Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Colecții

Colecții

Colecţia bibliotecii oferă cele mai valoroase documente din domeniul artelor şi altor domenii adiacente în diferite limbi ale lumii.
Politica dezvoltării colecţiei vine în susţinerea procesului educaţional şi ştiinţific în cadrul învățământului artistic.
Biblioteca deţine colecţia unicală de documente de muzică tipărită, care reprezintă patrimoniul cultural naţional.

Colecţia: 183943 ex.

Cărți: 65734
Cărţi rare: 250
Manuscrise: 1593
Documente de muzică tipărită: 94 516
Publicații seriale: 9626
Documente audiovizuale: 8044
Documente electronice: 3201
Documente grafice: 31

Alte documente: 1198

PUBLICAŢII UNICE ÎN MOLDOVA

Hindemit, Paul. DasMarien Le ben : Klavierauszung. – Mainz, 1948.
Hindemit, Paul. Morder, Hoffnung der Frauen : Oper în einem Akt. – Mainz, 1949.
Orff, Carl. Die Kluge : Klavierauszung. – Mainz, 1970.
Orff, Carl. Trionfo di Afrodite : Concerto scenico : Klavierauszung. – Mainz, 1979.
Wagner, R. Rienzi, der Letzte der Tribunen : Crobe Tragische Oper. – Mainz, 1982.

Achiziţii de top
ianuarie-iunie 2023

TEATRU

Alexandrescu, Sică. Caiete de regie : pentru „O noapte furtunoasă”, „D-ale carnavalului”, „Conu Leonida faţă cu reacţiunea” de I. L. Caragiale / Sică Alexandrescu. – București : [s. n.], 1956. – 332 p.

Băleanu, Andrei critic de teatru. Teatrul furiei și al violenței : privire asupra dramaturgiei americane și engleze (1956–1966) / Andrei Băleanu. – București : Ed. pentru Literatură Universală, 1967. – 296 p.

Cojar, Ion. O poetică a artei actorulu : Analiza procesului scenic / Ion Cojar ; cuv. înainte: Radu Beligan. – Ed. a 4-a. – București : Paideia, 2020. – 182 p.ISBN 978-606-748-404-5.

Lucaci, Liviu. Naşterea actorului / Liviu Lucaci ; pref.: Sanda Manu. – București : UNATC Press, 2017. – 171 p. : fot.ISBN 978-606-8757-26-1.

Nechit, Irina. Proiectul unei tragedii : [piesă în 2 acte] / Irina Nechit. – Chişinău : Arc, 2001. – 71 p. – (Cîntăreaţa cheală). – ISBN 9975-61-173-7.

Psihoterapolitica : antologie de teatru polonez contemporan / antologare și postf.: Iulia Popovici ; pref.: Piotr Gruszczyński ; trad. din lb. pol.: Sabra Daici, Cristina Godun, Carmen Luiza Săvescu. – București : Art, 2010. – 344 p. – ISBN 978-973-124-589-8.

Rece, Alina. Istoria teatrului românesc și a artei spectacolului : de la origini până la înființarea primelor teatre / Alina Rece. – Ed. a 2-a. – Craiova : Universitaria, 2020. – 184 p.ISBN 978-606-14-1658-5.

Гарги, Балвант. Театр и танец Индии / Балвант Гарги ; пер. с англ.: Суламифь Оскаровна Митина ; предисл., науч. ред.: Святослав Игоревич Потабенко. – Москва : Искусство, 1963. – 164 p. : fot., il.

Гундзи, Масакацу. Японский театр Kабуки / Гундзи Масакацу ; пер. с яп.: Борис Владимирович Раскин ; ред., предисл.: Борис Васильевич Поспелов. – Москва : Прогресс, 1969. – 232 p. : fot.

Анарина, Нина Григорьевна. Японский театр Но  / Нина Григорьевна Анарина ; отв. ред.: Татьяна Петровна Григорьева ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т искусствознания. – Москва : Наука, 1984. – 216 р.

Кабуки / Ёнэдзо Хамамура [et al.]. – Москва : Искусство, 1965. – 214 р.

Поламишев, Александр Михайлович. Мастерство режиссёра: от анализа к воплощению / Александр Михайлович Поламишев. – Москва : Искусство, 1992. – 312 р.ISBN 5-210-02339-7.

 

MUZICĂ

Bughici, Dumitru. Formele și genurile muzicii instrumentale / Dumitru Bughici, Diamandi Gheciu. – București : Grafoart, 2023. – 125 p. : n. muz.ISBN 978-606-747-169-4. ISBN 978-0-69492-374-7.

Bunea, Diana. Registrul digital al arhivei de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Vol. 6. Anul 1972 / Diana Bunea, Svetlana Badrajan, Nicolae Slabari ; red. șt.: Victor Ghilaș, Irina Ciobanu-Suhomlin. – Chișinău : Valinex, 2022. – 142 p. – ISBN 978-9975-68-472-9.

Druță, Andrei. Tradiții și inovații în arta de interpretare la naiul românesc la confluența secolelor 20-21 : Muzicologie 653.01 (cercet.) : doctorat șt. / Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Școala doctorală Studiul artelor și culturologie” ; Andrei Druță ; conduc. șt.: Diana Bunea. –Chișinău, 2022. – 164 p. : n. muz., fot.

Pârja, Viorica. Meridianele Armoniei / Viorica Pârja. – Baia Mare : Ed. Univ. de Nord, 2011. – 305 p. : fot.ISBN 978-606-536-145-4.

Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova = Валорификация и сохранение путем оцифровки музыкальных коллекций академической и традиционной музыки Республики Молдова = Valorization and preservation by digitization of the collections of academic and traditional music from the Republic of Moldova : conf. șt. intern., Chișinău, 22 febr. 2022 : tez. comunicărilor / red. resp.: Balaban Larisa ; red. șt.: Ciobanu-Suhomlin Irina, Bunea Diana [et al.]. – Chișinău : AMTAP, 2022. – 95 p.

DOCUMENTE DE MUZICĂ TIPĂRITĂ

Ceaikovski, Piotr Ilici. Anotimpurile : pentru pian : op. 37b / P. I. Ceaikovski. – București : Grafoart, 2021. – 66 p. – ISMN  979-0-69492-140-8.

Gălușcă, Tatiana. Folclor român din Basarabia / Tatiana Gălușcă, Ioan R. Nicola ; ed. îngr.: Grigore Botezatu, Tudor Colac. – Chișinău : Știința, 1999. – 259 p.ISBN  9975-67-133-0.

Sarvaș, Anton Adrian. Studii tehnice : pentru vioară : op. 1 : Independența degetelor / Anton Adrian Sarvaș. – București : Grafoart, 2022. – 17 p. – ISMN  979-0-69492-309-9.

Sarvaș, Anton Adrian.Studii tehnice : pentru vioară : op. 2 : Studii pregătitoare pentru duble coarde / Anton Adrian Sarvaș. – București : Grafoart, 2022. – 33 p. – ISMN  979-0-69492-310-5.

Sarvaș, Anton Adrian. Studii tehnice : pentru vioară : op. 3 : Studii dublelor coarde / Anton Adrian Sarvaș. – București : Grafoart, 2022. – 62 p.ISMN  979-0-69492-311-2.

 

ARTE PLASTICE

Ailincăi, Cornel. Introducere în gramatica limbajului vizual / Cornel Ailincăi. – Ed. a 34-a. – Iași : Polirom, 2022. – 232 p. – (Colecția de artă). – ISBN 978-973-46-9243-9.

Białostocki, Jan. O istorie a teoriilor despre artă (sec. XV–XX) / Jan Bialostocki ; în rom. de A. I. Ionescu ; cuv. înainte de G. Popa. – București : Pandeia, 2022. – 494 p.ISBN 978-606-748-627-8.

Gombrich, Ernst H. Istoria artei / Ernst H. Gombrich ; trad.: Nicolae Constantinescu. – Ed. a 3-a, rev. – Bucureşti : ART, 2020. –688 p. : il.ISBN 978-606-710-751-7.

Hmelnițki, Dmitri. Alexei Șciusev, un arhitect al stilului imperial stalinist / Dmitri Hmelnițki ; trad. din engl.: Nicolae Pojoga. – Chișinău : Cartier, 2022. – 174 p. : fot. – (Cartier). –ISBN 978-9975-86-632-3.

Kerlau, Yann. Secretele modei / Yann Kerlau ; trad. din lb. fr.: Ines Hristea. – București : Baroque Books $ Arts, 2022. – 448 p. – (Savoir-Vivre). – ISBN 978-630-6522-04-0.

Macarov, Alexandrina. Arte plastice şi artişti. Incursiune în spaţiul dobrogean / Alexandrina Macarov, Florentin Marian Sîrbu, Alexandra-Lavinia Istratie-Macarov. – Iași : Studis, 2022. – 406 p. : fot., il.ISBN 978-606-48-0885-1.

Premont, Rose-Marie de. Desenul : ghid practic / Rose-Marie de Prémont, Nicole Philippi ; trad.: Marcela Albu. – București : Teora, 2001. – 224 p. : il.ISBN 978-973-601-703-2.

Ramstedt, Frida. Ghid de design interior : Amenajează, mobilează şi decorează profesionist spaţiul în care trăieşti / Frida Ramstedt ; trad.: Iulia Dromereschi ; red.-șef: RuxandraTudor. – Bucureşti : Publica Extra, 2020. – 240 p. : fig., il.ISBN 978-606-722-406-1.

Dumitru Trifan un filosof al caricaturii / coord.: Aurelia Trifan ; red. șt.: Tudor Stavilă. – Chișinău : Inst. Patrimoniului Cultural, 2022. – 180 p. : il.ISBN 978-9975-166-71-3.

Коммиссаржевский, Фёдор Фёдорович. История костюма / Фёдор Фёдорович Коммиссаржевский. – Минск : Современный литератор, 2000. – 496 p. : il.ISBN 985-456-124-0.

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.