Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Vizita de studiu la Universitatea din Leipzig, Germania, în cadrul proiectului QFORTE

                                                                                                      


În cadrul proiectului ERASMUS+, întitulat Enhancement the Quality Assurance in Higher Education System in Moldova – QFORTE (număr de referință 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, împreună cu alte universități partenere, a participat la un schimb de experiență cu Universitatea din Leipzig, Germania.

Evenimentul a avut loc între 4 și 6 martie 2024, iar printre participanți s-au numărat și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării (Doina USACI, șefa Direcției Politici în  domeniul învățământului superior și Tatiana PAȘA, consultant principal), precum și ai Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (Andrei CHICIUC, președintele ANACEC, Alina ȚURCAN, specialist principal al Direcției evaluare în învățământul superior, Ecaterina ZAEȚ, specialistă principală a Serviciului relații cu publicul și cooperare internațională, și Dragoș CASTRAVEȚ, specialist principal al Serviciului financiar-administrativ). Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a fost reprezentată de către Victoria MELNIC, rector, coordonatorul instituțional al proiectului; Pavel GAMURARI, prorector pentru activitate didactică, asigurarea calității și internaționalizare; Tatiana COMENDANT, prorector pentru activitate științifică și creație, Ruslana ROMAN, șefa secției Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară, Victoria TCACENCO, șefa secției Integrare Europeană și Mobilitate Academică, Ecaterina GÎRBU, dr., conferențiar universitar și Ion JABINSCHI, asistent universitar, membrii proiectului QFORTE.

Vizita a fost găzduită de Facultatea de Științe Economice și Management a Universității din Leipzig și s-a axat pe un spectru larg de probleme legate de acreditarea instituțională internațională și dezvoltarea durabilă a instituțiilor de învățământ superior. În cadrul vizitei s-a discutat despre Sistemul de asigurare a calității studiilor și procedurile de acreditare din universitățile din Germania și în special Universitatea din Leipzig.

Prima zi a vizitei a fost consacrată prezentării și discutării reflecțiilor și comentariilor privind rezultatele evaluării instituționale internaționale, în cadrul căreia au participat reprezentanți ai tuturor universităților din Republica Moldova implicate în proiectul QFORTE, inclusiv AMTAP. S-a produs o discuție colegială și constructivă despre rezultatele procesului de acreditare și am beneficiat de un schimb valoros de opinii și consultanță din partea colegilor și experților din domeniu.

În cadrul celei de a doua zi colegii din Universitatea din Lepzig și-au împărtășit experiența lor și bunele practici acumulate în această universitate cu tradiții seculare (fondată în 1409). Dl Manuel Rist ne-a vorbit despre abordarea universității pentru dezvoltarea durabilă; dna Tabea Mager ne-a informat despre activitățile în domeniul internaționalizării; dna Mandi Strambowski despre sistemul de asigurare a calității. De asemenea, prin intervenția dnei Nora Skaburskiene (Vilnius Gediminas Technical University), s-a diseminat informații valoroase despre procesul și rezultatele acreditării instituționale internaționale în Lituania și impactul acestora asupra sistemului de învățământ superior, iar dl Ronny Heintze a informat despre particularitățile și problemele acreditării instituționale internaționale în țările Americii Latine. În aceeași zi a fost organizată și o masă rotundă cu genericul Lecții învățate pentru dezvoltarea sistemului de învățământ superior din Moldova.

În ultima zi a vizitei s-a analizat posibilitățile de implicare a diasporei moldovenești în dezvoltarea durabilă a universităților din Moldova, consultând și opinia unor reprezentanți ai diasporei, membri ai Co-Working Hub Diaspora. Dna Olga Bostan (Max Plank Institute for Social Anthropology) și dna Lucia Sava (Universitatea Pedagogică I.Creangă) au împărtășit unele bune practici de implicare a reprezentanților diasporei în activitatea universităților din Republica Moldova.

Vizita de lucru s-a finalizat cu meeting-ul consorțiului în cadrul căruia s-au făcut anumite concluzii referitor la rezultatele proiectului oferind mai multe soluții în vederea consolidării competențelor universitarilor în domeniul asigurării calității.

Programul evenimentului


Mai multe detalii despre proiectul QFORTE găsiți pe pagina oficială a proiectului: https://qforte.usm.md/ și pe pagina AMTAP a proiectului QFORTE: https://amtap.md/ro/qforte/

Data: 04-06.03.2024

Locul desfășurării: Leipzig, Germania

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.