Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Vizită de studiu la Universitatea din Turku, Finlanda

http://amtap.md/wp-content/uploads/2019/10/ue-300x86.jpghttp://amtap.md/wp-content/uploads/2019/10/logo_compass.jpghttp://amtap.md/wp-content/uploads/2019/10/amtap_logo.jpeg

În perioada 11 - 15 octombrie 2021, în cadrul proiectului Erasmus + Compass – TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA (Project No: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Funding Scheme: Erasmus+), a fost organizată o Vizită de studiu la Universitatea din Turku, Finlanda. La eveniment,  Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a fost reprezentată de către Rectorul AMTAP – dna Victoria Melnic, dr., profesor universitar, Maestru în Arte, șef a secției Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară – dna Ruslana Roman, dr., conferențiar universitar interimar, Dna Zoia Guțu, dr. în pedagogie, profesor universitar interimar, Șef Departament Arta Coregrafică și Performanță Motrică, dna Marina Valueva, magistru în psihologie, Șef Secție Frecvență Redusă și Formare Continuă. Reprezentanții delegației din Republica Moldova au participat la diverse activități care vizează consolidarea implementării Life Long Learning (LLL) în universitățile din Moldova și buna dezvoltare a proiectului, au vizitat diverse facultăți și departamente ale universității. Agenda evenimentului a inclus mai multe prezentări și sesiuni interactive, precum:
 
  • familiarizarea cu legislația modelelor ULLL (universitate deschisă, educația pe tot parcursul vieții, învățământ de specializare);
  • cunoașterea documentelor cheie de politică organizațională privind ULLL;
  • prezentarea planurilor de acțiune pentru implementarea strategiilor ULLL;
  • abordarea educației pe tot parcursul vieții ca o afacere, inclusiv și aspectele financiare ale ULL;
  • marketingul, inclusiv promovarea programelor LLL;
  • colaborarea școlilor de perfecționare (LLL) cu diferite subdiviziuni ale universității.
În timpul vizitei, profesorii și managerii universităților din Moldova au comunicat cu experți în organizarea serviciilor de formare continuă din 4 universități din Finlanda: Universitatea din Turku, Universitatea din Helsinki, Åbo Akademi (universitatea cu predare în limba suedeză dinTurku), Universitatea de Arte din Helsinki (UNIARTS). Prezentările experților din Finlanda s-au concentrat pe subiecte precum redefinirea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții în contextul noilor realități; focalizarea programelor de educație continuă pe nevoile și specificul publicului țintă; modele de organizare a serviciilor de educație continuă aplicate în universitățile finlandeze; modele de finanțare a programelor de educație continuă etc.
 
Totodată, am făcut cunoștință cu mai multe modele și forme de organizare a educației pe tot parcursul vieții, inclusiv, diferite forme de proiecte în acest sens cum ar fi Business Talent Academy (BTA) - program de dezvoltare de leadership, prezentat de către Miia Tammisto-Lehtinen din Universitatea din Turku, care se referă la TSE exe – Turku School of Economics executive education and development, ce combină rezultatele cercetării cu expertiza practică puternică într-o formă utilă pentru companiile, organizațiile și sectorul public pentru a-și spori competența de afaceri și oamenii de dezvoltare. TSE exe planifică și desfășoară programe executive cu înscriere deschisă, programe de consorțiu și programe personalizate bazate pe strategie pentru directori, manageri și experți. Ceea ce considerăm că ar fi foarte util să implementăm în Republica Moldova în domeniul cultural și cel al artelor în cadrul programelor LLL. De asemenea ne-a fost prezentat proiectul Flavoria prin care s-a încercat îmbinarea unui mediu de cercetare cu cel de recreere. Foarte interesantă și utilă pentru delegația de la AMTAP a fost comunicarea cu dna Sirke Pekkilä șefa serviciului LLL de la Universitatea de Arte din Helsinki (UNIARTS), care din 2013 reunește 3 academii – cea de muzică, de arte vizuale și cea de teatru. Am avut ocazia să facem cunoștință cu activitatea centrului și cu diverse modalități creative de identificare a soluțiilor de finanțare pentru programe de dezvoltare profesională în domenii artistice promovate de această prestigioasă instituție.
 
În cadrul vizitei de studiu, reprezentanții universităților din Republica Moldova au demonstrat câteva rezultate obținute în urma implementării proiectului COMPASS: au fost prezentate propriile modele de organizare a serviciilor de educație continuă, precum și planuri de acțiune, prin care universitățile partenere intenționează să implementeze dezvoltarea  strategică  de formare continuă, în cadrul proiectului sub coordonarea Universității din Turku.
 

Mai multe detalii despre proiect și activitățile sale le găsiți pe pagina www.compas-project.md 

„This project is funded by the European Commission. Financial support from the European Commission for this project does not constitute endorsement of content that reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained the rein”.


The European Commission support for the production of this text does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Data: 11-15 octombrie 2021

Locul desfășurării: Turku, Finlanda

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.