Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Lansarea proiectului QFORTE

 

Vineri, 19 februarie, 2021, AMTAP a participat la evenimentul de lansare a Proiectului Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova – QFORTE/ Îmbunătățirea asigurării calității în Sistemul de învățământ superior din Moldova – QFORTE.

În cadrul ședinței membrii Consorțiului QFORTE au discutat obiectivele proiectului, rolurile și responsabilitățile partenerilor, structurile de management ale proiectului, pachetele de lucru, au fost specificate finalitățile, strategia de diseminare și de comunicare în cadrul proiectului, precum și bugetul proiectului.


DATE GENERALE DESPRE PROIECT


Număr de referință: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, 

Acțiunea cheie 2 – Capacity Building in Higher Education din cadrul Programului Erasmus+ , coordonat de Universitatea de Stat a Moldovei.

Durata proiectului: 15.11.2021 – 14.11.2023

Scopul proiectului: Contribuirea la integrarea temeinică a Republicii Moldova prin îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior

Obiective specifice:

- Promovarea și consolidarea culturii Asigurării Calității în Moldova și construirea consensului național al actorilor-cheie cu privire la problemele de dezvoltare până în noiembrie 2023.

- Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior din Moldova până în noiembrie 2023.

- Îmbunătățirea managementului asigurării calității instituțiilor de învățământ superior din Moldova prin acreditare instituțională internațională până în noiembrie 2023.

- Consolidarea capacităților instituționale ale universităților din Moldova pentru implementarea eficientă și eficace a reformei asigurării calității până în noiembrie 2023.

 

Proiectul va fi implementat de următorul consorțiu:

Partenerii din Republica Moldova:

 • Universitatea de Stat din Moldova – coordonator;
 • Academia de Studii Economice din Moldova;
 • Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți;
 • Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hașdeu din Cahul;
 • Universitatea de Stat din Comrat;
 • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 • Universitatea de Studii Politice si Economice Europene;
 • Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare;
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova.

Parteneri țări din UE:

 • Universitatea din Montpellier, Franța;
 • Universitatea din Salamanca, Spania;
 • Universitatea din Leipzig, Germania;
 • European Policy Development and Research Institute, Maribor, SLOVENIA;
 • Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education.

 

 

Data: 19.02.2020

Locul desfășurării: Chișinău, Online

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.