Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Consiliul de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor

Consiliul de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor AMTAP este un organ consultativ al Senatului în domeniul calității. Misiunea Consiliului de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor constă în elaborarea conceptuală și implementarea managementului calității în Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice precum și adaptarea continuă a acestuia la cerințele învățământului superior național și european.

Obiective generale

 • Promovarea culturii calităţii în cadrul tuturor subdiviziunilor universităţii;
 • Elaborarea conceptuală a sistemului de management al calității, în sensul definirii structurii lui organizatorice și funcționale, precum și a modului de integrare a lui în managementul strategic al AMTAP;
 • Elaborarea strategiei de implementare a sistemului de management al calității în academie și supunerea ei dezbaterii în senatul AMTAP;
 • Elaborarea în cadrul acestui sistem a procedurilor de sistem de realizare a managementului calității;
 • Definirea cerințelor calitative ce trebuie stipulate în planul de calitate a AMTAP;
 • Stabilirea obiectivelor, activităților și rezultatelor ce se doresc a fi obținute prin implementarea managementului calității;
 • Analiza rezistențelor obiective și subiective care pot fi generate de implementarea managementului calității și propunerea de soluții privind depășirea lor;
 • Evaluarea procesului de implementare a managementului calității în AMTAP și propunerea de soluții corective, daca acestea sunt necesare;
 • Supervizarea activităţii Comisiilor de asigurare a calității studiilor şi a Echipelor calităţii din cadrul facultăţilor / catedrelor / departamentelor;
 • Optimizarea colaborării cu angajaţii universităţii, studenţii şi partenerii Academiei, privind sporirea capacității şi disponibilității instituţiei de a le satisface cerinţele şi aşteptările;
 • Elaborarea strategiilor de audit intern.

Asigurarea calității în AMTAP se bazează pe următoarele:

 • Acordarea priorității serviciilor educaționale de calitate;
 • Crearea cadrului normativ de asigurare a calității serviciilor educaționale;
 • Formarea competențelor profesionale în conformitate cu standardele naționale și internaționale;
 • Obținerea încrederii publice prin calitatea serviciilor prestate.

Structura organizatorică

 • La nivel de academie – Consiliul de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor;
 • La nivel de facultate – Comisia de asigurare a calității studiilor;
 • La nivel de departament/catedra – Echipa calității.

MEMBRII CONSILIULUI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII STUDIILOR (anul universitar 2022-2023)

NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
E-MAIL
MELNIC Victoria
Rector AMTAP, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă, Președinte al Consiliului de evaluare și asigurare a calității studiilor
amtap.rector@gmail.com
Gamurari Pavel

Prim-prorector activitate didactică, doctor în arte, lector universitar, vicepreședinte al Consiliului de evaluare și asigurare a calității studiilor

paul.gamurari@amtap.md
COMENDANT Tatiana
Prorector activitate științifică şi de creaţie, doctor în sociologie, conf.univ., vicepreședinte al Consiliului de evaluare și asigurare a calității studiilor
tatianacomend@gmail.com
ROMAN Ruslana
Doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, șef secție Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară, coordonatorul Consiliului de evaluare și asigurare a calității studiilor
ruslanaroman@gmail.com
Frunze-Hatman Elena
Director artistic, Directorul Teatrului Alexei Mateevici, reprezentant al angajatorilor
 
NEGRU Nicolae
Asistent universitar, departamentul Științe socio-umanistice și Limbi moderne, reprezentant al sindicatelor
negru.nicolae@gmail.com
GÎRBU Ecaterina
Doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, departamentul Muzicologie, Compoziție și Jazz, Președintele Comisiei de asigurare a calității studiilor, FAM
katerinagbu@gmail.com
ȘCHIOPU Constantin
Doctor habilitat, profesor universitar, catedra Studii teatrale și Scenografie,  Președintele Comisiei de asigurare a calității studiilor, FATCM
schiopu_constantin@yahoo.com
VESTE Maia
Lector universitar, departamentul Design, Președintele Comisiei de asigurare a calității studiilor, FAPDD
mayvest76@mail.ru
Badrajan Svetlana
Doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă, Director Școala doctorală
sbadrajan@yahoo.com
Valueva Marina
Asistent universitar, Șefa secției Învățământ cu frecvență redusă și Formare continuă
marinavalueva@mail.ru
ȚACA Corina
Masteranda anului I, departamentul Muzicologie, Compoziție și Jazz, secretarul Consiliului de evaluare și asigurare a calității studiilor
corina.taca@mail.ru
Cernolev Diana
Studenta anului II, catedra Discipline tehnico-teoretice în artele vizuale
diana.cernolev@gmail.com
Vâzdoagă  Marcela
Studenta anului III, catedra Studii teatrale și Scenografie
marcella07022000@gmail.com

Planul de activitate al Consiliului de evaluare și asigurare a calității studiilor pentru anul 2018-2019

Planul de activitate al Consiliului de evaluare și asigurare a calității studiilor pentru anul 2019-2020

Planul de activitate al Consiliului de evaluare și asigurare a  calității studiilor pentru anul 2020-2021

Planul de activitate al Consiliului de evaluare și asigurare a calității studiilor pentru anul 2021-2022

Planul de activitate al Consiliului de evaluare și asigurare a calității studiilor pentru anul 2022-2023

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.