Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Vizita de studiu la Universitatea din Montpellier, Franța

                                                                                                 


În cadrul proiectului Erasmus+ QFORTE — Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova/Îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior din Moldova (Ref. nr.: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), finanțat de Uniunea Europeană, a fost organizată o Vizită de studiu la Universitatea din Montpellier, Franța.

Vizita de studiu s-a desfășurat în perioada 18-22 octombrie 2021 și constituie al doilea eveniment de acest gen organizat în cadrul proiectului, primul fiind organizat exclusiv în format online. Cea de-a doua vizită de studiu a fost organizată în regim hibrid.

Din partea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice au participat șefa secției Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară —  Ruslana Roman, dr., conferențiar universitar interimar și președintele Comisiei de asigurare a calității studiilor a Facultății Arta Teatrală, Coregrafică și Multimedia — Constantin Șchiopu, doctor habilitat, profesor universitar, șef departament Arta teatrală.

Obiectivele de bază ale vizitei s-au axat pe studierea Sistemului de asigurare a calității din cadrul Universității din Montpellier.

Programul vizitei a inclus o serie de ședințe de lucru, în cadrul cărora au fost abordate diverse subiecte. În prima zi de vizită șefa departamentului Relații internaționale — Celine Delacourt-Gollain — a prezentat Universitatea din Montpellier, de asemenea, s-au prezentat indicatorii de monitorizare din cadrul Universității gazdă. În a doua zi de lucru s-a discutat referitor la Strategiile instituționale de asigurare a calității ale Universității din Montpellier, instrumentele utilizate și Planul de acțiuni (informație prezentată de către șefa departamentului Calității Sylvie Narejos). A fost prezentat Cadrul național de asigurare a calității, procedurile naționale de acreditare instituțională și evaluare externă din Franța. În ziua a treia de lucru s-au pus în discuție diverse aspecte ce țin de experiența franceză în parcurgerea procesului de acreditare atât a programelor de studii, cât și a acreditării instituționale. 

Experiența acumulată în cadrul acestei vizite de studiu va contribui la îmbunătățirea proceselor interne de asigurare a calității studiilor din cadrul  Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Country workshop “Dialogue on national policy and development of institutional Quality Assurance system”

A doua reuniune a Consorțiului QFORTE

Prima vizită de studiu în cadrul proiectului Erasmus+ QFORTE

Date generale despre proiect


Mai multe detalii despre proiectul QFORTE  găsiți pe pagina oficială a proiectului: https://qforte.usm.md/ și pe pagina AMTAP a proiectului QFORTE: https://amtap.md/ro/qforte/

Data: 18-22.10.2021

Locul desfășurării: Montpellier, Franța

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.