Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Departament Arte decorative și sculptură

SAVIȚKAIA-BARAGHIN Iarîna

Șef departament

PERSONALUL DIDACTIC

Secția „Ceramică și sculptură”

Titulari:

 1. FRUNZE Elena, asistent universitar, responsabil de program
 2. ROMANESCU Octavian, lector universitar, Maestru în Arta
 3. DOBROVOLSCHI Oleg, lector universitar, Meritul Civic,Maestru în Arta, doctorand AMTAP
 4. ROȘCA Olga,pro decan FAPDD, asistent  universitar, doctorandă AMTAP
 5. CARP Mariana, asistent universitar, doctorandă
 6. BÎLBA Ștefan, asistent universitar, doctorand AMTAP

 

Secția „Tapiserie”

Titulari:

 1. SAVIȚKAIA-BARAGHIN Iarîna, șef department, Maestru în Arta, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar,
 2. SAVIȚKAIA Felicia, asistent universitar
 3. PLAȚINDA Svetlana, asistent universitar, Decan FAPDD
 4. SAVIȚKI Dmitrii, asistent universitar
 5. LUPU Iurie, lector universitar, Maestru în Arta
 6. DAMIR Veaceslav, lector universitar, doctorand
 7. SCLIFOS Victoria, asistent universitar
 8. PARLUI Victoria, asistent universitar

Personalul didactic al departamentului

 1. JABINSCHI Tatiana, maistru de instruire specialitatea Ceramica, doctorandă;
 2. JOSU Serghei, maistru de instruire- specialitatea Ceramica/Metal artistic;

PREZENTAREA DEPARTAMENTULUI

Departamentul Arte Decorative și sculptură este o subdiviziune academică complexă din cadrul Facultății Arte Plastice Decorative și Design și a fost constituit în urma reorganizării structurilor interne ale AMTAP în anul 2017. La baza creării departamentului a stat comasarea catedrei Ceramica și prelucrarea artistică a metalelor și catedrei Tapiserie artistică. Actualmente structura departamentului academic constituie două secții: Tapiserie și Ceramica și sculptura. Serviciile educaționale oferite de către departament sunt organizate la două niveluri ale învățământului universitar:  Nivelul 6 ISCED – studii superioare de Licență (ciclul I) și Nivelul 7 ISCED – studii superioare de Master (ciclul II).

Subdiviziunea asigură pregătirea studenților la următoarele programele de studiu:

 • 0213.3 Sculptură (domeniul de formare profesională Arte plastice) 4 ani, 240 credite ECTS
 • 0214.1 Ceramica artistică, Metal artistic, Tapiserie artistică (domeniul de formare profesională Arte decorative aplicate) 4 ani, 240 credite ECTS

Totalitatea de activități didactice, de cercetare științifică și de creație organizate la departament au ca misiune formarea de specialişti în domeniul designului textil, artelor focului și artei sculpturale, într-un climat educaţional deschis spre cele mai actuale dezvoltări în domeniu, printr-o pregătire teoretică şi practică diversificată şi complexă. Programul oferă studenţilor posibilitatea obţinerii unor competenţe complexe, stimulând atât creativitatea artistică specifică, cât şi capacitatea de a acţiona profesionist în aria industriilor creative.

Punctele forte ale programului de studii sunt înalta instrucție artistică și variatele parteneriate cu mediul profesional care asigură eficienţă în familiarizarea studenţilor cu problemele concrete ale domeniului şi facilitează inserţia rapidă pe piaţa muncii.

Departamentul Arte Decorative și Sculptură dispune de un corp profesoral didactic de o înaltă pregătire profesională și responsabilitate, deținători de titluri științifico didactice, de titluri onorifice, sunt membri UAP al R. Moldova.

Departamentul dispune de ateliere de studii pentru specialitățile sculptura, ceramica, prelucrarea artistică a metalelor, tapiserie artistică: atelier de forjărie, atelier de olărit, fonduri metodice, sală pentru modelaj, atelier de tâmplărie, atelier tehnologia ceramicii, atelier tehnici textile, spații auxiliare.

SCURT ISTORIC

Formarea specialiștilor în domeniul artelor decorative/ ceramica artistică a început în anul 1984 la catedra Arte Decorative Aplicate (în cadrul fostului Institut de Stat al Artelor) sub conducerea lui Eduard Copaciov și Vlad Bolboceanu. După reorganizarea Universității de Stat a Artelor din anul 2002 în Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, au urmat restructurări interne, astfel catedra Arte decorative aplicate a fost redenumită în catedra Ceramica artistică și prelucrarea artistică a metalelor, condusă de Tudor Hîncu, conf.interimar, iar din anul 2012 lectorul superior Elena Frunze a preluat conducerea catedrei.

Specializarea Sculptura s-a înființat la catedră în anul 2004, ghidată de sculptorul Iurii Canaşin. La aceast program de studii au activat în calitate de lectori plasticienii precum Ion Zderciuc, Mircea Puşcaş, Dmitrii Beldii, Grigorie Băţ. Din anul 2011 conducătorul artistic al grupei de sculptură este Octavian Romanescu, Maestru în Arte.

Catedra Tapiseria a fost instituită în anul 1986, în frunte cu Andrei Negură, pornind de la necesitățile țării de asigurare cu specialiști calificați în domeniul artelor decorative în filiera artelor textile. Pe parcursul anilor catedra a fost condusă de Alexandru Șestacovschii, Aliona Cotorobai, Iurie Lupu, Felicia Savițkaia.

În anul 2006 în cadrul catedrei Tapiseria, pe lângă specialitatea Tapiserie artistică, se deschide o nouă specialitate - Restaurarea și conservarea operelor de artă.

Reorganizarea internă AMTAP din noiembrie 2017 a comasat catedra Tapiserie artistică și catedra Ceramica și prelucrarea artistică a metalelor constituindu-se Departamentul Arte Decorative și sculptură cu două secții interne: Ceramică artistică/metal artistic și sculptură și secția Tapiserie artistică. Conducerea Departamentului a fost realizată de șefa departamentului Elena Frunze și Felicia Savițkaia, șef secția Tapiserie (din 2017 până în 2022), actualmente conducerea este preluată de Iarîna Savițkaia-Baraghin, Maestru în Arte, dr., conferențiar universitar și șefa secției Ceramică artistică și sculptură, lectorul Elena Frunze.

Specialiști de referință au susținut demersuri didactice de profil în instituție: Vlad Bolboceanu, Andrei Negură, Alexandru Șestacovschi, Iurie Platon, Stela Culev, Ion Chişcă, Elena Rotaru, Mircea Spinei, Tudor Hîncu, Irina Filip Lavrente, Vlad Straticiuc, Elena Mogorean, Ion Zderciuc, Elvira Cemortan Voloșin, Ştefan Pavlov, Mircea Pușcaș, Dmitrii Beldii, Grigorie Băț, Aliona Cotorobai, Stela Burciu ș.m.a.

Activitatea didactică la specialitățile departamentului a fost susținută pe parcursul anilor de specialiști în domeniu, absolvenți ale prestigioaselor instituții de profil din Țările Baltice, Rusia, Ucraina, Ungaria, România și R. Moldova, membri ai uniunilor de creație, dedicați vocației de profesor, care au contribuit substanțial la stabilirea unor tradiții deosebite și principii educaționale în domeniul învățământului artistic superior, și anume în cel al artelor plastice și decorative, creând o Școală prestigioasă cu tradiții și valori cultivate, păstrate și valorificate continuu de generații.

Peste 30 de generaţii de absolvenți au primit calificare licențiat și master în artele plastice și arte decorative, care au obținut competențe de a se manifesta prolific în arta, educația și cultura naţională și internațională.

Absolvenții specialităților Ceramica artistică/Metal artistic, Tapiserie artistică, Sculptură, continue cu succes activitatea în filiera creației artistice. O bună parte a absolvenților au devenit artiști plastici cu renume în R. Moldova și peste hotare, cadre didactice în domeniul artelor plastice și decorative, cercetători în domeniul artelor plastice și decorative, manageri ai instituțiilor și centrelor culturale/de creație.

Asolvenții departamentului sunt specialiști profesioniști dedicați artelor, apreciați la nivel național și internațional la diverse expoziții de artă contemporană, proiecte cultural artistice, simpozioane de artă, participă activ în viața culturală din țară și peste hotarele ei: Printre absolvenții care s-au remarcat prodigios putem menționa pe: Elena Mogorean, Octavian Romanescu, Irina Lavrente Filip, Vlad Tabac, Ion Nița, Lucia Puiu, Tatiana Vatavu, Oleg Dobrovolschi, Svetlana Șugjda, Cebotari Iurie, Elena Samburic, Aurelia Nașcu, Igor Svernei, Victor Macovei, Iurie Lupu, Ștefan Pavlov, Dorina Jireghea Tihonciuc, Valeriu Vânagă, Gheorghe Postovanu, Victoria Sclifos, Aliona Cotorobai, Mariana Carp, Alena Stoica, Lilian Scutelnic, Sveatoslav Buza, Ștefan Bîlba, Elena Frunze, Eric Perjovschi, Tatiana Palamarciuc, Iarîna Savițkaia-Baraghin, Olga Roșca, Tatiana Jabinschi, Serghei Josu, Adrian Triboi, Nicolae Nița, Natalia Yampolskaia, Ecaterina Savițchi, Pavel Obreja, Gheorghe Urechi, Lev Voloșin, Maria Michitici, Ioana Ciobanu, Ecaterina Neamțu, Vasile Burdilă, Viorica Moldovan, Petru Glavan ș.a.

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Programul de studii 0213.3 Sculptură

Programul de studii 0214 Arte decorative: Ceramica artistică, Metal artistic, Tapiserie

ECHIPA DE CALITATE A DEPARTAMENTULUI

CONTACTE

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.