Academy of Music, Theater and Fine Arts

Organizational Chart of AMTFA

NUMELE, PRENUMELE
DEPARTAMENT / CATEDRA
Rector
Victoria Melnic, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă
(+373 22) 24-02-13 amtap.rector@gmail.com
Prim-prorector, activitatea didactică
Tatiana Berezovicova, doctor în studiul artelor, profesor universitar interimar, Maestru în Artă
(+373 22) 23-87-01 tberezovicova@mail.ru
Prorector, activitatea științifică și de creație
Tatiana Comendant, doctor în sociologie, conferențiar universitar
(+373 22) 23-87-20 tatianacomend@gmail.com
Prorector în probleme de administrare şi gospodărie
Ion Butucea
(+373 22) 23-81-38 ibutucea@gmail.com
Secţia studii cu frecvență redusă și formare continuă
Constantin Șchiopu, profesor universitar interimar
(+373 22) 23-82-19
Secţia Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară
Ruslana Roman, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar interimar
(+373 22) 92-37-30 ruslanaroman@gmail.com
Secţia Integrare Europeană și Mobilitate Academică
Victoria Tcacenco, doctor în studiul artelor, profesor universitar interimar
(+373 22) 92-88-89 amtap2003@yahoo.com
Decan FAM
Zinaida Brînzilă-Coșleț, lector universitar
(+373 22) 24-02-17 zinaida_brinzila@yahoo.com
Decan FATCM
Svetlana Tîrţău, doctor în teatrologie-filmologie, profesor universitar
(+373 22) 23-87-74 tartausvetlana@yahoo.it
Decan FAP
Svetlana Plaținda, lector universitar
(+373 22) 23-42-23 veta.10@mail.ru
Secţia Studii
Ludmila Plaţinda
(+373 22) 23-83-45 sectiastudiiamtap@gmail.com
Serviciul Resurse Umane
Galina Zamcovaia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar
(+373 22) 23-87-12 academia.sru@gmail.com
Cancelaria
Tatiana Coșciug
(+373 22) 23-82-14
Contabilitatea
Olga Tabăra, contabil şef
(+373 22) 23-84-40 amtapcont@mail.ru
Biblioteca
Rodica Avasiloaie, director bibliotecă
(+373 22) 24-23-38 rodica.avasiloaie@gmail.com
Comitetul sindical
Elena Țîra
(+373 22) 23-84-53
Secretar ştiinţific al senatului
Ruslana Roman, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar interimar
(+373 22) 92-37-30 ruslanaroman@gmail.com
Fonoteca
Mihail Afanasiev, lector universitar
(+373 22) 24-26-07
Mediateca
Igor Roman, lector universitar
(+373 22) 24-12-57

Bl.I, FATCM, str. A.Mateevici 111, Chişinău, 2009, Republica Moldova

FUNCȚIA
NUMELE, PRENUMELE
DEPARTAMENT / CATEDRA
Prim-prorector activitate didactică
Tatiana Berezovicova
(+373 22) 23-87-01 (+373 22) 23-82-13 tberezovic@yandex.com
Prorector activitate științifică și de creație
Tatiana Comendant
(+373 22) 23-87-20 tatianacomend@yahoo.com
Prorector în probleme de administrare şi gospodărie
Ion Butucea
(+373 22) 23-81-38 ibutucea@gmail.ru
Secţia studii cu frecvență redusă și formare continuă
Constantin Șchiopu
(+373 22) 23-82-19
Decan FATCM
Svetlana Tîrţău
(+373 22) 23-87-74 tartausvetlana@yahoo.it
Decanat FATCM
Fax: (+373 22) 23-82-14
(+373 22) 92-55-23 (+373 22) 23-82-10 ftfdamtap@gmail.com
Şef departament Artă teatrală
Mihai Fusu
(+373 22) 23-84-89 mihaifusu@hotmail.com
Şef departament Multimedia
Vladimir Druc
(+373 22) 23-22-26 vdruck@yahoo.com
Şef catedră Studii teatrale
Angelina Roşca
(+373 22) 23-87-19 angelina_rosca@yahoo.com
Şef Departament Arta coregrafică și performanță motrică
Zoia Guţu
(+373 22) 23-81-49 zoia.gutu@gmail.com
Șef departament Științe socio-umanistice și limbi moderne
Ala Starțev
(+373 22) 23-27-75 filosofie.amtap@gmail.com
Secţia Studii
Ludmila Plaţinda
(+373 22) 23-83-45 sectiastudiiamtap@gmail.com
Serviciu Resurse Umane
Galina Zamcovaia
(+373 22) 23-87-12 academia.sru@gmail.com
Cancelaria
Tatiana Coșciug
(+373 22) 23-82-14 tatianadudacosciug@mail.ru
Contabilitatea
Olga Tabăra, contabil şef
(+373 22) 23-84-40 amtapcont@mail.ru
Biblioteca
Rodica Avasiloaie, director bibliotecă
(+373 22) 24-23-38 rodica.avasiloaie@gmail.com
Comitetul sindical
Elena Țîra
(+373 22) 23-84-53

Bl.II, FAM, str. A.Mateevici 87, Chişinău, MD 2009, Republica Moldova

FUNCȚIA
NUMELE, PRENUMELE
DEPARTAMENT / CATEDRA
Rector
Victoria Melnic
(+373 22) 24-02-13 amtap@mdl.net
Anticamera rectorului
Fax: (+373 22) 24-02-13
(+373 22) 24-02-13 amtap.anticamera@gmail.com
Secţia Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară
Ruslana Roman
(+373 22) 92-37-30 ruslanaroman@gmail.com
Secţia Integrare Europeană și Mobilitate Academică
Victoria Tcacenco
(+373 22) 92-88-89 amtap2003@yahoo.com
Secţia Studii
Fax: (+373 22) 22-19-49
(+373 22) 24-53-34
Decan FAM
Zinaida Brînzilă-Coșleț
(+373 22) 24-02-17 zinaida_brinzila@yahoo.com
Decanat FAM
Fax: (+373 22) 22-19-49
(+373 22) 24-45-58 decanatmuzica@gmail.com
Șef departament Pian
Anatolie Lapicus
(+373 22) 24-53-34 mozart_626@mail.ru
Șef departament Instrumente orchestrale
Vladimir Andrieș
(+373 22) 24-53-34 vlandries@gmail.com
Șef catedră Muzica populară
Petru Neamțu
(+373 22) 24-53-34 neamtu_petre@ymail.com
Şef departament Muzicologie, compoziție și jazz
Svetlana Ţircunova
(+373 22) 24-26-07 tircunova@yandex.ru
Şef departament Canto academic și dirijat
Ludmila Reaboșapca
(+373 22) 24-53-34 eplugarev@mail.ru
Şef catedră Pedagogie muzicală
Oxana Filip
(+373 22) 23-84-43 oxz_filip@yahoo.com
Secretar ştiinţific al Senatului
Ruslana Roman
(+373 22) 92-37-30 ruslanaroman@gmail.com
Biblioteca
Rodica Avasiloaie, director bibliotecă
(+373 22) 24-23-38 rodica.avasiloaie@gmail.com
Fonoteca
Mihail Afanasiev
(+373 22) 24-26-07
Mediateca
Igor Roman
(+373 22) 24-12-57 mediateca.amtap@gmail.com

Bl.III, FAPDD, str. 31 August 1989, nr.137, MD 2004, Republica Moldova

FUNCȚIA
NUMELE, PRENUMELE
DEPARTAMENT / CATEDRA
Decan
Svetlana Plaținda
Tel: (+373 22) 22-29-31 Fax: (+373 22) 22-19-49 veta.10@mail.ru
Decanat FAPDD
Fax: (+373 22) 22-19-49
(+373 22) 23-42-23 fap.decanat@gmail.com
Şef departament Arte plastice
Iurie Matei
(+373 22) 23-43-73 iuriematei@yahoo.com
Şef departament Arte decorative și sculptură
Elena Frunze
(+373 22) 23-81-33 frunzeelena81@gmail.com
Şef departament Design
Leonid Dumitrașcu
(+373 22) 23-38-95 ldumitrascu@hotmail.com
Şef catedră Discipline tehnico-teoretice în arte vizuale
Lozovanu Vladimir
(+373 22) 23-33-11 vladlozovanu@mail.ru
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.