Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Prima vizită de studiu în cadrul proiectului Erasmus+ QFORTE

      


În perioada 11, 14-15 iunie 2021, în cadrul proiectului Erasmus+ QFORTE - Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova/Îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior din Moldova (Ref. nr.: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP) a avut loc prima vizită de studiu online organizată de către Rețeaua Centrală și Est Europeană a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (CEENQA), de comun cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC).

La eveniment au participat reprezentanți din șapte universități din Republica Moldova:

  • Universitatea de Stat din Moldova (USM),
  • Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM),
  • Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți (USARB),
  • Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hașdeu din Cahul (US Cahul), 
  • Universitatea de Stat din Comrat (US Comrat), 
  • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP), 
  • Universitatea de Studii Politice și Economice Europene (USPEE),

precum și Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare (ANACEC).

Din partea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice la eveniment au participat Victoria Melnic, dr., profesor universitar, rector AMTAP, Victoria Tcacenco, dr., profesor universitar, șefa secției Integrare Europeană și Mobilitate Academică și Ruslana Roman, dr., conferențiar universitar interimar, șefa secției Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară, membrii ai Grupului de lucru pentru Politica Națională în domeniul Asigurării Calității în sistemul de învățământ superior din cadrul proiectului QFORTE.

De asemenea, la reuniune au fost prezenți și partenerii externi ai proiectului din țările UE: Universitatea din Salamanca (Spania), Universitatea din Leipzig (Germania), Universitatea Montpellier (Franța), Institutul European de Dezvoltare și Cercetare a Politicilor, Maribor (Slovenia) și Rețeaua Centrală și Est Europeană a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior din Germania.

Prima zi de vizită (11 iunie 2021) a început cu un mesaj de salut din partea rectorului Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, dr., conferențiar universitar, instituție coordonatoare a proiectului QFORTE, care a subliniat importanța constituirii unui sistem solid de asigurare a calității în învățământul superior din Republica Moldova. De asemenea, a luat cuvânt și Andrei Chiciuc, Președintele Agenției Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare, menționând însemnătatea activităților planificate în cadrul proiectului pentru ANACEC și specificând trei momente esențiale: convingerea reprezentanților instituțiilor de învățământ superior că procedurile și standardele aplicate de ANACEC sunt conforme ESG și recomandărilor ENQA, convingerea că practicile implementate de ANACEC în evaluarea externă atât a programelor de studii, cât și în evaluarea instituțională sunt conform celor aplicate de agențiile partenere europene, și identificarea soluțiilor pentru îmbunătățirea proceselor de evaluare externă precum și de asigurare a calității studiilor în Republica Moldova, astfel ca tinerii în continuare să aibă posibilitatea să studieze acasă, la un nivel practicat de instituțiile de învățământ superior din Uniunea Europeană. 

Din partea Rețelei Centrale și Est Europeană a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (CEENQA) cu un mesaj de salut a participat și Olgun Çiçek, dr., expert internațional în calitatea învățământului superior, îmbunătățirea și acreditarea acestuia care a menționat că va acorda sprijin în toate activitățile planificate în cadrul proiectului.

În continuare au evoluat Iring Wasser, dr., director general al ASIIN, care a prezentat standardele și recomandările Uniunii Europene, André Rieck, dr.,șef de departament pentru dezvoltare universitară la UAS Kiel și Tomaž Deželan, dr., prorector al departamentului QA, Universitatea din Ljubljana, care au prezentat sistemele de asigurare a calității  din instituțiile pe care le reprezintă.

În ziua a două a vizitei (14 iunie 2021) s-a discutat despre Agențiile de asigurare a calității, Olgun Çiçek prezentând informații referitor la standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității externe. Totodată, au fost prezentate exemple de bune practici în asigurarea externă a calității a învăţământului superior al Sloveniei şi Germaniei (Nataša Kramar, șef adjunct al departamentului internațional, NAKVIS / Slovenia și Jan Philipp Engelmann, Manager de proiect, ASIIN / Germania ), precum și provocările în asigurarea externă a calității din Ciprul de Nord (Olgun Çiçek, dr., membru al Consiliului CEENQA).

În cea de a treia zi a vizitei de studiu (15 iunie 2021) s-a pus accent pe acreditarea instituțională, avantajele și dezavantajele acestui proces. În acest context au evoluat  Klemen Šubic, șeful departamentului internațional, agenția NAKVIS, care a relatat despre acreditarea instituțională, cum aceasta a fost aplicată și derulată în Slovenia și Jan Philipp Engelmann, manager de proiect, agenția ASIIN, a prezentat sistemul de acreditare instituțională din Germania.

La finele vizitei Andrei Chiciuc a împărtășit viziunea ANACEC din punct de vedere al acreditării instituționale și experiența acreditării programelor de studii, de asemenea, reprezentanții instituțiilor de învățământ superior au relatat despre realizările și provocările cu care s-au confruntat în procesul de evaluare externă.

Agenda evenimentului

Informații despre speakers

Date generale despre proiect


Mai multe detalii despre proiectul QFORTE  găsiți pe pagina oficială a proiectului: https://qforte.usm.md/ și pe pagina AMTAP a proiectului QFORTE: https://amtap.md/ro/qforte/

Data: 11,14-15.06.2021

Locul desfășurării: Online

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.