Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Colecții

Colecții

Colecţia bibliotecii oferă cele mai valoroase documente din domeniul artelor şi altor domenii adiacente în diferite limbi ale lumii.
Politica dezvoltării colecţiei vine în susţinerea procesului educaţional şi ştiinţific în cadrul învățământului artistic.
Biblioteca deţine colecţia unicală de documente de muzică tipărită, care reprezintă patrimoniul cultural naţional.

Colecţia: 186958 ex.

Cărți: 65 281
Cărţi rare: 250
Manuscrise: 1571
Documente de muzică tipărită: 98 527
Publicații seriale: 9358
Documente audiovizuale: 7999
Documente electronice: 3008
Documente grafice: 31

Alte documente: 118

PUBLICAŢII UNICE ÎN MOLDOVA

Hindemit, Paul. DasMarien Le ben : Klavierauszung. – Mainz, 1948.
Hindemit, Paul. Morder, Hoffnung der Frauen : Oper în einem Akt. – Mainz, 1949.
Orff, Carl. Die Kluge : Klavierauszung. – Mainz, 1970.
Orff, Carl. Trionfo di Afrodite : Concerto scenico : Klavierauszung. – Mainz, 1979.
Wagner, R. Rienzi, der Letzte der Tribunen : Crobe Tragische Oper. – Mainz, 1982.

Achiziţii de top
iulie-decembrie 2019

TEATRU

Acasă. Portretele pământului : [album] / Mihai Potârniche ; trad. în engl.: Iulian Robu ; red.: Gheorghe Chiriță, Eugen Lungu. – Chișinău : ARC, 2006. – 80 p. : fot. – Texte: lb. rom., engl. – ISBN 978-9975-61-028-5. bl. 1

Banu, George. Scena supravegheată de la Shakespeare la Genet : eseu / George Banu ; trad. Delia Voicu. – Iași : Unitext,  2007. – 190 p. – Bibliogr. : p. 183–188. – ISBN 978-973-46-0833-1. bl. 1

Bejenaru, Matei. Introducere în fotografie : ghidul fotografului amator / Matei Bejenaru ; red.: Diana Soare. – Ed. a 2-a, rev. – Iași : Polirom, 2007. – 168 p. : il. – Bibliogr.: p. 163–164. – ISBN 978-973-46-0876-8. bl. 1

Caranfil, Tudor. Istoria cinematografiei în capodopere : Vârstele peliculei. Vol. 3. De la „Cîntărețul de jazz” la „Luminile orașului” (1927–1931) / Tudor Caranfil. – Ed. a 2-a, adnot. și ad. – Iași : Polirom, 2010. – 358 p. – (Cinema). – Note bibliogr.: p. 531–542. –  ISBN 978-973-46-1413-4. bl. 1

Catereva, Irina. Mijloacele transcedentale de expresivitate actoricească Teatrul european în a doua jumătate a secolului XX. – Chișinău : [s. n.], 2019. – 176 p. – Bibliogr.: p. 143–149. – ISBN 978-9975-3319-9-9. bl. 1 

Colegiul Național de Coregrafie din Republica Moldova / alcăt.: Antip Țarălungă, Iurie Gorșcov. – 224 p.  – ISBN 978-9975-4465-8-7. bl. 1

Diaconescu, Romulus. Dramaturgi români contemporani / Romulus Diaconescu ; red.: Marcela Radu. – Craiova : Scrisul Românesc, 1983. – 308 p. bl. 1

Grama, Steliana. Dramaturgia autohtonă din anii 1960-1970 pe scena teatrelor din Moldova : studiu monografic / Steliana Grama. – Chișinău : Lumina, 2010. – 292 p. – Bibliogr.: la sfârșitul capitolelor. –ISBN  978-9975-65-155-4. bl. 1

Mocrei Rebrean, Lucian. Andrei Tarkovski o teodicee cinematografică : Estetica unei mărturisiri în alb negru / Lucian Mocrei Rebrean. – București : EIKON, 2016. – 142 p. – Bibliogr.: p. 139–142. – ISBN  978-606-711-438-6. bl. 1 

Popușoi, Liliana. O legendă: Teatrul „Luceafărul” / Liliana Popușoi, Mircea V. Ciobanu ; red.: Liliana Armașu. – [Chișinău] : Arc, 2018. – 224 p. – ISBN 978-9975-0-0227-1. bl. 1

Sova, Dawn B. Filme interzise : Istoria cenzurii a 125 de filme artistice / Dawn B. Sova ; trad.: Maria Giugariu ; red.: Areti Anastasescu. – București : Lider, 2010. – 320 p. – ISBN 978-973-629-270-5. bl. 1 

Strong, Martin C. Lights, camera, soundtracks : the ultimate guide to popular music in the movies /  Martin C. Strong and Brendon Griffin. – Edinburgh : Canongate, 2008. – 916 p.: il. – ISBN 978-184767-003-8. bl. 2

Târţău, Svetlana. Curs de lecții la disciplina „Avangardă și experiment în teatrul contemporan : Ciclul 2 : Masterat : [în 2 pt.] / Svetlana Târțău ; red. șt.: Tatiana Comendant ; Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Fac. Teatru, film și dans, Cat. Teatrologie, dramaturgie și scenografie. – Chișinău : [s. n.], 2016. – ISBN  978-9975-87-163-1. bl. 1

Teatrul de artă, o tradiţie modernă / Constantin Stanislavski, Edward Gordon Craig, Jaques Copeau, …; coord. de George Banu ; trad. Mirella Nedelcu-Patureau. – București : Nemira, 2013. – 600, [28] p. : il. – Bibliogr. : p. 567–594. – ISBN 978-606-579-704-8. bl. 1

Tipa, Violeta. Isprăvile lui Guguță în viziune cinematografică / Violeta Tipa. – Chișinău : Epigraf, 2014. – 104 p. ,16 anexe. – Bibliogr.: p. 102–104. – ISBN 978-9975-125-35-2. bl. 1

Ţuţui, Marian. Frații Manakia și imaginea balcanilor / Marian Țuțui ; coord. proiect: Arpad Harangozo ; red.: Adrian Manafu, Emil Stanciu. – București : Noi Media Print, 2009. – 240 p. : fot. – Bibliogr.: p. 234–239. – ISBN 978-973-1805-59-7. bl. 1

Ţuţui, Marian. Orient Express: filmul românesc și filmul balcanic sau cinematograful balcanic / Marian Țuțui ; coord. proiect: Arpad Harangozo. – București : Noi Media Print, 2008. – 324 p. : fot. – Bibliogr.: p. 321–323. – ISBN 978-973-1805-17-7. bl. 1

Vasile, Diana. De la teatru la jocuri video : structuri narative digitale / Diana Vasile. – București : Ed. Universitară , 2018. – 219 p. : scem. – ISBN 978-606-28-0844-0bl. 1

Боборыкина, Татьяна. Театр Эйфмана. Иное пространство слова / Татьяна Боборыкина. – Санкт-Петербург :  НП-Принт, 2014. –  222 р. – ISBN 978-5-91542-240-6. bl1

MUZICĂ

Carrisi, Albano. Este viața mea / Al Bano сu Roberto Allegri ; trad. din lb. ital.: Lucica Preda. – București : Andreas, 2012. – 240 p. – ISBN 978-973-8958-94-4. bl. 2

Chiciuc, Natalia. Muzica instrumentală de cameră a lui Gheorghe Neaga între tradiție și inovație : rez. tz. de doctor în studiul artelor și culturologie : spec. 653.01 – Muzicologie / Natalia Chiciuc ; cond. șt.: Victoria Melnic ; Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice. – Chișinău : [s. n.], 2019. – 35 p. – Bibliogr.: p. 27–28. bl. 2

Ciobanu, Ghenadie. Câmpul semantic al intonației viorii în contextul problematicii generale a Concertului pentru vioară și orchestră simfonică Momente : tz. de doct. în studiul artelor : spec. 653.01 – Muzicologie (creație) / Ghenadie Ciobanu ; cond. șt.: Victoria Melnic ; Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice.  – Chișinău : [s. n.],  2019. –  93 p. – Bibliogr.: p. 74-88. bl. 2

Ciobanu, Maia. Forme muzicale / Maia Ciobanu. – Bucureşti : Ed. Fund. România de Mâine, 2006. – ISBN 973-725-236-5. bl. 2

Ființă și tempo. Despre muzică și alţi demoni / Oleg Garaz în dialog cu Iulian Tănase și Mitoș Micleușanu / Iulian Tănase, Mitoș Micleușanu, Oleg Garaz. – București : Nemira, 2019. – 312 p. –ISBN 978-606-43-0552-7. bl. 2

Ghilaș, Victor. Artiști notorii ai scenei lirice naționale: soprana Anastasia Dicescu / Victor Ghilaș, Aurelian Dănilă ; red.: Inga Druță ; Inst. Patrimoniului Cultural. – Chișinău : Epigraf, 2018. – 232 p. : fot. – Bibliogr.: p. 143–149. – ISBN 978-9975-60-314-0. bl. 2

Mendea, Constantin D. Istoria jazzului clasic / Constantin D. Mendea. – Ed. a 3-a. – București : Ideea Europeană, 2018. – 808 p. : fot. – (Dicționare & Enciclopedii). – Repere cron.: p. 752–781. – Glosar: p. 782–791. – Bibliogr.: p. 792–794. – Index: p. 795–808. – ISBN 978-606-594-620-0. bl. 2

țu, Alexei. Angela Păduraru, Privighetoarea de la Nemțeni : cronici, schițe, documente, fotografii / alcăt.: Alexei Mîțu ; red.: Ana Manole ; pref.: Alexei Agachi. – Chișinău : Lexon-Prim, 2015. – 212 p. : fot. – ISBN 978-9975-9609-5-3. bl. 2 

Nikitcenko, Victoria. Problema relației reciproce dintre cuvânt și muzică în creațiile vocal-camerale pe texte în limba rusă : lucrare șt.-metodică / Victoria NIkitcenko ; red. șt.: Aurelian Dănilă ; rec.: Ion Gagim, Mihail Muntean ; Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Cat. Canto academic și măiestrie de operă. – Chișinău : [s. n.], 2019. – 36 p. – Bibliogr.: p. 32–36. – ISBN 978-9975-59-183-6. bl. 2

Popescu-Judetz, Eugenia. Dimitrie Cantemir teoretician și compozitor de muzică turcă / Eugenia Popescu-Judetz ; trad. din engl.: Roxana Mareș Iordănescu ; cuv. înainte de M. Tuğrul Tekbulut ; introd.: Victoria Dimitriu ; pref.: Bülent Aksoy. – București : Curtea Veche, 2018. – 256 p. : n. muz., fot. – ISBN 978-606-44-0134-2. bl. 2

Reaboșapca, Ludmila. Creațiile pentru pian ale compozitorilor C. Miculi, C. Porumbescu, G. Musicescu : suport de curs la disciplina „Istoria artei interpretative la pian” / Ludmila Reaboșapca ; red. șt.: Angela Rojnoveanu ; rec.: Ruslana Roman, Diana Coman ; Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice. – Chișinău : [s. n.], 2019. – 44 p. – Bibliogr.: p. 43. – ISBN 978-9975-87-501-1. bl. 2

Sambriș, Elena. Compunerea acompaniamentului la cursul de armonie : ghid metodic pentru ciclul I, Licență de studii universitare : domeniul de formare profesională: 0114 Formarea profesorilor : spec.: 0114.12 Muzică / Elena Sambriș ; red. șt.: Angela Rojnoveanu ; Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice. – Chișinău : CEP USM, 2019. – 55 p. : n. muz., tab. – Bibliogr.: p. 54. – ISBN 978-9975-149-33-4. – ISMN 979-0-3480-0392-4. bl. 2

Sambriș, Elena. Concertele instrumentale ale lui A. Eshpay: concepția genului și problema dialogului : autoref. tz. de doct. în studiul artelor : 17.00.01 – Arte audio-vizuale ( Arta muzicală) / Elena Sambriș ; cond. șt.: Galina Cocearova ; Acad. de Șt. a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Chișinău : [s. n.], 2011. – 26 p. – Bibliogr.: p. 21. bl. 2

Sambriș, Elena. Teste la armonie : ghid metodic pentru ciclul I, Licență de studii universitare : domeniul de formare: 0114 Formarea profesorilor : spec.: 0114.12 Muzică / Elena Sambriș ; red. șt.: Angela Rojnoveanu ; Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice. – Chișinău : CEP USM, 2019. – 61 p. : n. muz., tab. – Bibliogr.: p. 60. – ISBN 978-9975-149-32-7. – ISMN 979-0-3480-0391-7. bl. 2

Sombart, Elizabeth. Ca sunetele să devină muzică. Introducere la Pedagogia Résonnance Fenomenologia sunetului și a gestului : un mod de viață / Elizabeth Sombart ; trad. de Lavinia Dragoș ; red.: Radu Săndulescu. – București : Spandugino, 2014. – 76 p. – Bibliogr.: p. 67–70. – ISBN 978-606-8401-26-3. bl. 2 

Sombart, Elizabeth. Muzica, în inima fascinaţiei confidenţe pentru pian, de la Bach la Bartók / Elizabeth Sombart ; trad. de Lavinia Dragoş. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Spandugino, 2017. – 255 p. –ISBN 978-606-8401-14-0. bl. 2

Strong, Martin C. Lights, camera, soundtracks the ultimate guide to popular music in the movies / Martin C. Strong and Brendon Griffin. – Edinburgh : Canongate, 2008. – 916 p. : il. – ISBN 978-184767-003-8. bl. 2

Ursu, Mihai. Corul ”Doina Codrului” din Lozova : 110 ani de activitate / Mihai Ursu, Ion Mămăligă. – Chișinău : Lexon-Prim, 2019. – 200 p. : fot. – ISBN 978-9975-139-82-3. bl. 2

Арнонкур, Николаус. Музыка барокко : Путь к новому пониманию / Николаус Арнонкур ; пер. с нем.: О. Р. Коваль. – Москва ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2019. – 246 p. : il. – (Палладио). – ISBN 978-5-386-12501-1. bl. 2

Documente de muzică tipărită

Beethoven, Ludwig van. Sonaten für Klavier und Violine. Band 1 / Ludwig van Beethoven ; hrsg.: Sieghard – München : G. Henle Verlag, 2006. – 120 p., 2 şt. – ISMN 979-0-2018-0007-3. bl. 2

Brahms, Johannes. Klavierstücke : op. 118 / Johannes Brahms ; hrsg.: Katrin Eich ; fingersatz: Andreas Boyde. – München : G. Henle Verlag, 2014. – 28 p. –  ISMN 979-0-2018-1215-1. bl. 2

Brahms, Johannes. Sonaten für Klavier und Violine Johannes Brahms ; hrsg.: Hans Otto Hiekel ; fingersatz der Klavierstimme: Hans-Martin Theopold ; mit zusätzlicher bezeichneter Violinstimme: Karl Röhrig.  München G. Henle Verlag, 1995.  103 p., 2 şt.  ISMN 979-0-2018-0194-0.  No. 194bl. 2

Zuschneid, Karl. Theoretisch-praktische Klavierschule Ein sistemetischer Lehrgang des Klavier – spiels mit methodischem Leitsaden für den Elementar – Klavierunterricht Karl Zuschneid, Zveiter Teil. – Berlin : Chr. Friedrich Vieweg, [1948]. – 172 p. – No. V 470 II. bl. 2

Schneider, Willy. Die Klavier  Fibel einr zeitgemässe Anleitung zum Klavierspiel : op. 59 Willy Schneider  Wilhelmshaven Heinrich-shofen´s Verlag, [1978].  76 p. –  No. 989 Heinrichshofen bl. 2

 ARTE PLASTICE

Alexei Vasiliev. Pictură = Алексей ВасильевЖивопись (1970–1975) concepț., text: Earoslav Vasiliev. – Chișinău : Universul, 2018. – 80 p. : fot., il. –  Tit., texte: lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-47-173-2. bl. 3

Amadeo Modigliani [album] / trad.: Laurențiu Zoicaș. – București : Humanitas, 2007. – 80 p. – ISBN 978-973-50-1671-5. bl. 3 

Apostol-Macovei, Tamara. Simbolismul cromatic în cultura românească tradițională / Tamara Apostol-Macovei ; red.: Neli Harabara. – Chișinău : Știința, 2019. – 168 p. : il. – Bibliogr.: p. 156–162. – ISBN 978-9975-85-158-9. bl. 3

Boccia, Francesco. Minuni ale lumii / Francesco Boccia ; red.: Ilieș Câmpeanu ; trad. din lb. ital.: Marina Loghin. – București : Litera, 2018. – 176 p. : fot. – ISBN 978-606-33-3234-0. bl. 3

Bulat, Vladimir. Ghenadie Popescu : [album] / Vladimir Bulat ; trad.: Dana Altman. – București : [s. n.], 2019. – 80 p. : fot. – ISBN 978-973-0-30146-5. bl. 3

Bulat, Vladimir. Mark Verlan. Мариока сын дождя : [album] / Vladimir Bulat ; trad.: Dana Altman. – București : [s. n.], 2019. – 78 p. : fot. – Texte:  lb. engl., rom. – ISBN 978-973-0-30150-2. bl. 3

Colecția icoane basarabene=Bessarabian Icons Collection / aut. concepţ. şi coord.: Svetlana Pociumban.  –  Chișinău : [s. n.] 2012. – 128 p. : il. – ISBN 978-9975-80-566-7. bl. 3

Constantinescu, Cornel Radu. Plasticieni români / Cornel Radu Constantinescu ; red.: Eugenia Petre. – București : Piadeia,  2008. – 192 p. : fot. – ISBN  978-973-596-490-0. bl. 3 

Daghi, Ion. Eminesciana plastică : Ciclu filosofic / Ion Daghi ; coord. Gabura, Dumitru ; red. Gabura, Mariana ; trad. Tanasieva, Larisa. – Chișinău : [s. n.], 2015. – 112 p. : il. – ISBN 978-9975-47-106-0. bl. 3

Ganz, Nicholas. Graffiti : arta străzii pe cinci continente : [album] / Nicholas Ganz ; trad.: Andra Matzal ; red.: Anca Lepădatu. – București : Vellant, 2008. – 376 p. – Bibliogr.: p. 374. – ISBN 978-973-88758-2-1. bl. 3

Mihai Bacinschi. Grafica de carte : [album] / [cuv.-inainte de Eugen Lungu]. – Chișinău : ARC, 2018. – 48 p. : il. – ISBN 978-9975-0-0138-0. bl. 3

Moldovanu, Stela. Măiestria. Povestea cusută a iei : [album] / Stela Moldovanu ; red.: Cristina Hermeziu . – [Ed. a 3-a]. – Chișinău : [s. n.], 2019. – 748 p. : il., fot. – ISBN 978-9975-87-516-5. bl. 3

Nae, Cristian. Moduri de a percepe: o introducere în teoria artei moderne și contemporane / Cristian Nae. – Ed. a 2-a, rev. – Iași : Polirom, 2015. – 232 p. : il. – (Colecția de artă). – Bibliogr.: p. 219-230. – ISBN 978-973-46-5115-3. –  ISBN 978-973-46-5204-4. –  ISBN 978-973-46-5205-1. bl. 3 

Platman, Lara. Art Workers Guild, 125 years : craftspeople at work today / Lara Platman. – Norwich [England] : Unicorn Press, 2009. – 306 p. : il. – ISBN 9781906509057. bl. 1

Puică-Vasilache, Eliza. Educația plastică : suport de curs pentru studenți. Pt. 1 / Eliza Puică-Vasilache ; red.: Valentina Tifin. – Chișinău : Profesional Service, 2012. – 80 p. : il. – Bibliogr.: p. 71–72. – ISBN 978-9975-4354-2-0. bl. 3

Ruskin, John. Cele șapte lămpi ale arhitecturii / John Ruskin ; trad. din lb. engl.: Magda Teodorescu. –București : Ed. Universitară „Ion Mincu”,  2015. – 232 p. : il. – ISBN 978-606-638-134-5. bl. 3

Santambrogio, Giovanni. Miracolul întrupării: cele mai frumoase reprezentări artistice : [album] / Giovanni Santambrogio ; trad. din lb. ital.: Lidia Matei. – Oradea : Aquila’93, 2007. – 240 p. : il. –Bibliogr.: p. 239. – ISBN 978-973-714-181-1. bl. 3

Stavilă,Tudor. Artele frumoase din Basarabia în secolul al XX-lea / Tudor Stavilă ; red.: Inga Druță ; Muzeul Naț. de Artă al Moldovei.  – Chișinău : ARC, 2019. – 368 p., 48 p. il. – ISBN 978-9975-0-0319-3. bl. 1,3

Stoichiță, Victor Ieronim. Experiența vizionară în arta spaniolă a Secolului de Aur / Victor Ieronim Stoichiță ; trad. din lb. engl.: Ruxandra Demetrescu, Anca Oroveanu. – București : Humanitas, 2011. – 304 p. : il. – (Seria de autor Victor Ieronim Stoichiţă). – Bibliogr.: p. 273–288. – ISBN 978-973-50-2236-5.  bl. 3

Todică, Gabriel. Artiști plastici de viziune dualistă / Gabriei Todică, Gina-Maria Todică. – Suceava : Lidana,  2015. – 80 p.: port. – ISBN 978-606-744-029-1. bl. 3

Venturi, Robert. Lecția Las Vegas: simbolismul uitat al formei arhitecturale / Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour ; trad. din lb. engl., coord.: Magda Teodorescu. – București : Ed. Universitară,  2017. – 196 p. – ISBN 978-606-638-167-3. bl. 3

Гуткнехт, Антон. Пейзажи учеб. пособие / Антон Гуткнехт ; пер. с англ.: А. Сидорова. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 32 p. : il. – (Уроки рисунка и живописи). – ISBN 978-5-17-019991-4. – ISBN 978-5-271-06867-6. bl. 3

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.