Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Colecții

Colecții

Colecţia bibliotecii oferă cele mai valoroase documente din domeniul artelor şi altor domenii adiacente în diferite limbi ale lumii.
Politica dezvoltării colecţiei vine în susţinerea procesului educaţional şi ştiinţific în cadrul învățământului artistic.
Biblioteca deţine colecţia unicală de documente de muzică tipărită, care reprezintă patrimoniul cultural naţional.

Colecţia: 183943 ex.

Cărți: 65734
Cărţi rare: 250
Manuscrise: 1593
Documente de muzică tipărită: 94 516
Publicații seriale: 9626
Documente audiovizuale: 8044
Documente electronice: 3201
Documente grafice: 31

Alte documente: 1198

PUBLICAŢII UNICE ÎN MOLDOVA

Hindemit, Paul. DasMarien Le ben : Klavierauszung. – Mainz, 1948.
Hindemit, Paul. Morder, Hoffnung der Frauen : Oper în einem Akt. – Mainz, 1949.
Orff, Carl. Die Kluge : Klavierauszung. – Mainz, 1970.
Orff, Carl. Trionfo di Afrodite : Concerto scenico : Klavierauszung. – Mainz, 1979.
Wagner, R. Rienzi, der Letzte der Tribunen : Crobe Tragische Oper. – Mainz, 1982.

Achiziţii de top
iulie-decembrie 2021

TEATRU

Antologia pieselor prezentate în secţiunea "spectacole-lectură" : Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 2017, [ed. a 24-a] / sel.: Claudia Domnicar ; pref.: Constantin Chiriac. – București : Paideia, 2017. – 827 p. : fot. – (Col. Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu).ISBN  978-606-748-199-0.

Ariosto, Ludovico. Comedii / Ludovico Ariosto ; trad.: Ștefan Crudu [et al.] ; cuv. înainte: Oana Busuioceanu. – București : Univers, 1974. – 146 p.

Banu, George. Dincolo de rol, sau Actorul nesupus : miniaturi teoretice, portrete, schiţe / George Banu ; trad. din fr.: Delia Voicu - București : Nemira, 2008. – 302 p.ISBN  978-973-143-190-1.

Caragiale, Ion Luca. Dramaturgie / Ion Luca Caragiale ; pref.: Nicolae Bârna - Chișinău : Știința, 2021. – 240 p. – (Câmpul de lectură).ISBN  978-9975-85-315-6.

Coroliova, Elfrida. Baletul moldovenesc : actori, roluri, spectacole / Elfrida Coroliov, Nicolae Aga ; resp.: Ion Xenofontov ; red.: Tamara Osmochescu ; Acad. de Șt. a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan". – Chișinău : Biblioteca Științifică Centrală, 2015. – 304 p. : fot.ISBN  978-9975-3089-1-5.

Druță, Boris. Flori de dor pentru Șalom / Boris Druță ; red.: Manole Neagu. –Chișinău : Pontos, 2004. – 155 p. : fot.ISBN  9975-927-66-1.

Lermontov, Mihail Iurievici. Bal mascat : drama în versuri în 4 acte / Mihail Iurievici Lermontov ; trad. din lb. rusă de Iuri Leonidovici Barjansсhi. – Chișinău : Cartea Moldovenească, 1966. – 164 p.

Selevestr, Vera. Cum scriu un scenariu : ghid / Vera Selevestr ; Colegiul de Arte "Nicolae Botgros". – Chișinău : ASEM, 2021. – 32 p. : fot., tab.ISBN  978-9975-155-09-0.

Tipa, Violeta. Magia filmului de animație : Etape, tehnici, personalități ale animației moldovenești / Violeta Tipa ; red.: Inga Druță ; Inst. Patrimoniului Cultural. – Chișinău : Epigraf, 2020. – 378 p. : fot., il.ISBN  978-9975-60-379-9.

MUZICĂ

Anton Rubinstein and Nikolaj Rimsky-Korsakov : Selected operas : proceedings of the International Musicological Convention in Vorzel (Ukraine), May 4th – 6th, 1994 / ed.: Yelena S. Zinkevich. – Heilbronn (Germany) : Musik-Edition Lucie Galland, 1997. – 232 p.ISBN  3-925934-29-4.

Calmîș, Dumitru. Constituirea genului sonată pentru acordeon solo (anii 1940-1960) : tz. de doct. în arte : 653.01. Muzicologe (cercetare) / Dumitru Calmîș ; Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice ; Școala doctorală St. artelor și Culturologie. – Chișinău : [s. n.], 2021.

Chiorean, Marius Corneliu. Efectul feedback și aplicațiile lui în belcanto / Marius Corneliu Chiorean ; pref.: Ioan Vrășmaș. – Cluj-Napoca : Dokia, 2020. – 212 p. : n. muz.ISBN  978-606-018-029-6.

Moldoveanu, Nicu. Istoria muzicii bisericești la români / Nicu Moldoveanu. –București : Ed. Basilica a Patriarhiei Române, 2010. – 600 p. – ISBN  978-606-8141-27-5.

Rotărescu, Elena Agapia. Concertul instrumental în creația lui Pascal Bentoiu : patru analize și un eseu / Elena Agapia Rotărescu. – București : Ed. Univ. Naț. de Muzică, 2009. – 208 p. : n. muz. ISBN  978-973-1905-45-7.

Sandu-Dediu, Valentina. Muzica nouă între modern și postmodern / Valentina Sandu-Dediu. – București : Ed. Muzicală, 2004. – 300 p. : fot.ISBN 973-42-0373-8.

Türk, Hans Peter. Armonia tonal-funcțională. Vol. 1. Armonia diatonică nemodulantă / Hans Peter Türk. – Oradea : Ed. Univ. Emanuel, 2002. – 304 p. : n. muz.ISBN  973-85124-9-2.

Ureche, Alexandru. Cvartetele de coarde ale lui Boris Dubosarschi: aspecte de stil și interpretare : tz. doct. în arte : 653.01 Muzicologie (doctorat profesional) / Alexandru Ureche ; conduc. șt.: Vladimr Andrieș ; Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice. – Chișinău : [s. n.], 2021. – 25 p.

Cамбриш, Елена Юрьевна. История мировой музыки 20 века : (Европа, США) : учеб. пособие / Елена Самбриш ; науч. ред.: Виктория Ткаченко ; Акад. музыки, театра и изобразительных искусств. Кишинёв : CEP USM, 2021. 312 p. ISBN  978-9975-152-01-3.

 ARTE PLASTICE

Battisti, Eugenio. Antirenaşterea : cu un apendice de manuscrise inedite. Vol. 1 / Eugenio Battisti ; trad.: George Lăzărescu ; pref.: Mircea Țoca. – București : Meridiane, 1982 - 340 p. : il. – (Biblioteca de artă. Biografii. Memorii. Eseuri ; 342).

Bâzgu, Eugen. Arhitectura vernaculară în piatră / Eugen Bâzgu, Mihai Ursu ; resp. ed.: Andrei Ichim ; trad. în lb. engl.: Jennifer Cash ; red. șt.: Varvara Buzilă ; Muzeul Naț. de Etnografie și Istorie Naturală. – Chișinău : Știința, 2009. – 256 p. : fot. ISBN  978-9975-67-643-4.

Buchholz, Elke Linda. Arta : o istorie ilustrată / Elke Linda Buchholz, Gerhard Bühler ; trad.: Alexandru Macovei. – Ed. a 2-a rev. – București : Litera, 2017. – 511 p. : il.  – ISBN 978-606-33-1930-3.

Faure, Élie. Istoria artei. Spiritul formelor : în 2 vol. / Elie Faure ; trad.: Irina Mavrodin ; pref.: Dan Grigorescu. – București : Meridiane, 1990. – 180 p. : il. – (Biblioteca de artă. Arte și civilizații ; 500). ISBN  973-33-0066-7.

Imaginea lumii țesută în lână = The image of the world woven in wool : catalogul expoziției / resp. de ed.: Petru Vicol [et al.] ; text: Varvara Buzilă ; trad. în lb. engl.: Andrei Prohin ; Muzeul Naț. de Etnografie și Istorie Naturală. – Chișinău : [s. n.], 2019. – 36 p. : fot.
 – ISBN  978-973-7621-99-3.

Malcoci, Vitalie. Decorul arhitectural în piatră din arta populară moldovenească : (sfârșitul sec. al 19-lea – sec. 20) / Vitalie Malcoci. – Chișinău : Știința, 2000. – 96 p. : il. – ISBN  9975-67-160-8.

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.