Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Rezultatele Concursului de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante

În conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare, de desfășurare a concursului  și de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice  în învățământul superior (ordinul MECC  nr.126 din 10.02.2021) și Regulamentul instituțional de organizare, de desfășurare a concursului și de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice (aprobat prin decizia Senatului din 28.06.2021, proces verbal nr.12), prin vot unanim Senatul a validat și a aprobat decizia Comisiei de concurs din 16.06.2022 privind promovarea Concursului de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante  a următorilor candidați (decizia Senatului AMTAP din 29.06.2022):

Departamentul Pian

Numele, Prenumele

Funcția

Termenul

Hatipova Inna

Profesor universitar

5 ani

Roman Ruslana

Conferențiar universitar

5 ani

 

Departamentul Instrumente orchestrale

Numele, Prenumele

Funcția

Termenul

Hăruță Petru

Lector universitar

5 ani

 

Departamentul Canto academic și Dirijat

Numele, Prenumele

Funcția

Termenul

Mihalaș Mihai

Asistent universitar

5 ani

Poberejnaia Irina

Asistent universitar

5 ani

 

Departamentul Muzicologie, Compoziție și Jazz

Numele, Prenumele

Funcția

Termenul

Berezovicova Tatiana

Profesor universitar

2 ani

Bunea Diana

Conferențiar universitar

5 ani

Dașevschi Veaceslav

Lector universitar

5 ani

Blîndu Adela

Lector universitar

5 ani

Barbanoi Hristina

Lector universitar

5 ani

 

Departamentul Ştiinţe Socio-Umaniste și Limbi Moderne  

Numele, Prenumele

Funcția

Termenul

Cazacu Lidia

Conferențiar universitar

2 ani

Platica Maria

Asistent universitar

5 ani

Caireac Tamara

Asistent universitar

2 ani

Popov Elena

Asistent universitar

5 ani

Saharneanu Didina

Asistent universitar

2 ani

 

Departamentul Arte Decorative și Sculptură   

Numele, Prenumele

Funcția

Termenul

Roșca Olga

Asistent universitar

5 ani

Bîlba Ștefan

Asistent universitar

5 ani

Carp Mariana

Asistent universitar

5 ani

 

Catedra Discipline Tehnico-teoretice în Artele Vizuale

Numele, Prenumele

Funcția

Termenul

Hubenco Teodora

Conferențiar universitar

2 ani

Data: 29.06.2022

Locul desfășurării: AMTAP

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.