Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Vizita de studiu la Universitatea din Ljubljana, Slovenia, în cadrul proiectului QFORTE

                                                                                


În cadrul proiectului ERASMUS+, Enhancement the Quality Assurance in Higher Education System in Moldova – QFORTE (număr de referință 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, alături de alte universități partenere, a beneficiat de un schimb de experiență cu Universitatea din Ljubljana, Slovenia.

Acest eveniment a avut loc în perioada 24-26 ianuarie 2024. La eveniment au participat reprezentanți Ministerului Educației și Cercetării, precum și reprezentanții Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC). Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a fost reprezentată la eveniment de Victoria MELNIC, rector, coordonatorul instituțional al proiectului; Pavel GAMURARI, prim-prorector pentru activitate didactică, asigurarea calității și internaționalizare; Tatiana COMENDANT, prorector pentru activitate științifică și creație, și Ruslana ROMAN, șefa secției Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară.

În prima zi a vizitei, dna Nataša KRAMAR și dnul  Klemen ŠUBIC (NAKVIS) au adresat un salut cald partenerilor proiectului, subliniind importanța acreditării instituționale pentru instituțiile superioare de învățământ. În continuare, universitățile din Republica Moldova au prezentat Planurile de acțiuni corective, elaborate în urma acreditării instituționale internaționale care s-a desfășurat în lunile mai-iunie ale anului 2023. De asemenea, au fost discutate provocările întâmpinate în procesul de evaluare instituțională și lecțiile învățate.

În cea de-a doua zi a vizitei, Dr. Tomaž DEŽELAN, profesor de științe politice la Facultatea de Științe Sociale, a prezentat într-un mod exhaustiv structura Universității din Ljubljana, programele de studii, parteneriatele internaționale, sistemul anual de planificare și raportare, realizând o analiză detaliată a Sistemului de management al calității din cadrul instituției. Ulterior, Robert PRESKER, șeful Departamentului pentru dezvoltare și studii, a oferit o relatare despre Strategia Universității din Maribor prin prisma Asigurării calităţii. În continuare Dr. Mirko PROSEN, profesor, prodecan pentru studii, a prezentat informații despre indicatorii de calitate și mecanismul de monitorizare și asigurare a calității în cadrul Universității din Primorska, iar la final Dr. Iztok ARČON, decan al Școlii Doctorale, a prezentat structura staff-ului academic, structura financiară, angajabilitatea studenților și Sistemul de monitorizare, evaluare și asigurare a calităţii din Universitatea din Nova Gorica.

În ultima zi a vizitei gazdele au organizat ateliere de lucru în cadrul cărora instituțiile și-au exprimat opiniile referitor la Standardele și liniile directoare pentru asigurarea internă (ESG1) și pentru asigurarea externă (ESG2) a calității, abordând aspecte precum Politicile pentru asigurarea calității, Învățarea, predarea și evaluarea centrată pe student, Personalul academic și Resurse de învățare și sprijin pentru studenți, reflectând asupra  experiențelor acumulate.

Programul evenimentului


Mai multe detalii despre proiectul QFORTE găsiți pe pagina oficială a proiectului: https://qforte.usm.md/ și pe pagina AMTAP a proiectului QFORTE: https://amtap.md/ro/qforte/

Data: 24-26.01.2024

Locul desfășurării: Ljubljana, Slovenia

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.