeniul muzicologiei și continuă tradiția Bibliotecii de a elabora bibliografii în domeniul artelor.

Prezenta bibliografie retrospectivă reflectă activitatea științifică, didactică și publicistică în domeniul artei și învățământului muzical desfășurată de profesorii și doctoranzii Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și a instituțiilor predecesoare pe parcursul anilor 1946-2016. Această lucrare va contribui substanțial la valorificarea și promovarea publicațiilor profesorilor AMTAP.

Bibliografia îmbogățește informația despre arta muzicală în Republica Moldova și oferă posibilitatea de a face o sinteză asupra cercetărilor muzicologice efectuate pe parcursul a 71 ani.

Lucrarea acoperă o mare varietate de subiecte referitoare la diverse aspecte ale artei muzicale și este structurată în trei compartimente mari: Lucrări științifice, Lucrări metodico-didactice și Studii și referințe privind activitatea artistică muzicală.

Această amplă bibliografie, cu un impresionant număr de înregistrări bibliografice – 3051, își va dovedi utilitatea în cercetarea muzicologică din Republica Moldova și în promovarea artei muzicale naționale în străinătate.

Mulțumiri și aprecieri tuturor profesorilor pentru sprijinul acordat și pentru contribuțiile în dezvoltarea culturii și artei din Republica Moldova.

Publicații muzicologice ale profesorilor AMTAP. Bibliografie.pdf

 

 

Proiect de informare RESURSE INFORMAȚIONALE ELECTRONICE ON-LINE

Domenii: arte, științe socio-umanistice

Scopul: susținerea procesului didactic și de cercetare

Obiective: cadre didactice și studenți bine informați;
suport didactic informațional actualizat și relevant;
abilități și competențe digitale dezvoltate;
dezvoltarea resurselor informaționale;
diversificarea și diseminarea informațiilor evaluate.

Conținut: 7 capitole (repere: resurse on-line create de Biblioteca AMTAP, resurse naționale, resurse internaționale, resurse în domeniul artelor, cursuri on-line, instrumente de cercetare etc.)

CONSULTAȚI RESURSELE  ELECTRONICE LA DISTANȚĂ

Programul Bibliotecii  cu publicul este suspendat. Totodată  își continuă activitatea la distanță, oferind servicii și produse informaționale on-line.

Biblioteca recomandă utilizarea resurselor informaționale on-line în sprijinul procesului de studii și cercetare.

Accesați catalogul electronic on-line http://catalog.lib.amtap.md , Repozitoriul Instituțional (arhiva electronică a publicațiilor profesorilor AMTAP în acces deschis) http://repository.amtap.md:8080 , publicațiile Bibliotecii cu textul integral https://amtap.md/…/publicatiile-bibliotecii…/biobibliografii/ ,
Biblioteca electronică  https://amtap.md/biblioteca/biblioteca-electronica-2/
Informații despre baze de date, biblioteci on-line  https://amtap.md/bi…/resurse-informationale-2/baze-de-date-2/

Pentru întrebări, informații, solicitări utilizați mijloacele electronice de comunicare:

Adresele  Bibliotecii: biblioteca@amtap.md;  bibliotecaamtap@gmail.com

Adresele directorului: rodica.avasiloaie@amtap.md;  rodica.avasiloaie@gmail.com

Vom oferi recomandări suplimentare, referințe electronice cadrelor didactice, decanatelor, studenților.Verificarea integrală a colecțiilor Bibliotecii

Biblioteca a finalizat verificarea integrală a colecțiilor de cărți din toate cele trei blocuri. Cifra finală este de 65 437 u.m. de cărți.

În urma verificării integrale a tuturor colecțiilor (documente de muzică tipărită, cărți, manuscrise, reviste, ziare, documente audiovizuale), fondul Bibliotecii constituie 186 969 u. m. (la 01.01.2020).


SANDU GRECU
 60 de ani

    Expoziție
10.02.20 – 17.02.20
bl. I, Sala de lecturăRepozitoriu Instituțional al AMTAP

Biblioteca vă prezintă noul produs  informațional: Repozitoriul Instituțional al AMTAP – arhiva electronică instituțională, care va include toate rezultatele științifice ale membrilor comunității academice AMTAP.

Vă invităm să accesați primele publicații cu text integral http://repository.amtap.md:8080Ziua Științei
9 noiembrie 2019

   


Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 21 –  27 octombrie
Genericul săptămânii pentru anul 2019:

„Open for Whom? Equity in Open Knowledge”  

„Deschis pentru cine? Echitate în Cunoștințe Deschise”

 Biblioteca AMTAP promovează resursele informaționale cu acces deschis, invită cadrele didactice, cercetătorii, studenții să le utilizeze.

Important!

Îndemnăm să accesați bazele de date științifice Cambridge Journals Online și SAGE Research Methods  pentru procesul de studii și cercetare.

Cursul Bazele culturii informației include tema Accesul Deschis.

De asemenea, pe parcursul întregului an oferim informații, consultații, instruiri la acest subiect de importanță globală.


IURIE CANAŞIN
80 de ani de la naştere

Expoziție jubiliară

Iurie Canaşin – semănător de lumină

27.09.19 – 05.10.19
bl. I, Sala de lectură

ACCES LA BAZE DE DATE

 

Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/

Wiley Online Library cuprinde o colecție multidisciplinară de 1600 reviste și peste 21000 de cărți online, lucrări de referință pentru cercetare.
Accesul este oferit în regim de testare, până la 31 octombrie a.c.

 

ACCES LA BAZE DE DATE


SAGE Research Methods 

http://methods.sagepub.com/

 

SAGE Research Methods sprijină cercetarea la toate nivelurile, oferind informații care vor ghida utilizatorii în toate etapele procesului de cercetare, oferind definiții, exemple de studii de caz, seturi de date, tutoriale video etc.Baza de date conține peste 1000 de cărți, lucrări de referință, articole din reviste, videoclipuri educaționale.SAGE Research Methods este un instrument on-line esențial pentru cercetători. 

Accesul la baza de date este oferit în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Coordonator național: Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice.

 

Accesul este asigurat în incinta AMTAP.

 

Vă reamintim că beneficiați de acces și la alte baze de date științifice internaționale  importante:

 

Web of Science http://access.webofknowledge.com    (solicitați parola de la bibliotecar)

Cambridge Journals Online  https://www.cambridge.org/core

Taylor & Francis http://www.tandfonline.com/

HINARI  http://www.who.int/hinari/en/   (solicitați parola de la bibliotecar)

 

Web of Science este una dintre cele mai importante surse internaționale de documentare ştiinţifică. Scopul acestei baze de date este de a oferi informaţii despre recunoşterea ştiinţifică a articolelor ştiinţifice şi de identificare a noilor tendinte şi tehnologii la nivel mondial. Web of Science (WoS)  este autoritatea recunoscută pentru evaluarea ISI a revistelor ştiinţifice.

Cambridge Journals Online oferă acces la o colecție multidisciplinară de circa 400 de reviste științifice și acoperă o gamă largă de discipline din domeniul științelor exacte, umanistice și sociale (inclusiv: arte, informatică, educație, științe generale, istorie, lingvistică, drept, literatură, politică și relații internaționale, psihologie, religie, sociologie, statistică).

Taylor & Francis Online Journal Library reunește publicațiile de la trei editori importanți din lume: Taylor & Francis, Routledge și Psychology Press și oferă acces la peste 1700 de reviste din diverse domenii. Peste 950 de titluri sunt indexate în Thomson Reuters’Citation Indexes/Web of Science. Pentru participanții proiectului sunt propuse două pachete: ST (Science & Technology) și SSH (Social Science & Humanities).

HINARI  este un program în domeniul medicinei, dar, care oferă acces și la  baze de date din alte domenii.  De exemplu: Education and Library Science, Philosophy and Humanities.

 

Biblioteca prezintă expoziția și bibliografia publicațiilor științifice
a profesorului universitar GALINA COCEAROVA

Muzicolog, Doctor în Studiul Artelor activează în cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din 1974.
Este autoare a mai multor manuale şi cărţi de specialitate, precum şi a unui
număr impunător de articole ştiinţifice.
Sub îndrumarea Galinei Cocearova s-au format generaţii de muzicologi, compozitori şi oameni de artă consacraţi.

45 ANI DE ACTIVITATE în cadrul AMTAP

6 MARTIE, 2019
Ora 16:00
SALA MARE, blocul II


Conferinţă

Astăzi, 18 februarie 2019 intră în vigoare noua L E G E cu privire la biblioteci
nr. 160 din 20.07.2017
 Monitorul Oficial nr.301-315/529 din 18.08.2017 

 


Atelier profesional național

Cercetarea statistică anuală a bibliotecii

5 februarie 2019

Organizator, formatori:

Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice – centru metodologic departamental.

Participanți: bibliotecari din instituțiile de învățământ cu profil de arte (centru de excelență, colegii, licee din Chișinău, Soroca).

Subiecte: cercetarea statistică în bibliotecă, standarde noi de bibliotecă, date statistice conform formularului 6-c, noile acte legislative, noutăți în biblioteconomie și știința informării.

Expoziţii: Publicațiile Bibliotecii AMTAP; Publicaţii de specialitate.

Galina COCEAROVA

Expoziție jubiliară


22 ianuarie – 29 ianuarie
bl. II, Sala de lectură

Domnica DARIENCO
100 de ani de la naştere

Expoziţie

15.01-23.01.2019
bl. I, Sala de lectură 

 

100 de ani de la fondarea, la inițiativa lui George Enescu, a Conservatorului „Unirea” (o1.01.2019)

Biblioteca AMTAP a moștenit o parte a fondului de carte

Expoziţii

02.01-10.01.2019
Bl. 1 şi 2

Stimați utilizatori, la mulți ani!

Vă urăm un An Nou 2019 bogat în resurse informaționale, servicii și produse noi de calitate!

Biblioteca a dat start implementării noului sistem integrat de bibliotecă Koha

La 27 decembrie s-au înregistrat primele cărţi – baza catalogului on-line


Expoziţia jubiliară

01.12-07.12.2018

Claudia Crăciun la 70 de ani


 

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2018

Tema OA Week 2018: „Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoștințe Deschise”.

 

22 octombrie – seminar Reviste în acces deschis

24 octombrie  – Ziua bazelor de date deschise

 

Biblioteca promovează produsele informaționale Cambridge Journals OnlineTaylor & Francis Online Journal LibraryWeb of Science. Accesul la aceste resurse informaționale este finanțat în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Republica Moldova.

 

26 octombrie – prelegere Accesul Deschis pentru studii și cercetare

 

 

Apariţie editorială de ultimă oră!

Biblioteca AMTAP a finalizat cercetarea bibliografică complexă dedicată maestrului Ghenadie Ciobanu, care s-a materializat prin publicarea biobibliografiei „Ghenadie Ciobanu” la editura „Lumina”.

________________________________________________________________________________________________________________________________


LA MULŢI ANI PENTRU MAESTRUL MIHAIL MUNTEAN!

 

EXPOZIȚIA JUBILIARĂ
15-30 august 2018

Biobibliografia Mihail Muntean 

 

Biblioteca AMTAP a participat la Școala de vară

 Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală” a avut loc în perioada 24-29 iunie 2018 și a fost organizată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Coordonator național: Biblioteca Științifică a ASEM.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

14-28 mai 2018, blocul II, Sala de lectură

EXPOZIŢIE
ZLATA TCACI
 (1928-2006)

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

27 martie, ora 11.00, blocul I, Vernisaj

EXPOZIŢIE FOTO-DOCUMENTARĂ

Unirea Basarabiei cu România – primul pas spre întregirea ţării.

 

Iurie Matei – 50 de ani

EXPOZIŢIE

12-20 martie 2018, blocul III, Sala de lectură


Constantin Rusnac – 70 de ani

EXPOZIŢIE

5-15 februarie 2018, blocul II, Sala de lectură

 

Revista științifică a AMTAP Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică a fost acceptată în baza de date internațională DOAJ

 

ARTA VORBIRII SCENICE

VOCEA DE AUR A RADIOULUI DIN MOLDOVA

Expoziţia
27 noiembrie 2017
VOCEA DE AUR A RADIOULUI DIN MOLDOVA
VERA MEREUŢĂ
LA 80 DE ANI


Biblioteca oferă acces la Web of Science

Stimați utilizatori ai Bibliotecii,
Biblioteca oferă acces la Web of Science
Web of Science este una dintre cele mai importante surse internaționale de documentare ştiinţifică. Scopul acestei baze de date este de a oferi informaţii despre recunoşterea ştiinţifică a articolelor ştiinţifice şi de identificare a noilor tendinte şi tehnologii la nivel mondial.
Web of Science (WoS) este autoritatea recunoscută pentru evaluarea ISI a revistelor ştiinţifice, creat în colaborare cu prestigiosul Institute for Scientific Information din Philadephia, SUA.
WoS este o bază de date bibliografică şi bibliometrică în format online, livrată pe Internet.
Web of Science oferă cercetătorilor:

  • Oportunitatea de a analiza informaţii şi de a percepe diferite tendinţe şi modele în cercetare;
  • Posibilitatea de a construi o vedere de ansamblu asupra fenomenului de cercetare din întreaga lume prin intermediul unei singure platforme şi printr-o simplă secvenţă de căutare.

Biblioteca are acces la această bază de date în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, în parteneriat cu 18 biblioteci universitare, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior. (coordinator național: Biblioteca științifică a ASEM).
Universitatea din Bergen, Norvegia a semnat contractul de licențiere cu Clarivate Analytics pentru bibliotecile din Republica Moldova, care a inclus următoarele resurse WoS:

  • Arts and Humanities Citation Index Web of Science (1975-Curent)
  • Book Citation Index Science Edition – Web of Science (1995-Curent)
  • Conference Proceedings Citation Index Social Science and Humanities Web of Science (1990-Curent)
  • Conference Proceedings Citation Index Science Edition – Web of Science Limited (1990-Curent)
  • Science Citation Index Expanded Web of Science (1945-Curent)
  • Social Sciences Citation Index Web of Science (1956-Curent)
  • Book Citation Index Social Sciences and Humanities Edition – Web of Science (1995-Curent)
  • InCites – Benchmarking.

Accesați baza de date la http://access.webofknowledge.com
Vă rugăm să solicitați parola la bibliotecar.

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.