Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Secția Studii

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE SECȚIEI STUDII

 • Organizarea procesului de învățământ;
 • Asigurare calității procesului de instruire (în colaborare cu Consiliul de Asigurare a Calității Studiilor);
 • Păstrarea documentației necesare activității didactice a instituției (conform Nomenclatorului dosarelor aprobat);
 • Evidența contingentului de studenți, profesori, concertmaiștri și personalul auxiliar-didactic;
 • Coordonarea activității didactice a facultăților și catedrelor;
 • Organizarea și executarea controlului asupra realizării orelor de grup și celor individuale;
 • Repartizarea și controlul asupra îndeplinirii sarcinilor concertmaiștrilor;
 • Eliberarea actelor studenților, absolvenților și profesorilor AMTAP în limita competențelor.

SARCINILE GENERALE

 • Organizarea activității privind asigurarea selectării, repartizării, studierii și folosirii cadrelor și specialiștilor;
 • Participarea la formarea stabilității colectivului, crearea și lucrul cu rezerva de cadre;
 • Organizarea sistemului de evidență a cadrelor, analiza mișcării cadrelor,
 • Ținerea dosarelor personale ale studenților la secțiile de zi și frecvență redusă ale AMTAP;
 • Participare la repartizarea absolvenților AMTAP în câmpul muncii, lucrul cu documentele tinerilor specialiști, care urmează să fie angajați la locurile de muncă;
 • Organizarea și ținerea evidenței militare a colaboratorilor și a studenților AMTAP;
 • Organizarea lucrului în legătură cu asigurarea medicală obligatorie a colaboratorilor și a studenților instituției.
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.