Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

A doua reuniune a Consorțiului QFORTE

                


În data de 3 septembrie 2021, în cadrul proiectului Erasmus+ QFORTE - Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova/Îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior din Moldova (Ref. nr.: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), a avut loc a doua reuniune a Consorțiului QFORTE.  

La eveniment au participat reprezentanți din șapte universități din Republica Moldova:

  • Universitatea de Stat din Moldova (USM),
  • Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM),
  • Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți (USARB),
  • Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hașdeu din Cahul (US Cahul), 
  • Universitatea de Stat din Comrat (US Comrat), 
  • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP), 
  • Universitatea de Studii Politice și Economice Europene (USPEE),

precum și Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare (ANACEC). De asemenea, la reuniune au fost prezenți și partenerii externi ai proiectului din țările UE.

Din partea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice la eveniment au participat Victoria Melnic,  dr., profesor universitar, rector AMTAP, coordonator instituțional QFORTE, Victoria Tcacenco, dr., profesor universitar, șefa secției Integrare Europeană și Mobilitate Academică și Ruslana Roman, dr., conferențiar universitar interimar, șefa secției Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară, membrii ai Grupului de lucru pentru Politica Națională în domeniul Asigurării Calității în sistemul de învățământ superior din cadrul proiectului QFORTE.

În cadrul întâlnirii dna Irina Gîncu (coordonator QFORTE USM) a prezentat rezultatele obținute și pașii ce urmează a fi realizați, iar dna Rodica Crudu (coordonator QFORTE ASEM) a relatat despre Strategia de comunicare și diseminare a proiectului. Au fost discutate întrebări financiare, precum și organizarea vizitelor de studii la Universitatea din Montpellier (Franța) și Universitatea  din Salamanca (Spania).

Programul reuniunii din 03.09.2021

Prima vizită de studiu în cadrul proiectului Erasmus+ QFORTE

Date despre proiect


Mai multe detalii despre proiectul QFORTE  găsiți pe pagina oficială a proiectului: https://qforte.usm.md/ și pe pagina AMTAP a proiectului QFORTE: https://amtap.md/ro/qforte/

Data: 03.09.2021

Locul desfășurării: Chișinău, Online

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.