Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Secția Studii cu frecvență redusă și Formare continuă

Secția studii cu frecvență redusă și formare continuă este o subdiviziune a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice care organizează:

  • procesul de studii la ciclul I învățământ de licență, specialitățile 221.1 Culturologie (licențiat în științe umanistice) 141.11 Muzică (licențiat în științe ale educației) și 141.16 Dans (licențiat în științe ale educației) în conformitate cu legislația în vigoare;
  • activitatea instructivă de formare profesională continuă a cadrelor angajate în câmpul muncii în instituțiile de cultură și artă, instituțiile de învățământ artistic de toate tipurile (centre de creație, școli de muzică, licee, colegii de artă etc.).

Atribuțiile secției studii cu frecvență redusă și formare continuă

  • pregătirea specialiștilor în domeniul pedagogiei muzicale, artelor dramatice (culturologie, coregrafie) în cadrul procesului de studii la ciclul I învățământ de licență conform necesităților culturii naționale, integrării europene și mondiale;
  • valorificarea potențialului didactic și științific universitar în activitatea de formare continuă, perfecționarea, recalificarea cadrelor didactice;
  • integrarea formării continue într-un sistem educațional unitar;
  • completarea și aprofundarea cunoștințelor, extinderea competențelor personale, dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale specialiștilor în domeniul culturii, artei și învățământului artistic;
  • crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea potențialului intelectual și creativ al personalității din domeniu;
  • elaborarea programelor de formare continuă racordate la valorile și prioritățile europene privind educația pe parcursul întregii vieți cu respectarea sistemului educațional național, a necesităților pieții muncii;
  • evaluarea permanentă a competențelor dobândite prin diverse programe și activități de formare continuă cu certificarea lor prin actele de studii respective recunoscute la nivel național și internațional prin implementarea sistemului de credite profesionale;
  • profesionalizarea carierei didactice a colaboratorilor AMTAP prin cooperarea la nivel național și internațional cu instituții și organisme similare.
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.