Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Conferinţa ştiinţifico-practică a studenților și masteranzilor „Democraţia şi educaţia prin cultură – repere ale integrării europene”

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice organizează în data de 16 mai 2019, ora 10.00  Conferinţa ştiinţifico - practică a studenților și masteranzilor AMTAP cu genericul Democraţia şi educaţia prin cultură – repere ale integrării europene. Avem deosebita onoare de a Vă invita să participaţi la acest eveniment, Dumneavoastră şi colegii din instituţia Dumneavoastră. Secţiunile Conferinţei ştiinţifice: - Artă  muzicală; - Artă  teatrală, cinematografică, coregrafică; - Arte plastice şi decorative, design; - Ştiinţe socio-umane şi culturologie.

Condiţii de participare:

  1. Până la data de 1 mai, se va trimite în format electronic confirmarea participării la Conferinţă (Anexa 1);
  2. Până în data de 3 mai se va prezenta lucrarea științifică într-un exemplar dactilografiat sau în format electronic.
  3. Termen-limită pentru prezentarea lucrărilor in extenso – 16 iunie 2019.

Rugăm participanţii să respecte datele limită pentru trimiterea materialelor. Vă rugăm să urmaţi Cerinţele (obligatorii) de redactare a lucrărilor ştiinţifice și criteriile  de apreciere a comunicărilor științifice prezentate în Regulamentul Conferinței  ( Anexa 2). Articolele ştiinţifice sunt supuse recenziei. În cazul când lucrările nu sunt acceptate spre publicare ele  nu se înapoiază autorului. Comunicările  apreciate la nivel înalt urmează a fi publicate, avându-i în calitate  de coautori pe  student/masterand  și  conducătorul științific al acestuia. Toate documentele vor fi transmise electronic la adresele de e-mail:
secţiunea  Arta muzicală  — tihoneac@mail.ru
secţiunea  Artă  teatrală, cinematografică, coregrafică — mariana.starciuc@mail
secţiunea  Arte plastice şi decorative, design — i.jabinschi@mail.ru
secţiunea Ştiinţe socio-umanistice şi culturologie — tatianacomend@gmail.com

Informaţii suplimentare la:

Tel: +373-22-23-87-20; +373-22-23-82-10; +373-22-92-37-30; +373-22-22-29-31.
GSM +373-692-01-424; +373-697-93-521; +373-697-696-99-534; +373-681-06-106.

Formular de participare

Regulamentul desfășurării și organizării Conferinței Științifico-practice a studenților și masteranzilor AMTAP

Data: 16.05.2019, ora 10.00

Locul desfășurării: Bl. I, AMTAP, sala 310

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.