Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Asociații studențești

Asociația studenților Facultății Artă Muzicală

Asociația studenților Facultății Artă Muzicală este o structură obștească instituită în cadrul facultăţii, fiind compusă din cei mai buni studenţi, reprezentanţi ai celor şase catedre. Principiile de activitate ale Asociaţiei, scopul şi sarcinile ei sunt următoarele:

  • activizare a vieţii studenţeşti, monitorizare a problemelor şi necesităţilor tinerilor;
  • consultarea anuală a opiniei studenţilor asupra conţinutului şi a modalităţilor de aplicare a programelor de studiu, în consecinţă fiind corectarea şi optimizarea lor;
  • evaluarea anuală a activității profesorilor de către studenţi, analiza rezultatelor şi aplicarea măsurilor necesare;
  • încurajarea şi promovarea iniţiativelor, a proiectelor artistice şi ştiinţifice, a propunerilor de îmbunătăţire a condiţiilor şi activităţilor studenţeşti;
  • consultarea Asociaţiei studenţilor, vizând necesităţile şi oportunităţile de angajare, de creştere profesională;
  • sporirea relaţiilor de colaborare a studenţilor FAM cu studenţii de la alte facultăţi, prin organizarea unor manifestări culturale în comun;
  • sporirea relaţiilor de colaborare a studenţilor FAM cu studenţii de la alte facultăți ale AMTAP, precum și de la alte instituţii, în scopul schimbului de experienţă, de parteneriat cultural şi educaţional;
  • motivarea celor mai buni studenţi în obţinerea burselor nominale;
  • formarea în rândul studenţilor a unei atitudini active şi participative, realizând prin lianţii educaţionale o integrare a lor în problematica lumii contemporane.

Componența biroului Asociației în anul de studii 2015/2016: Cebotari Aliona, Ciobanu Veronica, Belaia Anastasia, Roibu Victor, Creţu Ion.

Asociația Creativitate și Talent (ClassFest)

Asociația Creativitate și Talent (ClassFest) din cadrul facultății Arta Teatrală, Coregrafică și Multimedia. Membrii asociației ghidați de cadre didactice participă la diverse evenimente realizate în cadrul facultății. Unul din obiectivele principale ale asociației este organizarea și realizarea Festivalului Școlilor de Teatru și Film ClassFest. Studenții, membri ai asociației, sunt repartizați în diverse departamente.

Asociația Creatorilor de Artă Alternativă

Asociația Creatorilor de Artă Alternativă este o structură instituită în cadrul catedrei Studii teatrale, fiind compusă din cei mai buni studenți ai catedrei. Scopul asociației este de a promova formele alternative ale artei teatrale atât la nivel instituțional, cât și în țară. Liderii asociației au fost Tabureanu Veronica și Madan Marin – anul I, master.

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.