Academy of Music, Theater and Fine Arts

The Trade Union Committee

MEMBRII COMITETULUI SINDICAL

NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
E-MAIL
ŢÂRA Elena
Director adjunct Bibliotecă, preşedintele Comitetului
bibliotecaamtap@gmail.com
NEGRU Nicolae
Lector universitar, departamentul Ştiinţe socio-umanistice și limbi moderne,vicepreşedintele Comitetului
negru.nicolae@gmail.com
GAMURARI Pavel
Lector universitar, departamentul Muzicologie, compoziție și jazz
paulgamurari86@gmail.com
CHIŢAC Ion
Studentul anului III, FAM
 
GUŢU Diana
Studenta anului IV, FAM
 
GRAUR Adrian
Studentul anului IV, FAM
 
LEIBA Angela
Lector superior, catedra Pedagogie muzicală
angelatrandafir@mail.ru
FUSU Sergiu
Conferenţiar universitar, departamentul Arte plastice
 
POPA Mihaela
Studenta anului IV FAPDD
 
CARAUŞ Tatiana
Lector universitar,catedra Studii teatrale
tatiana.caraus2@gmail.com
PODBORSCHI Felix
Masterand anul FATCM
 
GUŢU Olga
Studenta anului FATCM
 
DAMASCHIN Mariana
Intendenta căminului nr.2
 
COJOCARU Natalia
Intendenta căminului nr.1
 
GARŞTEA Svetlana
Inspector Serviciu Resurse Umane
academia.sru@gmail.com
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.