Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Country workshop “Dialogue on national policy and development of institutional Quality Assurance system”

                    


Pe data de 30 septembrie 2021, în incinta Universității de Stat din Moldova, s-a desfășurat Atelierul de lucru dedicat Politicilor naționale în dezvoltarea Sistemelor de asigurare a calității instituționale în cadrul proiectului Erasmus+ Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova – QFORTE/ Îmbunătățirea asigurării calității în Sistemul de învățământ superior din Moldova – QFORTE (Ref. nr.: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP).

Evenimentul a fost organizat în regim hibrid. Experții din universitățile partenere din Uniunea Europeană și o parte din participanții din universitățile din Republica Moldova au participat online pe platforma Zoom.

Doamna Nadejda Velișco, coordonatorul proiectului, a prezentat agenda evenimentului. Cu un cuvânt de salut a venit domnul Igor Șarov, rectorul USM, doctor, conferențiar universitar, care a menționat despre importanța sistemului de asigurare a calității învățământului superior, fiind una din principalele priorități a comunității academice din Republica Moldova.

De asemenea, au fost prezentate exemple de bune practici în acreditarea instituțională în CEENQA/Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education. Partenerii europeni au relatat despre sistemul de asigurare a calității în universitățile sale. Doamna Felicia Banu, șef direcție Evaluare în învățământul superior (ANACEC), a prezentat Metodologia și Ghidul actual de evaluare externă a instituțiilor de învățământ superior.

Totodată, au fost discutate subiecte ce țin de îmbunătățirea Codului Educației al RM, precum și dezvoltarea instrumentelor de evaluare externă a calității instituționale, a fost menționată necesitatea demarării pregătirilor universităților de procesul de acreditare instituțională internațională.

A doua reuniune a Consorțiului QFORTE

Prima vizită de studiu în cadrul proiectului Erasmus+ QFORTE

Date generale despre proiect


Mai multe detalii despre proiectul QFORTE  găsiți pe pagina oficială a proiectului: https://qforte.usm.md/ și pe pagina AMTAP a proiectului QFORTE: https://amtap.md/ro/qforte/

Data: 30.09.2021

Locul desfășurării: Chișinău, online

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.