Academy of Music, Theater and Fine Arts

Vacancies

AVIZ
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice anunţă
Concurs pentru suplinirea următoarelor posturi științifico-didactice vacante:

ATENȚIE!!! Procesul de depunere a dosarelor pentru concursul posturilor didactice vacante se suspendează
până la ridicarea stării de urgență. 


Departamentul Canto academic și Dirijat

 • Conferențiar universitar – 1 (Dirijat, Citirea partiturilor, Metodica predării disciplinei de specialitate)

Departamentul Științe socio-umanistice și Limbi moderne

 • Conferențiar universitar – 1 (Mitologia, Istoria artelor plastice, Curente și sinteze în artele moderne)

Departamentul Muzicologie, Compoziție și Jazz

 • Profesor universitar – 1 (Compoziția, Tehnici componistice)
 • Profesor universitar – 0,75 (Istoria muzicii de estradă și jazz, Armonia în jazz)

Departamentul Artă teatrală

 • Lector universitar – 0,5 (Analiza textului dramatic, Bazele dramaturgiei, Scenaristica, Teoria dramei)

Dosarul candidaților va include:

 1. Cererea de participare;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Fișa personală de evidență a cadrelor;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Copii ale diplomei de licență, de master;
 6. Copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare;
 7. Copii ale diplomei de doctor, ale diplomei de profesor universitar sau de conferențiar universitar, precum și ale titlurilor onorifice;
 8. Lista lucrărilor științifice și metodice publicate;
 9. Darea de seamă pentru ultimii 5 ani de activitate.

Termenul de depunere a cererilor și a dosarelor – 30 zile de la data apariţiei avizului (05.03.2020 — 03.04.2020)

Dosarele se depun la Cancelarie.

Adresa: or. Chişinău, str. A. Mateevici, 111

Informaţii la telefoanele:  (022)238213; (022) 238720; (022) 238712

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.