Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

ANUNŢUL PRIVIND SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT A DLUI PAVEL GAMURARI

Aviz

privind susținerea publică a tezei de doctor în Arte

Data: 14 mai 2021, ora: 14.00

Locul: Online

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87413523182?pwd=aTNDYVJWN2hGWVBHY0tUcmprSW56Zz09

Meeting ID: 874 1352 3182

Passcode: 289253

Susținere publică a tezei de doctorat

cu tema VALORIFICAREA COMPONISTICĂ A POEZIEI CONTEMPORANE ROMÂNEȘTI

a studentului-doctorand GAMURARI PAVEL

Program de doctorat 653.01. – Muzicologie (Creație)

Conducător de doctorat - Irina Ciobanu-Suhomlin, dr., prof. univ.


Membrii Comisiei de îndrumare

1. Svetlana Badrajan – dr., prof.univ.;

2. Gheorghe Mustea – academician, prof.univ.;

3. Diana Bunea – dr., conf.univ.


Comisia de susținere publică a tezei doctorat:

1. Președinte  - Victoria Melnic, dr., prof. univ., rector AMTAP;

2. Conducător de doctorat - Irina Ciobanu-Suhomlin, dr., prof. univ.

Membri:

1. Secretar științific – Diana Bunea, dr., conf.univ.;

2. Referent oficial - Ion Gagim, dr. hab., prof. univ., USARB;

3. Referent oficial - Victor Ghilaș, dr. hab., conf. cercetător, director, Institutul Patrimoniului Cultural;

4. Referent oficial - Gheorghe Mustea, academician, prof.univ., membru titular al Academiei de Științe a Moldovei.

Teza și rezumatele pot fi consultate la adresa electronică: www.cnaa.md, www.amtap.md.


Teza de doctor

Rezumatul tezei în limba română

Rezumatul tezei în limba engleză

Lista publicațiilor:

1. GAMURARI, Pavel. Textul muzical în secolele XX-XXI: aspecte semantice. In: Intertext . 2020, nr. 3-4(55-56), pp. 87-92. ISSN 1857-3711.

2. GAMURARI, Pavel. Stilistica și limbajul poetic stănescian ca sursă de inspirație în muzica contemporană românească de factură academică. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 3(58), pp. 151-155. ISSN 1857-0461.10.5281/zenodo.4269532

3. GAMURARI, Pavel. Lirica stănesciană în creația compozitorilor Cornel Țăranu și Dan Voiculescu. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), pp. 99-104. ISSN 2345-1408.

4. GAMURARI, Pavel. „Noduri şi semne” – o abordare conceptuală a poeziei stănesciene în creația compozitorului Petru Stoianov. In: Revistă de știinţe socioumane . 2020, nr. 3(46), pp. 55-62. ISSN 1857-0119.

5. GAMURARI, Pavel. Metodele moderne de predare a obiectelor muzicale teoretice. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 51-55. ISSN 2345-1408.

6. GAMURARI, Pavel. Sensul iubirii în lirica vocală și corală a lui Vasile Spătărelu pe versuri de Nichita Stănescu. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), pp. 99-102. ISSN 2345-1408.

7. GAMURARI, Pavel. Poezia românească din secolul al XX-lea și muzica. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 6-10.

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.