Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Colecții

Colecții

Colecţia bibliotecii oferă cele mai valoroase documente din domeniul artelor şi altor domenii adiacente în diferite limbi ale lumii.
Politica dezvoltării colecţiei vine în susţinerea procesului educaţional şi ştiinţific în cadrul învățământului artistic.
Biblioteca deţine colecţia unicală de documente de muzică tipărită, care reprezintă patrimoniul cultural naţional.

Colecţia: 183943 ex.

Cărți: 65734
Cărţi rare: 250
Manuscrise: 1593
Documente de muzică tipărită: 94 516
Publicații seriale: 9626
Documente audiovizuale: 8044
Documente electronice: 3201
Documente grafice: 31

Alte documente: 1198

PUBLICAŢII UNICE ÎN MOLDOVA

Hindemit, Paul. DasMarien Le ben : Klavierauszung. – Mainz, 1948.
Hindemit, Paul. Morder, Hoffnung der Frauen : Oper în einem Akt. – Mainz, 1949.
Orff, Carl. Die Kluge : Klavierauszung. – Mainz, 1970.
Orff, Carl. Trionfo di Afrodite : Concerto scenico : Klavierauszung. – Mainz, 1979.
Wagner, R. Rienzi, der Letzte der Tribunen : Crobe Tragische Oper. – Mainz, 1982.

Achiziţii de top
ianuarie-iunie 2022

TEATRU

Banu, George. Viață și teatru pe Scena lumii / George Banu. – Iași : Polirom, 2021. – 279 p. – ISBN 978-973-46-8356-7.

Bazin, André. Ce este cinematograful? Vol. 1 / André Bazin ; coord., introd.: Andrei Gorzo ; trad.: Andreea Rațiu, Andrei Rus, Gabriela Filippi [et al.] ; red.: Alexandru Ștefan. – București : UNATC Press ; Iași : Polirom, 2022. – 320 p. – (Cinema).ISBN 978-973-46-8842-5.

Bergman, Ingmar. Imagini. Viața mea în film / Ingmar Bergman ; trad. din lb. sued.: Ioana Ghișa ; pref.: Andrei Gorzo. – București : Nemira, 2022. – 373 p. : fot. – (Yorick). – ISBN 978-606-43-1287-7.

Buzilă, Varvara. Retorică vestimentară: cămașa cu altiță : (Valorificând colecțiile Muzeului Național de Etnografie și Istoria Naturală și contextul realităților culturale) / Varvara Buzilă ; red.: Andrei Prohin ; trad.: Silvia Chirilă. – Chișinău : [s. n.], 2022. – 311 p. : fot. – Bibliogr.: p. 102–110. – ISBN 978-9975-163-16-3.

Curean, Dan. Bazele imaginii de film și televiziune / Dan Curean. – Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2019. – 168 p. : fig. – (CineMedia). – Bibliogr.: p. 167–168. – ISBN 978-606-37-0566-3.

Patrimoniul cultural : cercetare, valorificare, promovare : materialele conf., ed. a 13, Chișinău, 27–28 mai 2021 / coord.: Victor Ghilaș. – Chișinău : Inst. Patrimoniului Cultural, 2021. – 138 p. – Antetit.: Min. Educației, Culturii și Cercetării. – ISBN 978-9975-84-140-5.

Studii de teatru și film. Vol. 1. Studii teatrale / ed. Miruna Runcan. – Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2006. – 210 p. – Bibliogr.: p. 209–210. – ISBN 978-973-610-485-5.

Șerban, Andrei. O biografie / Andrei Șerban ; postf.: Basarab Nicolescu. – Ed. a 3-a, rev. – Iași : Polirom, 2022. – 375 p. – (Egografii). – ISBN 978-973-46-8990-3.

Varnacova, Eleonora. Crearea spectacolului coregrafic „Carmen” prin intermediul limbajului dansului sportiv : rez. tz. de doct. în arte 654.01 - Arta teatrală, coregrafică / Eleonora Varlacova ; cond. șt.: Guțu Zoia ; Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice. – Chișinău : [s. n.], 2021. – 23 p.

Федоренко, Виктория. Диалоги театроведа с режиссером / Виктория Федоренко, Ион Унгуряну. – Кишинэу : [б. и.], 2022. – 451 p. : fot. – ISBN 978-5-88554-045-2.

MUZICĂ

Blîndu, Adela. Repere metodologice pentru vocaliști : pregătirea fizică profesional-aplicativă și training mintal : ghid metodic / Adela Blîndu. – Chișinău : [s. n], 2021. – 142 p. : fig., tab. –
Bibliogr.: p. 139–142 (28 tit.). – ISBN 978-9975-68-437-8.

Brumariu, Liviu. Istoria muzicii și formele muzicale : manual pentru cl. a 9 și a 10 / Liviu Brumaru, Marin Hrisanta. – București : Grafoart, 2021. – 223 p. : fot., n. muz.ISBN 978-606-747-107-6.

Bughici, Dumitru. Dicționar de forme și genuri muzicale / Dumitru Bughici. – București : Grafoart, 2022. – 405 p. : n. muz. – ISBN 978-606-747-133-5. – ISMN 979-0-69492-220-7.

Chiciuc, Natalia. Muzica instrumentală de cameră a lui Gheorghe Neaga : între tradiție și inovație / Chiciuc Natalia ; coord.: Veronica Laura Demenescu ; red. șt.: Victoria Melnic. – Timișoara : Eurostampa, 2022. – 206 p. : fot. – Bibliogr.: p. 175–190.  – ISBN 979-0-707663-10-3.

Coman, Lavinia. Pianistica modernă : pentru o teorie superioară a artei pianistice : Perspective diacronice, abordări teoretice, aspecte ale pedagogiei instrumentale / Lavinia Coman. – București : Grafoart, 2022. – 301 p. : n. muz. – Bibliogr.: p. 289–301. – ISBN 978-606-747-130-4.

Florea, Augustina. Influențe romantice în sonatele pentru vioară și pian ale compozitorilor din spațiul cultural românesc : (prima jumătate a sec. 20) : rez. tz. de doct. în studiul artelor și culturologie : 653.01 musicologie / Augustina Florea ; cond. șt.: Victoria Melnic. – Chișinău : [s. n.], 2022. – 35 p. – Bibliogr.: p. 27–31.

Gheorghiu, Corneliu. Despre pianistică / Corneliu Gheorghiu ; ed. realiz.: Oana Rădulescu Velcovici. – București : Grafoart, 2014. – 191 p. : fot. – ISBN 978-606-747-006-2. – ISBN 978-606-659-074-7.

Grib, Vitalie. Ornamentica în repertoriul lăutarilor violoniști din spațiul folcloric al Moldovei istorice: particularități interpretative : tz. doct. în arte 653.01 muzicologie (doctorat profesional) / Grib Vitalie ; cond. șt.: Badrajan Svetlana ; Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice. – Chișinău : [s. n.], 2021. – 230 f.

Jeppesen, Knud. Contrapunctul : Tratat de polifonie vocală clasică / Knud Jeppesen ; ed.: Matei Bănică ; trad.: Lucian Gregorovici. – București : Grafoart, 2014. – 267 p. : n. muz.
ISBN 978-606-747-001-7.

Negrea, Marțian. Tratat de armonie / Marțian Negrea ; ed.: Matei Bănică. – Ed. a 2-a. – București : Grafoart, 2013. – 263 p. : n. muz. – Bibliogr: p. 263. – ISBN 978-606-8486-34-5.

Rimski-Korsakov, Nikolai Andreevici. Manual practic de armonie / Rimski-Korsakov ; ed.: Matei Bănică. – București : Grafoart, 2013. – 169 p. : n. muz. – ISBN 978-606-8486-31-4.

Tornea, Pavel. Manual de oboi / Pavel Tornea. – București : Grafoart, 2022. – 92 p. : fig., n. muz. – ISBN 979-0-69492-119-4.

Хатипова, Инна. Уроки Л. Э. Оксинойт : Материалы. Воспоминания : К 100-летию со дня рождения / aвт.-сост.: Инна Хатипова ; науч. ред.: Светлана Циркунова. – Chişinău : Pontos, 2021. – 262 p. : fot. – Bibliogr.: p. 138–141. – ISBN 978-9975-72-612-2.

Documente de muzică tipărită

Album de lieduri din creaţia compozitorilor clasici / ed. îngr. de Titus Moisescu. – Bucureşti : Grafoart, 2021. – 112 p. – ISMN 979-0-69492-181-1.

Arii din opere pentru voce şi pian colecţie alcăt. şi îngr. de Vasile Micu. – Bucureşti : Grafoart, 2022. – 100 p. – ISBN 978-606-8486-77-2. – ISMN 979-0-69492-242-9.

Bizet, Georges. Jeux d'enfants = Jocuri de copii : op. 22 : 12 piese pentru pian la 4 mâini / G. Bizet. – București : Grafoart, 2021. – 71 p. – ISMN 979-0-69492-150-7.

Bârleanu, Viorel. Melodii instrumentale de joc din Moldova / Viorel Bârleanu, Florin Bucescu ; ed. îngr.: Irina Zamfira Dănilă. – București : Ed. Muzicală, 2021. – 648 p. – ISBN 978-973-42-1236-1.ISMN 979-0-69491-239-0.

Dont, Jacob. 24 de studii şi capricii : op. 35 : vioară solo / J. Dont. – Bucureşti : Grafoart, © 2022. – 48 p. – ISBN 978-973-9054-53-9. – ISMN 979-0-69492-244-3.

Porumbescu, Ciprian. Album pentru pian / Ciprian Porumbescu ; ed. Matei Bănică. – Bucureşti : Grafoart, © 2021. – 32 p. – ISBN 978-606-8486-05-5. – ISMN 979-0-707653-18-0.

Țăranu, Cornel. Bachiana pentru orchestră / Cornel Țăranu. – [Partitură]. – București : Ed. Muzicală, 2018. – 56 p. – ISMN 979-0-69491-006-8.

ARTE PLASTICE

Bronze-elite : [album] / coord.: Vasile Medinschi. – Chișinău : Bons Offices, 2016. – 47 p. : il.

Ecaterina Ajder : [album] / introducere: Eleonora Brigalda. – Bacău : Centrul de Cultură "George Apostu", 2019. – 100 p. : il. – ISBN 978-973-0-30449-7.

Feist, Peter H. August Renoir : album / Peter H. Feist. – Leipzig : Buch- und Kunstverlag, 1961. – 67 p. : 75 il.

Gompertz, Will. O istorie a artei moderne : tot ce trebuie să știi despre ultimii 150 de ani / Will Gompertz ; trad.: Daniela Magiaru ; red.: Ioana Aneci. – Iași : Polirom, 2014. – 384 p. : il. – (Colecția de artă). – ISBN 978-973-46-4184-0.

Kelk, Cornelis Jan. Jan Steen / C. J. Kelk ; trad. din lb. oland.: H. R. Radian. – București : Meridiane, 1978. – 335 p. : 6 f. il. – (Biblioteca de artă. Biografii. Memorii. Eseuri ; 243).

Munteanu, Angela. Estetica peisajului în artele plastice din Moldova / Angela Munteanu. – Chișinău : Lexon-Prin, 2021. – 308 p. : il.Bibliogr.: p. 190–212 (471 tit.). – ISBN 978-9975-909-81-5.

Popescu, Leonid. Despre artă și artiști / Leonid Popescu. – Chișinău : Ulysse, 2003. – 175 p.

Purice, Lucia. Pasăre în alertă / Lucia Purice. – Chișinău : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1998. – 159 p. – ISBN 978-9975-68-010-0.

Savin, Viorel. Nicu Enea : album monografic / Viorel Savin. – Bacău : Ateneul Scriitorilor, 2015. – 293 p. : il. + 1 CD-ROM. – Bibliogr.: p. 281–290. – ISBN 978-606-8380-75-9.

Valentina Rusu-Ciobanu : promotorul valorilor spiritual-artistice al culturii naționale : culegere de studii dedicată aniversării a 100 de ani de la nașterea pictoriței / coord.: Vitalie Malcoci. – Chișinău : Inst. Patrimoniului Cultural, 2021 – 116 p. : fot. – Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural. – ISBN 978-9975-84-144-3.

Vartic, Andrei. Introducere la pictură / Andrei Vartic. – Chișinău : Basarabia, 1998. – 106 p. : il. – ISBN 9975-924-11-5.

Барашков, Евгений Витальевич. Лазарь Дубиновский / Евгений Барашков. – Кишинев : Литература артистикэ, 1980. – 143 p. : il.

Золотов, Юрий Константинович. Пуссен / Ю. Золотов. – Москва : Искусство, 1988. – 375 p. – Bibliogr.: p. 241–251.

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.