Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Admiterea 2022: Aviz privind modalitățile de aplicare la concursul de admitere (Facultatea Artă Muzicală)

Stimați abiturienți vă aducem la cunoștință că pentru a aplica la studii aveți mai multe opțiuni:

  1. Expedierea pe adresa electronică a facultății (decanatmuzica@amtap.md) a următoarei informații: actele scanate (conform următoarelor cerințe: https://amtap.md/ro/lista-actelor.html); cererea de înscriere la concurs (o găsiți aici: https://amtap.md/ro/lista-actelor.html) completată și scanată;
  2. Depunerea dosarului cu prezență fizică la sediul facultății: mun. Chișinău, str. Al. Mateevici 87, bir. 59, 61.

Notă: Cetățenii ucraineni pot participa la concursul de admiterea în baza înregistrărilor video, care vor fi expediate pe adresa electronică a facultății împreună cu celelalte acte necesare.


Уважаемые абитуриенты доводим до вашего сведения, что для подачи документов на учёбу, у вас есть несколько возможностей:

  1. Отправка на электронный адрес факультета (decanatmuzica@amtap.md) следующей информации: отсканированные документы (согласно следующим требованиям: https://amtap.md/ro/lista-actelor.html);  заполненная и отсканированная заявка на регистрацию на конкурс (ее можно найти здесь: https://amtap.md/ro/lista-actelor.html);
  2. Подача документов лично, в приемную комиссию факультета: мун. Кишинев, ул. А. Матеевич 87, каб. 59, 61.

Примечание: Граждане Украины могут участвовать в конкурсе на основе видеозаписей, которые будут отправлены на электронный адрес факультета вместе с другими необходимыми документами.

Руководство по созданию видеозаписи:

 

Data: 20- 30 iulie 2022

Locul desfășurării: str. Al. Mateevici 87, bl. II, aud. 59, 61

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.