Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Vizita de studiu la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale din București, România

                                                                                                                                     


 

 

În perioada 27.02.2023-07.03.2023, în cadrul proiectului Erasmus+ CONNECT - Connecting universities-industry through smart entrepreneurial cooperation and competitive intelligence of students in Moldova, Georgia and Armenia / Conectarea dintre universități și industrie prin cooperare antreprenorială inteligentă și inteligența competitivă a studenților din Moldova, Georgia și Armenia (ref.nr. 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP) a avut loc o Vizită de studiu la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale din București, România.

Din partea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice au participat dna Victoria Tcacenco, dr., profesor universitar, șefa secției Integrare Europeană și Mobilitate Academică, manager al proiectului CONNECT din cadrul AMTAP, dna Marina Valueva, asistent universitar, șefa secției Studii cu frecvență redusă și Formare Continuă, Emilia Moraru, dr., conferențiar universitar, șefa catedrei Pedagogie muzicală și dna Ruslana Roman, dr., conferențiar universitar, șefa secției Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară.

În cadrul vizitei s-au întrunit 6 universități din Republica Moldova și Armenia.

Programul vizitei a fost foarte complex și a inclus o serie de ateliere în cadrul cărora au fost prezentate diverse tehnici și instrumente pentru facilitarea atât a comunicării, cât și a predării. Participanții au fost antrenați în activități/exerciții practice de improvizație, de focalizare a atenției, de formare și dezvoltare a competențelor de comunicare verbală, nonverbală și paraverbală, precum și de formare și dezvoltare a abilității oratorice. De asemenea, au fost discutate și metodele de generare a gândurilor complexe, cu comunicarea ulterioară a acestora într-un mod clar și inteligibil. Tehnicile abordate pot fi utilizate atât în procesul educațional, în instruirea antreprenorilor, cât și în viața de zi cu zi.

Totodată, a fost realizat un schimb de bune practici între cadrele didactice, reprezentați ai universităților participante ai proiectului.

Vizita de studiu a fost organizată de către Raluca Elena Drăgan, în colaborare cu reprezentanții UNATC și coordonatorul proiectului Elena Simciuc, iar mentorii activităților practice au fost Andreea Diana Jicman, dr., Mihaela Sîrbu, dr., conferențiar universitar și Georgiana Adelina Dobrea.

 

Mai multe detalii despre proiectul CONNECT găsiți pe pagina oficială a proiectului: https://connecterasmus.com/ și pe pagina AMTAP a proiectului CONNECT: https://amtap.md/ro/connect/.

 

„Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană. Suportul financiar din partea Comisiei Europene pentru acest proiect nu constituie o andosare a conținutului care reflectă doar părerile autorilor, şi Comisia nu poate purta răspundere pentru orice mod de utilizare a informației incluse în prezentul proiect de document”

Data: 27 februarie - 07 martie 2023

Locul desfășurării: Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale”, România

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.