Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Catedra Management artistic și Culturologie

GALAC LUCIA

Șef Catedră, lect. univ., Maestru în Artă

  • str. Alexei Mateevici 111
  • (+373)69756538
  • lucia.galac@amtap.md
Catedra Management artistic și Culturologie

Catedra Management artistic și Culturologie a fost înființată în anul 1965 cu titlul Activitatea de culturalizare în cadrul Facultății de Culturalizare, Institutul de Arte din Moldova. Pe parcursul activității sale catedra a pregătit mai multe generații de specialiști pentru instituțiile de cultură din republică, promotori ai valorilor cultural artistice. Din anul 1992 catedra a fost reformată radical în raport cu noile realități socio-culturale, atribuindui-se denumirea de Management artistic și Culturologie.

Specificul programelor de studii 0229.1 Culturologie (ciclul I) și Patrimoniul cultural și manifestări artistice (ciclul II), constă în faptul că prezintă domeniul ca pe unul integrator, de sinteză axiologică, abordând cultura din perspectivă interdisciplinară, oferind studenților repere teoretice pentru descifrarea şi interpretarea complexelor fenomene culturale actuale.
Nu poate fi trecută cu vederea nici imensa importanţă a aspectului practic al specialităţilor, care presupune organizarea diverselor manifestări artistice, perpetuarea valorilor perene ale umanităţii prin intermediul unor acţiuni culturale, precum ar fi sărbătorile populare, concertele, spectacolele, seratele tematice, literare etc. Programele vizează un ansamblu de activități teoretice și practice, instituționalizate la nivelul învățământului universitar care angajează participarea studenților la dezvoltarea cunoștințelor teoretice, metodologice și de specialitate necesare pentru dezvoltarea competențelor profesionale optime în raport cu cerințele unui învățământ de calitate, dar și cerințele pieței muncii.

Programele de studii de licență și master sunt axate pe formarea competențelor-cheie și profesionale, adaptate sistemului de credite academice de studii. Aria disciplinelor de formare a specialiștilor în domeniu în mod firesc au fost incluse discipline ce țin de apanajul managementului. Astfel la încheierea studiilor de la ciclul I, absolvenții vor obține titlul Licențiat în Culturologie și Management artistic, iar absolvenții programului de master de profesionalizare Patrimoniul cultural și manifestări artistice vor obține titlul Master în Culturologie și Management Artistic.

Date de contact:
Tel: +373 22 23 81 36

Lista personalului didactic

Titulari

Nr.
Numele, prenumele
Funcția didactico-științifică
Titluri onorifice
1.
Șefă catedră; Lectoră universitară
Maestru în Artă
2.
Profesoră universitară, Doctoră
Maestru în Artă
3.
Popa Eugenia
Conferențiară universitară, Doctoră
 
4.
Conferențiar universitar
Maestru în Artă
5.
Reabcinschi Veaceslav
Lector universitar, Doctor
 
6.
Lector universitar
 
7.
Asistent universitar
 
8.
Brihuneț Maria
Asistentă universitară
 

Cumul intern

Nr.
Numele, prenumele
Funcția didactico-științifică
Titluri onorifice
9.
Șchiopu Constantin
Profesor universitar, Doctor habilitat
 
10.
Tcacenco Victoria
Profesoră universitară, Doctoră
 
11.
Lazarev Ludmila
Conferențiară universitară, Doctoră
 
12.
Comendant Tatiana
Conferențiară universitară, Doctoră
 
13.
Rîșchitor Tatiana
Conferențiară universitară, Doctoră
 
14.
Conferențiară universitară, Doctoră
 
15.
Rîșchitor Tatiana
Conferențiară universitară, Doctoră
 
16.
Catereva Irina
Lectoră universitară, Doctor
 
17.
Asistentă universitară
 
18.
Asistent universitar
 
19.
Harcomița Marcelina
Laborantă superioară
 

Cumul extern

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.