Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Specialități

Specialităţile din cadrul AMTAP
în baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I

Facultatea Artă Muzicală

CODUL
DENUMIREA DOMENIILOR ŞI SPECIALITĂŢILOR
NUMĂRUL ECTS
011
0114
0114.2
Științe ale educației
Formarea profesorilor
Muzică
180
021
0215
0215.1
Arte
Muzică
Interpretare instrumentală (Instrumente cu taste/Pian, Instrumente orchestrale, Instrumente populare, Instrumente muzică ușoară și jazz)
240
021
0215
0215.2
Arte
Muzică
Canto (Canto academic, Canto popular, Canto de estradă și jazz)
240
021
0215
0215.3
Arte
Muzică
Dirijat (Dirijat coral)
240
021
0215
0215.4
Arte
Muzică
Compoziție muzicală (Compoziție muzică academică, Compoziție muzică ușoară și jazz)
240
021
0215
0215.5
Arte
Muzică
Muzicologie
240

Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia

CODUL
DENUMIREA DOMENIILOR ŞI SPECIALITĂŢILOR
NUMĂRUL ECTS
011
0114
0114.13
Științe ale educației
Formarea profesorilor
Dans
180
021
0216
0216.1
Arte
Arte teatrale
Actorie
240
021
0216
0216.2
Arte
Arte teatrale
Regie
240
021
0216
0216.3
Arte
Arte teatrale
Scenografie
240
021
0216
0216.4
Arte
Arte teatrale
Dramaturgie și scenaristică
240
021
0216
0216.5
Arte
Arte teatrale
Teatrologie și management teatral
240
021
0216
0216.6
Arte
Arte teatrale
Coregrafie
240
021
0211
0211.1
Arte
Tehnici audiovizuale și producție media
Regie film şi TV
240
021
0211
0211.2
Arte
Tehnici audiovizuale și producție media
Imagine film şi TV
240
021
0211
0211.4
Arte
Tehnici audiovizuale și producție media
Producţie film şi TV
180
022
0229
0229.1
Științe umaniste
Culturologie
Culturologie
240
022
0229
0229.2
Științe umaniste
Culturologie
Producție culturală și management artistic
240

Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design

CODUL
DENUMIREA DOMENIILOR ŞI SPECIALITĂŢILOR
NUMĂRUL ECTS
021
0212
0212.1
Arte
Design vestimentar și design interior
Modă – design vestimentar
240
021
0212
0212.2
Arte
Design vestimentar și design interior
Design interior
240
021
0213
0213.1
Arte
Arte plastice
Pictură
240
021
0213
0213.2
Arte
Arte plastice
Grafică
240
021
0213
0213.3
Arte
Arte plastice
Sculptură
240
021
0213
0213.4
Arte
Arte plastice
Istoria şi teoria artelor plastice
180
021
0214
0214.1
Arte
Arte decorative
Arte decorative aplicate (Tapiserie artistică, Ceramică artistică, Metal artistic)
240
021
0214
0214.2
Arte
Arte decorative
Restaurarea și conservarea operelor de artă
180
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.